Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 
Úvod Publikace  Časopis Perspektivy kvality  Archiv starších čísel

Historicky Vám přinášíme

Archiv starších čísel Perspektiv kvality

Pod odkazy naleznete články, které v jednotlivých číslech vyšly.


Poslední ročník perspektiv je přístupný jen členům ČSJ. Stačí se přihlásit ke stránkám a v levém sloupci vám přibudou odkazy na poslední čísla časopisu.

Perspektivy kvality 1/2020         ITIL a řízení IT, Virtuální realita a BOZP, systém protikorupčního managementu dle ISO 37001:2016, Nový CAF 2020, ČSJ 30 let existence


Perspektivy kvality 4/2019         Cirkulární ekonomika a její proaktivní strategie, Management rizik v automobilovém průmyslu II část, Model EFQM 2020, Historie české technické normalizace, Kvalita a šmejdi

Perspektivy kvality 3/2019         Management rizik v automobilovém průmyslu, Přístupnost v technických normách, Má kvalita budoucnost?, Potraviny - bezpečnost a kvalita, jak je vnímá spotřebitel?, Mezinárodní konference 2019 - Make Quality Great Again!

Perspektivy kvality 2/2019         Vyváženost v kvalitě, FMEA - co nového nám ještě může přinést?, Digitalizace v maloobchodě, Rozhovor s M. Jedličkou, čestným předsedou ČSJ, Zpracování a vyhodnocování dat ve Škoda Electric

Perspektivy kvality 1/2019         Digitální strategie - jak se (u)bránit hrozbě disruptivních změn; průzkum využití digitalizace v SMK; Normalizace v době elektronické výměny dat; Přidaná hodnota akreditace; Víte, co jsou plně soběstačné nulové domy?


Perspektivy kvality 4/2018         Interesují vás zainteresované strany? (Měly by...); Co přinesla revize normy ISO/IEC 17011; Kvalita a výkonnosť organizácie v podmienkach verejnej vysokej školy; ... 

Perspektivy kvality 3/2018         Blíží se Mezinárodní konference "Kvalita a svět 4.0"; Čtyři perspektivy procesního přístupu; Řešení problému hydraulického okruhu svářecí a tvářecí linky AMI; "Když jde něco zautomatizovat, udělal bych to" říká předseda 1. SDZP družstvo Jan Palička.; ... 

Perspektivy kvality 2/2018         Údržba nejen z pohledu IATF 16949; Bezpečnost práce: ISO 45001 - změny oproti OHSAS 18001; AMBASADOR KVALITY České republiky; CZECH MADE: tradice na které můžeme stavět; ... 

Perspektivy kvality 1/2018         Kvalita s kloboukem na hlavě; Desatero omylů o GDPR; Technické normy pro oblast zdravotnictví; O průmyslu a lidech 4.0: mýty, fakta, souvislosti; Rozhovor s Marcelou Augustovou; "CIZINEC" ve firmě: jak ho využít, nikoliv zneužít ... 


Perspektivy kvality 4/2017         Jak na to, aby software dělal, co má: Řízení kvality softwaru; Přechod na normu EN ISO 13485:5016; Jak na proces zlepšování; Politika, strategie, taktika; Kvalita leadershipu a leadership v kvalitě; ... 
Perspektivy kvality 3/2017         Kvalita, její role a postavení při strategickém řízení; Kontext a řízení rizik dle ISO 9001:2015: dvě nové opory podnikání; Integrujte své systémy managementu během přechodu na normu ISO 9001:2015; Recenze publikace Nové trendy v leadershipu; Kvalita ako súčasť Priemyslu 4.0 v podmienkách automobilovej výroby; ... 
Perspektivy kvality 2/2017         SWOT analýza v podnikové praxi, Plán přechodu na IATF 16949:2016, Normy ISO vs. Model excelence EFQM, Odborník radí jak s přechodem na ISO 9001:2015, Mimosoudní urovnání spotřebitelských sporů, ... 
Perspektivy kvality 1/2017         Energetický management a zkušenosti z energetických auditů, Konkurenceschopnost českého zemědělství, Cíle udržitelného rozvoje, Norma IATF 16949:2016, Přechod na ISO 45001, ... 


Perspektivy kvality 1/2016         Hlavní téma: Kvalita v potravinářství a zemědělství 
Perspektivy kvality 2/2016         Hlavní téma: Kvalita ve vzdělávání 
Perspektivy kvality 3/2016         Hlavní téma: Průmysl 4.0 
Perspektivy kvality 4/2016         Hlavní téma: Systém kvality v regulované sféře 


Perspektivy kvality 1/2015         Hlavní téma: Revize klíčových norem systémů managementu 
Perspektivy kvality 2/2015         Hlavní téma: Kvalita v ICT a energetice
Perspektivy kvality 3/2015         Hlavní téma: Quo vadis, Automotive? 
Perspektivy kvality 4/2015         Hlavní téma: Kvalita ve stavebnictví 


Perspektivy kvality 1/2014         Hlavní téma: Udržitelný rozvoj 
Perspektivy kvality 2/2014         Hlavní téma: Ochrana zákazníka z pohledu firem
Perspektivy kvality 3/2014         Hlavní téma: Kvalita v sociálních službách a ve zdravotnictví 
Perspektivy kvality 4/2014         Hlavní téma: Specifické požadavky zákazníků 


Perspektivy jakosti 1/2013         Hlavní téma: Požadavky v dodavatelských řetězcích 
Perspektivy jakosti 2/2013         Hlavní téma: Kvalita při přípravě a provádění auditů
Perspektivy jakosti 3/2013         Hlavní téma: Nakládání s dokumentací 
Perspektivy jakosti 4/2013         Hlavní téma: Nástroje zlepšování 


Perspektivy jakosti 1/2010         Hlavní téma: 
Perspektivy jakosti 1/2011         Hlavní téma: 
Perspektivy jakosti 1/2012         Hlavní téma: 
Perspektivy jakosti 2+3/2012     Hlavní téma: Management rizik ; Vnímání kvality 
Perspektivy jakosti 4/2012         Hlavní téma: Evropský týden kvality 2012 


Perspektivy jakosti 1/2009         Hlavní téma: Cesta k excelenci 
Perspektivy jakosti 2/2009         Hlavní téma: Kvalita dodavatelů
Perspektivy jakosti 3/2009         Hlavní téma: Automobilový průmysl 
Perspektivy jakosti 4/2009         Hlavní téma: Kvalita ve službách 


Perspektivy jakosti 1/2008         Hlavní téma: Kvalita ve vzdělávání
Perspektivy jakosti 2/2008         Hlavní téma: Potraviny
Perspektivy jakosti 3/2008         Hlavní téma: IT a SW ve službách managementu
Perspektivy jakosti 4/2008         Hlavní téma: Automobily 


Perspektivy jakosti 1/2007         Hlavní téma: Kvalita pro spotřebitele
Perspektivy jakosti 2/2007         Hlavní téma: Bezpečná organizace
Perspektivy jakosti 3/2007         Hlavní téma: 51. kongres EOQ v Praze
Perspektivy jakosti 4/2007         Hlavní téma: Excelence organizací a ceny za jakost


 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

       GDPR
Vyrobila Omega DesignOmega Design