Přeskočit na hlavní obsah

Značka Czech Made

Značka CZECH MADE je označení kvality pro české výrobky a služby s nejdelší tradicí v České republice. Značka vznikla s cílem usnadnit spotřebitelům orientaci v dostupných výrobcích a službách na českém trhu.

Označení značkou CZECH MADE mohou získat české firmy na své výrobky nebo poskytovanou službu pokud úspěšně projdou vícekriteriálním hodnocením, které je prováděno ze tří stran:

  • sebehodnocení,
  • zákaznické hodnocení,
  • expertní hodnocení třetí stranou. 

CZECH MADE je nejenom prestižním oceněním, ale především dokládá maximální péči výrobce či poskytovatele služby o kvalitu produktu. Díky prokazatelnému ověřování a hodnocení třetí nezávislou stranou (akreditovanou zkušebnou, laboratoří, certifikačním nebo inspekčním orgánem) je zajištěna objektivnost, transparentnost a validita ocenění.

Více informací o značce naleznete na webu – www.czechmade.cz.   

Kantaktujte nás 

T: +420 725 953 414  E: czechmade@csq.cz