Ambasador kvality České republiky (veřejný sektor)

Kdo se může o ocenění ucházet?

Tato kategorie ocenění je určena pro všechny organizace veřejného sektoru působící v České republice, organizace veřejné správy, zdravotnictví, školství a jiné, jejichž výsledkem činnosti není zisk.

(Pro organizace v soukromého sektoru je určena zvláštní kategorie)

Jaká jsou pravidla soutěže?

 • Soutěž je vyhlašována každoročně, organizace se mohou přihlašovat od 1.6. do 30.9. 
 • Uchazeči vyplní jednoduchý dotazník 
 • Hodnotitelé posoudí údaje uvedené v dotazníku. U prvních tří organizací proběhne hodnocení na místě. Řídící výbor rozhodne, na základě hodnocení žádosti a hodnocení na místě, o výsledném pořadí.
 • Organizace se mohou opakovaně hlásit do soutěže ve dvouletých intervalech.

Jaké ocenění uchazeči získají?

 • Organizace na prvních třech místech obdrží diplomy a věcné dary (předání na pódiu).
 • Organizace na čtvrtém až šestém místě obdrží diplomy (předání na pódiu) 
 • Všichni uchazeči obdrží pamětní certifikát

Vítěz je oprávněn používat titul Ambasador kvality České republiky – veřejný sektor po dobu dvou let od jeho udělení. Titul je možné využívat v rámci odborných a marketingových aktivit držitele.

Jak se mohu přihlásit?

Zasláním vyplněné přihlášky (dotazníku) ​​​​​​​na adresu sekretariat@csq.cz. Případně se s námi spojte telefonicky (221 082 602), projednáme další postup a zodpovíme Vaše dotazy. 

Je účast zpoplatněna?

Přihlášení do soutěže je bezplatné. 

Organizace platí pouze v případě, že u nich dojde k posuzování na místě (tj. u prvních třech na základě posouzené přihlášky) - poplatek činí 15.000,-Kč (bez DPH) navýšené o skutečné cestovní náklady hodnotitelů.

Cenu dosud získali:

rok 2023

 1. místo Magistrát města Plzně

rok 2022

 1. Praha 14, Úřad městské části Praha 14

rok 2021

 1. místo město Hranice
 2. místo Krajský úřad Jihomoravského kraje

rok 2020

 1. místo Statutární město Děčín
 2. místo Fyzikální ústav AV ČR v.v.i./ pracoviště ELI Beamlines
 3. místo Úřad průmyslového vlastnictví

rok 2019 - proběhl pilotní ročník soutěže

 1. místo  Úřad městské části Praha 10
 2. místo město Hranice
 3. místo Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Dotazník pro uchazeče o ocenění Ambasador kvality České republiky - veřejný sektor