Témata, výstupy, sborníky ze setkání Spolehlivosti

DatumMístoTémaPozvánkaVýstup
  Seznam členů Výboru Odborného centra Spolehlivost 

 

3.12.2024ČSJ, Praha 91. Seminář Problematika spolehlivosti technologických částí vodních děl​​​​​soubor
11.6.2024Klub Univerzity obrany, Brno89. Seminář Sběr a vyhodnocování dat o RAMS v provozusoubor 
13.2.2024ČSJ, Praha88. Seminář Pravděpodobnostní hodnocení rizikasouborsborník
5.12.2023ČSJ, Praha87. Seminář Elektromobilita jako jediná „správná cesta“?souborsborník
12.9.2023ČSJ, Praha86. Seminář Vliv vnějšího elektromagnetického pole na spolehlivost zařízenísoubor 
13.6.2023UO Brno85. seminář Prokazování splnění požadavků na RAMSsouborsborník
21.2.2023Plzeň84. seminář Řešení problematiky spolehlivosti (RAM/LCC) ve společnosti Škoda Transportation (součást Škoda Group) a ukázka dílčích témat/procesů)souborsborník
6. 12. 2022ČSJ, Praha83. seminář Úloha prediktivní údržby ve spolehlivostisouborsborník
13. 9. 2022ČSJ, Praha82. seminář Vybrané problémy certifikace SIL bezpečnostního systémusouborsborník
14. 6. 2022UO Brno

81. seminář Požadavky na RAMS - Past nebo výzva pro dodavatele

souborsborník
7. 12. 2021ČSJ, Praha80. seminář Funkční bezpečnost v automobilovém průmyslusouborsoubor
14. 9. 2021

UO Brno

79. seminář  RAMS drážních aplikací – Vybraná tématasouborsoubor
11. 2. 2020ČSJ, Praha78. seminář  Vztah bezpečnosti práce a spolehlivosti při posuzování shody výrobních zařízení

Soubor

Soubor

3. 12. 2019 ČSJ, Praha77. seminář Zkušenosti s aplikací RAMS podle normy ČSN EN 50126-x

Soubor

Soubor

17. 9. 2019ČSJ, Praha76. seminář Systém managementu kvality versus systém managementu spolehlivosti z pohledu příslušných rizik

Soubor

Soubor

11. 6. 2019UO Brno
75. seminář Aplikované techniky spolehlivosti v automobilovém inženýrství

Soubor

Soubor

5.2. 2019Plzeň74. seminář Současný stav RAMS/LCC ve ŠKODA ELECTRIC a.s.

Soubor

Soubor

4.12. 2018ČSJ, Praha
73. seminář Aktivity ČR v rámci European Safety and Reliabitily Assocation

Soubor

Soubor

11. 9. 2018ČSJ, Praha72. seminář Zajištěnost údržby v koncepci průmysl 4.0

Soubor

Soubor

12. 6. 2018UO Brno71. seminář RAMS drážních aplikací – současné přístupy, novinky a zkušenosti

Soubor

Soubor

13. 2. 2018ČSJ, Praha70. seminář Funkční bezpečnost  - Normy a řešení v praxi 

Soubor

 

Soubor

5. 12. 2017ČSJ, Praha69. seminář Aktuální přístupy k zabezpečování spolehlivosti vojenské techniky

Soubor

Soubor

19. 9. 2017ČSJ, Praha68. seminář Aplikované procesy a nástroje spolehlivosti v praxi

Soubor

Soubor 

13. 6. 2017UO Brno67. seminář Softwarová podpora pro spolehlivost
 

Soubor

Soubor

7. 2. 2017ČSJ, Praha66. seminář Nejčastější mýty ve spolehlivosti 

Soubor

 

Soubor

6. 12. 2016ČSJ, Praha65. seminář Spolehlivost slouží údržbě  

Soubor

 

Soubor

18. 10. 2016ČSJ, Praha64. seminář Weibullovo rozdělení náhodných veličin

Soubor

Soubor

1. 6. 2016UO Brno63. seminář Prediktivní analýzy spolehlivosti a možnosti jejich využití II.

