CSR GURU

Cenu CSR GURU může získat fyzická osoba z České republiky (i nečlen ČSJ) za konkrétní přínos v podpořě a šíření myšlenek a principů společenské odpovědnosti (CSR) a cílů udržitelného rozvoje (UR). Předpokladem pro získání toho ocenění je dlouhodobé profesionální působení kandidáta na podnikové, regionální nebo celostátní úrovni v oblasti CSR a UR  a  výsledky jeho činností jsou všeobecně známé a respektované.

Jaká jsou pravidla soutěže?

  • Návrh může podat nejméně pět individuálních členů ČSJ nebo dva členové kolektivní, nebo organizace - nečlen ČSJ, která se problematikou CSR a UR dlouhodobě zabývá a její působení je všeobecně známé.
  • Návrh musí být předložen ve formě přihlášky a odeslán e-mailem na adresu sekretariat@csq.cz. Jeho přílohou musí být konkrétní důkazy o činnosti a přínosu navrhované osoby.
  • Cenu uděluje předsednictvo ČSJ. O návrhu rozhoduje předsednictvo a čestní předsedové ČSJ hlasováním. Stanovisko hlasujících musí být jednomyslné. 
  • Ročně je udělováno jedno ocenění.

Forma ocenění

Oceněný obdrží pamětní diplom a ocenění z českého křišťálu. 

Cenu dosud získali:

rok 2023

Cena nebyla udělena

 

rok 2022

Cena nebyla udělena

rok 2021

Jiří Černý
generální ředitel Ergotep, družstvo invalidů

rok 2020

Jan Školník
majitel a ředitel společnosti HOBRA – ŠKOLNÍK s.r.o.

rok 2019

Lucie Mádlová

rok 2018

Ing. Alena Plášková, CSc.

Přihláška návrhu pro Cenu CSR GURU