Odborní partneři

Zahraniční spolupráce

European Organization for Quality, EOQ

Jsme členem Evropské organizace pro kvalitu a jako jediný zástupce ČR v této nevládní organizaci se aktivně podílíme na její činnosti. Díky této spolupráci uskutečňujeme vzdělávání a personální certifikaci dle schémat EOQ.

American Society for Quality, ASQ Global

Jsme členem Americké společnosti pro kvalitu. Máme statut World Partner ASQ s posláním podílet se na mezinárodních výzkumných a rozvojových projektech v oblasti managementu kvality.

EFQM

Jsme partnerskou organizací EFQM pro území České republiky. Přinášíme Model EFQM a související licenční produkty EFQM - publikace, školení a programy oceňování organizací.

Qualitäts Management Center im Verband der Automobilindustrie e.V, VDA QMC

Při vydávání publikací, pořádání licenčních kurzů a provádění personální certifikace spolupracujeme s německým Centrem managementu kvality ve Svazu automobilového průmyslu.

Slovenská spoločnosť pro kvalitu, SSK

Se Slovenskou společností pro kvalitu spolupracujeme především v oblasti vydávání časopisu Perspektivy kvality a realizaci kurzů.

Israel Society for Quality, ISQ

Spolupracujeme s Izraelskou společností pro kvalitu především výměnou novinek z oblasti systému managementu a excelence.

Domácí spolupráce

Česká agentura pro standardizaci

Podílíme se na osvětě technické normalizace a společně vydáváme komentovaná vydání norem.

Česká manažerská asociace

Spoluvytváříme kritéria hodnocení Manažerů roku, podporujeme sdílení nejlepších manažerských praxí. 

Program Česká kvalita

Jsme sektretariátem Programu Česká kvalita.

Rada kvality ČR

Spolupracujeme s Radou kvality ČR a aktivně se podílíme se na realizaci Národní politiky kvality.

Technická univerzita v Liberci

Práce se studenty v oblasti nástrojů kvality. 

VOŠ, OA, SOUT Chotěboř

Realizace pilotních projektů typu Junior.