Přínosy a podmínky členství

Svým členům nabízíme

  • Časopis Perspektivy kvality.
  • Odborné příručky „do kapsy“.
  • Informace o významných mezinárodních odborných akcích.
  • Volný vstup na vybrané akce ČSJ (především odpolední setkání odborných a regionálních center, setkání Rady seniorů).
  • Program slev na akce pořádané Českou společností pro jakost. Slevy nelze uplatnit zpětně.
  • Propagaci vlastních výrobků či služeb kolektivního člena v časopise Perspektivy kvality za zvýhodněných podmínek.
  • Propagaci vlastních výrobků nebo služeb kolektivního člena na odborných akcích vnitrostátního nebo mezinárodního dosahu pořádaných ČSJ, za zvýhodněných podmínek.

Členem  se může stát fyzická osoba od 18 let věku (individuální členství), nebo jakákoli právnická osoba (kolektivní členství), která souhlasí s posláním Společnosti a akceptuje etický kodex.

Zájemce o členství provede nejprve registraci – vyplněním přihlášky. O přijetí člena rozhoduje příslušný orgán spolku. V případě rozhodnutí o přijetí je zájemce vyzván k zaplacení členského příspěvku; dnem úhrady se stává členem ČSJ. Celý proces trvá cca 3 měsíce.

Zaměstnavatel nemá právo jednat v záležitostech individuálního členství za zaměstnance.

Výše členského příspěvku

Příspěvek se váže na kalendářní rok, tedy období od 1. 1. do 31. 12., bez ohledu na datum přihlášení a zaplacení.

Individuální příspěvek500 Kč
Snížený individuální příspěvek pro starobní a invalidní důchodce150 Kč
Snížený individuální příspěvek pro studenty do 26 let120 Kč
Kolektivní příspěvek pro organizace10 000 Kč

Zaměstnanci kolektivních členů mají nárok na stejný program slev jako členové individuální.