Archiv sborníků – Statistické metody

DatumNázev přednáškyPrezentace
19. 11. 2015V. Horálek: Homogenní i nehomogenní procesy rození, imigrace a umíránísoubor
17. 9. 2015

E. Jarošová, D. Noskievičová: Přehled metod regulace procesů při různých typech chování proces

soubor
18. 6. 2015D. Noskievičová: Regulační diagramy CUSUMsoubor
16. 4. 2015J. Michálek: Vyhodnocení výkonnosti Pp a Ppk pro nenormálně rozdělená datasoubor
20. 2. 2015E. Jarošová: Regulační diagramy EWMAsoubor
20. 11. 2014V. Horálek: Úplný přehled systémů statistických přejímek v mezhinárodních normách a v ČSN - 2. část Kontrola měřenímsoubor
18. 9. 2014K.Brodecká: Ekonomické aspekty statistické regulace pro vysoce způsobilé procesysoubor
19. 6. 2014Eva Jarošová: Způsobilost systému měření podle normy ČSN ISO 22514-7soubor
21. 11. 2013J. Michálek: Metodologie Six Sigma v ISO normách a v ČSN ISO normáchsoubor
17. 10. 2013D. Noskievičová: Pokročilejší metody SPCsoubor
18. 9. 2013V. Horálek: Systémy statistických přejímeksoubor
20. 6. 2013J. Michálek: Q - diagramysoubor
16. 5. 2013E. Jarošová: Regulační diagramy typu CUSUM pro atributivní znakysoubor
21. 3. 2013J. Král: Analýza výrobního procesu pomocí vybraných běžně dostupných statistických programůsoubor
21. 2. 2013V. Horálek: Normy ČSN, ČSN ISO a ČSN EN z oblasti aplikované statistiky - aktualizovaný přehledsoubor
22. 11. 2012RNDr. Jiří Michálek, CSc.: Vícerozměrné regulační diagramysoubor
18. 10. 2012Doc. Ing. Eva Jarošová, CSc.: Optimalizace provozních podmínek pomocí regresní analýzy a dalších metodsoubor
20. 9. 2012Ing. Eliška Cézová: Ekonomická analýza statistické regulace výrobního procesu s údržbousoubor
21. 6. 2012RNDr. Jiří Michálek, CSc., Ing. Jan Král: SPC v případě autokorelovaných datsoubor
17. 5. 2012Prof. Ing. František Fabian CSc.: Lze vůbec něco změřit? 
19. 4. 2012Prof. Ing. Darji Noskievičová, CSc.: Vybrané praktické aplikace statistické regulace procesu (SPC)soubor 1
soubor 2
15. 3. 2012Doc. Ing. Olga Tůmová, CSc.: Nejistoty měření v teorii a praxisoubor
15. 2. 2012RNDr. Jiří Michálek, CSc., Ing. Josef Křepela: Nestandardní regulační diagramysoubor
19. 1. 2012Doc. Ing. Olga Tůmová, CSc.: Kvalita měřicího procesu - chyby měření a měřicích přístrojůsoubor
24. 11. 2011RNDr. Jiří Michálek, CSc.: Simultánní hodnocení způsobilosti více znaků kvalitysoubor
15. 9. 2011Ing. Vratislav HorálekDrSc.:Rozdělení sedlovitého tvaru, jejich vlastnosti a úskalí při využití při stanovování nejistoty měření typu Bsoubor
23. 6. 2011Ing. Eliška Cézová: Optimální regulační diagramysoubor
19. 5. 2011Prof. František Fabian, CSc.: Praktické využití simulace a metody Monte Carlo 
21. 4. 2011Ing. Jan Král:   Statistická regulace pomocí výběrových průměrů z nenormálně rozdělených dat.soubor
17. 3. 2011Doc. Ing. Olga Tůmová, CSc.: Vybrané statistické metody pro tvorbu pravděpodobnostních mapsoubor
17. 2. 2011RNDr. Jiří Michálek, CSc.: Matematický model kontrolního stanoviště montážní linkysoubor
20. 1. 2011Ing. Vratislav Horálek DrSc.: Nová řada norem ČSN ISO 3951 Statistické přejímky měřenímsoubor
18. 11. 2010Doc. Ing. Eva Jarošová, CSc. a Doc. Ing. Olga Tůmová, CSc.: Využití metody bootstrapping při analýze datsoubor 1
soubor 2
21. 10. 2010Doc. Ing. Eva Jarošová, CSc.: Regresní analýzasoubor
16. 9. 2010Doc. Ing. Darja Noskievičová, CSc.: Regulačníí diagramy pro Lean Six Sigmasoubor
20. 5. 2010Doc. Ing. Eva Jarošová, CSc., Ing. Jan Procházka: Uplatnění metodiky Six Sigma v nevýrobních procesechsoubor
15. 4. 2010Doc. Ing. Eva Jarošová CSc., RNDr. Jiří Michálek, CSc.: Statistická regulace procesu při krátkých výrobních sériíchsoubor
11. 3. 2010Ing. Vratislav Horálek, DrSc.: Platné, nové a připravované normy ČSN, ČSN ISO a ČSN EN z oblasti aplikované statistikysoubor
18. 2. 2010RNDr. Jiří Michálek, CSc.: Způsobilost procesů v případě nenormálně rozděleného znaku kvalitysoubor
21. 1. 2010Ing. Vratislav Horálek, DrSc.: Chyby vznikající při aplikaci statistických metod v managementu jakosti   Část 2 :
· Terminologické chyby – část 2 
· Chyby při aplikaci SPC a dalších statistických nástrojů
soubor
