Ambasador kvality České republiky (veřejný sektor)

Kdo se může o ocenění ucházet?

Tato kategorie ocenění je určena pro všechny organizace veřejného sektoru působící v České republice, organizace veřejné správy, zdravotnictví, školství a jiné, jejichž výsledkem činnosti není zisk.

(Pro organizace v soukromého sektoru je určena zvláštní kategorie)

Jaká jsou pravidla soutěže?

 • Soutěž je vyhlašována každoročně, organizace se mohou přihlašovat od 1.6. do 30.9. 
 • Uchazeči vyplní jednoduchý dotazník 
 • Hodnotitelé posoudí údaje uvedené v dotazníku. U prvních tří organizací proběhne hodnocení na místě. Řídící výbor rozhodne, na základě hodnocení žádosti a hodnocení na místě, o výsledném pořadí.
 • Organizace se mohou opakovaně hlásit do soutěže ve dvouletých intervalech.

Jaké ocenění uchazeči získají?

 • Organizace na prvních třech místech obdrží diplomy a věcné dary (předání na pódiu).
 • Organizace na čtvrtém až šestém místě obdrží diplomy (předání na pódiu) 
 • Všichni uchazeči obdrží pamětní certifikát

Vítěz je oprávněn používat titul Ambasador kvality České republiky – veřejný sektor po dobu dvou let od jeho udělení. Titul je možné využívat v rámci odborných a marketingových aktivit držitele.

Jak se mohu přihlásit?

Zasláním vyplněné přihlášky (dotazníku) ​​​​​​​na adresu sekretariat@csq.cz. Případně se s námi spojte telefonicky (221 082 602), projednáme další postup a zodpovíme Vaše dotazy. 

Je účast zpoplatněna?

Přihlášení do soutěže je bezplatné. 

Organizace platí pouze v případě, že u nich dojde k posuzování na místě (tj. u prvních třech na základě posouzené přihlášky) - poplatek činí 15.000,-Kč (bez DPH) navýšené o skutečné cestovní náklady hodnotitelů.

Cenu dosud získali:

rok 2021

 1. místo město Hranice
 2. místo Krajský úřad Jihomoravského kraje

rok 2020

 1. místo Statutární město Děčín
 2. místo Fyzikální ústav AV ČR v.v.i./ pracoviště ELI Beamlines
 3. místo Úřad průmyslového vlastnictví

rok 2019 - proběhl pilotní ročník soutěže

 1. místo  Úřad městské části Praha 10
 2. místo město Hranice
 3. místo Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Dotazník pro uchazeče o ocenění Ambasador kvality České republiky - veřejný sektor