Vize, poslání a hodnoty

Naše poslání

Rozvoj, získávání a šíření nových poznatků z oblasti kvality a jejich řízení pro uspokojování profesních potřeb svých členů, pro podporu organizací při dosahování úspěšnosti a pro zvyšování kvality života občanů.

Naše vize

Česká společnost pro jakost - uznávané centrum pro vývoj, získávání a šíření poznatků pro podporu úspěšnosti organizací a zvyšování kvality života.

Naše hodnoty

Uznáváme etický kodex a ctíme tyto hodnoty

Kompetentnost

(zaručujeme odbornost a profesionální přístup)

Vstřícnost

(jsme otevření potřebám a požadavkům členů, dalších organizací a občanů)

Akceschopnost

(jsme připraveni včas reagovat na změny v prostředí)

Loajálnost

(jsme důvěryhodným a spolehlivým partnerem)

Inovativnost

(rozvíjíme nejnovější poznání a přenášíme ho do praxe)

Tradice

(stavíme na dlouhodobých mezinárodních vztazích a zkušenostech odborníků)

A chceme být

Vaším partnerem na cestě za vyšší kvalitou!