Soubor

Soubor

23. 2. 2016ČSJ, Praha62. seminář Spolehlivost a management rizik
 

Soubor

Soubor

8. 12. 2015ČSJ, Praha61. seminář Spolehlivost a ekonomika

Soubor

Soubor

2. 6. 2015UO Brno60. seminář Prediktivní analýzy spolehlivosti a možnosti jejich využití

Soubor

Soubor

24.2. 2015ČSJ, Praha59. seminář
Bezporuchovost a pohotovost

Soubor

Soubor

9. 12. 2014ČSJ, Praha58. seminář
Udržovatelnost a zajistění údržby

Soubor

Soubor

8. 10. 2014ČSJ, Praha57. seminář
Spolehlivost, Asset Management a zkušenosti z praxe v rámci "IEC TC 56 Dependability"

Soubor

 
23. 9. 2014Plzeň56. seminář
Management spolehlivosti ve ŠKODA ELECTRIC a.s.

Soubor

Soubor

19. 6. 2014UO Brno55. seminář
Management spolehlivosti v průmyslových aplikacích

Soubor

Soubor

25. 2. 2014ČSJ, Praha54. seminář
Úvod do spolehlivosti

Soubor

Soubor

4. 12. 2013ČSJ, Praha53. seminář
Bezpečnost a spolehlivost nových technologií

Soubor

Soubor

24. 9. 2013ČSJ, Praha52. seminář
Preventivní údržba zvyšuje bezporuchovost a snižuje riziko

Soubor

Soubor

18. 6. 2013UO Brno51. seminář
Informace o spolehlivosti produktů v provozu a jejich využití

Soubor

 
26. 2. 2013ČSJ, Praha50. seminář
Analýza a hodnocení rizik s ohledem na lidský faktor

Soubor

Soubor

26. 11. 2012ČSJ, Praha49. seminář
Mezinárodní a národní normalizace ve spolehlivosti

Soubor

Soubor

6. 9. 2012ČSJ, Praha48. seminář
Speciální témata hodnocení spolehlivosti moderních technologií se zaměřením na digitální systémy kontroly a řízení

Soubor

Soubor

19. 6. 2012UO Brno47. seminář:
Specifikace, alokace a optimalizace požadavků
na spolehlivost

Soubor

Soubor

21. 2. 2012ČSJ, Praha46. seminář:
Případové studie realizace projektů spolehlivosti

Soubor

Soubor

22. 11. 2011ČSJ, Praha45. seminář:
Technická diagnostika a spolehlivost

Soubor

Soubor

14. 9. 2011ČSJ, Praha44. seminář:
Spolehlivost lidského činitele při provozu moderní technologie

Soubor

Soubor

2. 6. 2011UO, Brno43. seminář:
Ekonomické aspekty spolehlivosti systémů

Soubor

Soubor

22. 2. 2011ČSJ, Praha42. seminář:
Implementace systému RAMS ve výrobě kolejových vozidel

Soubor

Soubor

23. 11. 2010ČSJ, Praha41. seminář:
Zpracování a využití dat o provozní spolehlivosti řídicích systémů v jaderné energetice

Soubor

Soubor

16.9.2010ČSJ, Praha40. seminář:
Diagnostika mechanických systémů zvyšuje jejich provozní spolehlivost

Soubor

Soubor

1. 6. 2010UO, Brno39. seminář:
Zrychlené zkoušky bezporuchovosti a možnosti jejich praktické aplikace

Soubor

Soubor

10. 3. 2010ČSJ, Praha38. seminář:
Analýza poruch technických zařízení a její přínos pro zvyšování spolehlivosti

Soubor

Soubor

19. 11. 2009ČSJ, Praha37. seminář:
Přínos mezinárodní konference ESREL pro spolehlivost

Soubor

Soubor

24. 9. 2009ČSJ, Praha36. seminář:
Zajištěnost údržby v systému managementu spolehlivosti

Soubor

Soubor

9. 6. 2009UO, Brno35. seminář:
Analýzy spolehlivosti a bezpečnosti v praxi (aneb jak přesvědčit zákazníka, že požadavky na spolehlivost a bezpečnost výrobku budou splněny)