19. 11. 2009  Ing. Vratislav Horálek, DrSc.:Chyby vznikající při aplikaci statistických metod  v managementu jakosti Část 1 :
· Terminologické chyby
· Chyby při aplikaci statistických přejímek
soubor
15. 10. 2009Doc. Ing. Olga Tůmová, CSc.:  Nejistoty měření a elektromagnetická kompatibilitasoubor
17. 9. 2009Prof. Ing. František Fabian, CSc.:Hodnocení Teorie informace v řízení jakostisoubor
18. 6. 2009RNDr. Jiří Michálek, CSc.:Hodnocení výkonnosti procesu u atributivního znaku jakostisoubor
21. 5. 2009Ing. Eliška Cézová Ekonomické aspekty statistické regulacesoubor
16. 4. 2009RNDr. Jiří Michálek, CSc.: Problémy  s ukazateli  způsobilosti  a  výkonnosti  v  praxisoubor
19. 3. 2009Ing. Jan Král: Získávání a prezentace experimentálních dat s využití
programu Microsoft excel
soubor
19. 2. 2009Setkání věnované Dr. Anežce Žaludové,čestné předsedkyni České společnosti pro jakost,u příležitosti jejich dvou životních výročísoubor
15. 1. 2009Ing. Vratislav Horálek, DrSc.: Vzorkování a hodnocení jakosti hromadných materiálů - Část 2:
- Experimentální metody pro získání složek rozptylu různých stupních vzorkování
- základní kontrolní způsoby při vzorkování (ČSN 01 5110 a další normy) a jejich praktické aplikace
soubor
13. 11. 2008Ing. Vratislav Horálek, DrSc., Prof.Ing. František Fabián, CSc.:Vzorkování a hodnocení jakosti hromadných materiálůsoubor
16. 10. 2008Ing. Vratislav Horálek, DrSc., Ing. Václav Chmelík, CSc.. Statistické metody v laboratořích – Část 2:
-  Hodnocení a analýza výsledků kruhových zkoušek
-
  Zajištění stability výsledků získaných v laboratořích (SPC)
soubor
18. 9. 2008Prof. Ing. František  Fabian, CSc.: Důsledky absence „statistického myšlení“ při implementaci statistických metod v praxisoubor
19. 6. 2008Doc. Ing. Olga Tůmová, Lukáš Kupka: Využití umělých neuronových sítí pro řešení úredikačních, regresních a klasifikačních problémůsoubor
17. 4. 2008RNDr. Jiří Michálek, CSc.:Hodnocení způsobilosti výrobních procesůsoubor
20. 3. 2008Doc. Ing. Eva Jarošová, CSc.: Navrhování  experimentů a  jejich  analýza soubor
21.2. 2008Ing. Vratislav Horálek, DrSc.: Nové a připravované normy ČSN  A  ČSN ISO z oblasti aplikované statistikysoubor
20. 12. 2007RNDr. Jiří Michálek, CSc., Ing. antonie Poskočilová: Metoda kumulovaných souččtů CUSUMsoubor
18. 10. 2007Ing. Karel Kupka, PhD. :Vícerozměrné metody a regulační diagramy s podporou softwaru QC. Expert soubor
17. 5. 2007RNDr. Jiří Michálek, CSc.: Taguchiho robustní návrhy experimentůsoubor
15. 3. 2007Vít Tibitanzl: Studium metodiky Six Sigma v zahraničí USA – Sequa corporationsoubor
18. 1. 2007Ing. Vratislav Horálek, DrSc.: Nové a připravované normy ISO z oblasti aplikované statistikysoubor
14. 9. 2006Doc. Ing. Eva Jarošová, CSc. :Analýza rozptylu a její využití při vyhodnoceování erxperimentálních datsoubor
15. 6. 2006Ing. Václav Chmelík, Ing. Jiří Tonar: Výpočet koeficientů regulačních diagramů pro obecné rizikosoubor
18. 5. 2006Doc. Ing. Eva Jarošová, CSc., Ing. Jan Král : Ověřování předpokladu normalitysoubor
20. 4. 2006 Ing. Jan Král: Stanovení měr opakovatelnosti a reprodukovatelnosti při kontrole měřením a srovnávánímsoubor
16. 3. 2006 Doc. Ing. Eva Jarošová, CSc.: Hierarchický experimentsoubor
16. 2. 2006RNDr. Jiří Michálek, CSc.: Poloviční 2k  faktoriální návrhsoubor 
19. 1. 2006Ing. Vratislav Horálek, DrSc., Ing. Josef Křepela: Statistické přejímkysoubor 1
soubor 2
soubor 3
15. 12. 2005Ing. Vratislav Horálek, DrSc., Ing. Jan Král: Statistické metody v laboratoříchsoubor
24. 11. 2005RNDr. Jiří Michálek, CSc., Ing. Jan Král: Základní informace o metodice Six Sigmasoubor
20. 10. 2005Doc. Ing. Eva Jarošová, RNDr. Jiří Michálek, CSc.: Navrhování experimentů DOEsoubor
15. 9. 2005Ing. Vratislav Horálek, DrSc.: Statistické přejímkysoubor 1
soubor 2
soubor 3
16. 6. 2005Ing. Vratislav Horálek, DrSc., Ing. Josef Křepela:  Analýza způsobilostisoubor
19. 5. 2005RNDr. Jiří Michálek, CSc., Ing. Jan Král: Řízení procesů SPCsoubor
21. 4. 2005Ing. Josef Křepela, Ing. Jiří Tonar: Základy zpracování, vyhodnocování a prezentování datsoubor
17. 3. 2005Ing. Vratislav Horálek, DrSc.: Využití sttistických metod při aplikaci zásad norem ISO souboru 9000 z roku 2000soubor