Cena za návrat do života

Cenu za návrat do života uděluje Česká společnost pro jakost organizacím, které významným způsobem přispívají k návratu duševně či tělesně postižených lidí do běžného pracovního a rodinného života. Účast v ceně není omezena velikostí ani typem organizace a je bezplatná. 

Organizace jsou v ceně posuzovány podle míry plnění jednotlivých kritérií (viz. formulář přihlášky). 

Přihlášení

Vyplněný formulář přihlášky zašlete nejpozději do 30. září na e-mail: sekretariat@csq.cz 

Forma ocenění 

Oceněný obdrží pamětní diplom a prezentaci v odborném časopise Perspektivy kvality, vydávaném ČSJ

Partnerství

Partnerem Ceny za návrat do života je Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, z.s. 

Cenu dosud získali:

rok 2023

ParaCENTRUM Fenix, z.s. poskytuje sociální, zdravotní a humanitární pomoc osobám s poškozením míchy

 

rok 2022

Prosaz z.ú. usiluje o to, aby zdravotně postižení lidé mohli žít plnohodnotný život.

rok 2021

Centrum Paraple o.p.s. Za návrat duševně či tělesně postižených lidí do běžného pracovního a rodinného života. 

rok 2020

EDA cz, z.ú. za projekt EDA, pomáhá již 30 let rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným postižením v návratu do života

rok 2019

Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická - Cenu získalo za přístup zaměřený na jednotlivé klienty centra s důrazem na individualitu každého člověka, na dodržování jeho nezadatelných práv a hájení jeho zájmů a na podpoře samostatnosti

rok 2018

1. SDZP družstvo - Cenu získalo 1. SDZP družstvo za pomoc svému kolegovi, který čelil těžkému životnímu osudu

rok 2017

Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú. za projekt  „Modrými dveřmi do života“

Přihláška návrhu pro Cenu za návrat do života