Soubor

Soubor

11. 2. 2009ČSJ, Praha34. seminář:
Spolehlivost založená na fuzzy datech

Soubor

Soubor

27. 11. 2008ČSJ, Praha33. seminář:
Bez spolehlivosti není jakosti

Soubor

Soubor

18. 9. 2008ČSJ, Praha32. seminář:
Vybrané nástroje zajištěnosti údržby

Soubor

Soubor

29. 5. 2008ČSJ, Praha31. seminář:
Neprávem opomíjené metody analýzy spolehlivosti

Soubor

Soubor

28. 2. 2008ČSJ, Praha30. seminář:
Managament RAMS a jeho uplatňování v praxi Škoda Transportation a Škoda Electric

Soubor

Soubor

26. 11. 2007ČSJ, Praha29. seminář:
Využití Bayesovských metod k řešení praktických problémů zpracování dat pro ocenění spolehlivosti

Soubor

Soubor

25. 9. 2007ČSJ, Praha28. seminář:
Spolehlivost tradiční i netradiční

Soubor

Soubor

21. 6. 2007ČSJ, Praha27. seminář:
Počítačová podpora ve spolehlivosti

Soubor

Soubor

27. 2. 2007ČSJ, Praha26. seminář:
Modely poruch se společnou příčinou

Soubor

Soubor

4. 12. 2006ČSJ, Praha25. seminář:
Spolehlivost a preventivní údržba

Soubor

Soubor

25. 9. 2006ČSJ, Praha24. seminář:
Normy z oblasti managementu spolehlivosti a rizik

Soubor

Soubor

29. 5. 2006ČSJ, Praha23. seminář:
Spolehlivost ve vztahu k bezpečnosti a analýze rizik

Soubor

Soubor

16. 3. 2006ČSJ, Praha22. seminář:
Zajišťování provozní spolehlivosti v etapě návrhu

Soubor

Soubor

1. 12. 2005ČSJ, Praha21. seminář:
Zkušenosti s údržbou zaměřenou na bezporuchovost (RCM)

Soubor

Soubor

26. 9. 2005ČSJ, Praha20. seminář:
Management spolehlivosti dopravních prostředků

Soubor

Soubor

30. 5. 2005ČSJ, Praha19. seminář:
Spolehlivost lidského činitele

Soubor

Soubor

21. 2. 2005ČSJ, Praha18. seminář:
Prokazování a ověřování spolehlivosti

Soubor

Soubor

29. 11. 2004ČSJ, Praha17. seminář:
Údržba zaměřená na bezporuchovost

Soubor

Soubor

20. 9. 2004ČSJ, Praha16. seminář:
Zajišťování bezpečnosti technických objektů

Soubor

Soubor

7. 6. 2004ČSJ, Praha15. seminář:
Spolehlivost ve stavebnictví

Soubor

Soubor

9. 2. 2004ČSJ, Praha14. seminář:
Spolehlivost služby

Soubor

Soubor

20. 11. 2003ČSJ, Praha13. seminář:
Zajištěnost údržby

Soubor

Soubor

22. 9. 2003ČSJ, Praha12. seminář:
Program spolehlivosti

Soubor

Soubor

3. 6. 2003ČSJ, Praha11. seminář:
Softwarová podpora v oblasti spolehlivosti

Soubor

Soubor

4. 3. 2003ČSJ, Praha10. seminář
Spolehlivost a analýza rizik

Soubor

Soubor

3. 12. 2002ČSJ, Praha9. seminář:
Zkušenosti s uplatňováním managementu spolehlivosti v praxi

Soubor

Soubor

19. 9. 2002ČSJ, Praha8. seminář:
Udržovatelnost a zajištěnost údržby

Soubor

Soubor

16. 5. 2002ČSJ, Praha7. seminář:
Zpracování dat o spolehlivosti z provozu

Soubor

Soubor

14.3.2002ČSJ, Praha6. seminář:
Sběr dat při zabezpečování spolehlivosti

Soubor

Soubor

21. 11. 2001ČSJ, Praha5. seminář:
Úloha a aplikační možnosti metody FMEA při zabezpečování spolehlivosti

Soubor

Soubor

12. 9. 2001ČSJ, Praha4. seminář:
Zabezpečování spolehlivosti

Soubor

Soubor

25. 4. 2001ČSJ, Praha3. seminář:
Zabezpečování spolehlivosti

Soubor

Soubor

13. 12. 2000ČSJ, Praha2. seminář:
Zabezpečování spolehlivosti

Soubor

Soubor