Ambasador kvality České republiky (soukromý sektor)

Kdo se může o ocenění ucházet?

Toto ocenění je určeno pro všechny organizace podnikatelského sektoru bez rozdílu velikosti a oboru, které jednak nadstandardně dbají na zajištění kvality svých produktů a služeb, chovají se odpovědně a dále aktivně napomáhají k šíření a propagaci kvality

(Pro organizace ve veřejném sektoru je určena zvláštní kategorie)

Jaká jsou pravidla soutěže?

 • Soutěž je vyhlašována každoročně, firmy se mohou přihlašovat od 1. 6. do 30. 9. 
 • Uchazeči vyplní formulář přihlášky, který obsahuje jednoduchý dotazník. 
 • Hodnotitelé posoudí údaje uvedené v přihlášce (dotazníku). U prvních šesti firem proběhne hodnocení na místě. Řídící výbor rozhodne, na základě hodnocení žádosti a hodnocení na místě, o výsledném pořadí.
 • Firmy se mohou opakovaně hlásit do soutěže ve dvouletých intervalech.

Jaké ocenění uchazeči získají?

 • Firmy na prvních třech místech obdrží diplomy a věcné dary (předání na pódiu).
 • Firmy na čtvrtém až šestém místě (s minimálním bodovým ziskem 80% bodů) obdrží diplomy (předání na pódiu + získání titulu Oceněný finalista).
 • Všichni uchazeči obdrží pamětní certifikát.
 • Vítěz je oprávněn používat titul Ambasador kvality České republiky po dobu dvou let od jeho udělení. Titul je možné využívat v rámci odborných a marketingových aktivit držitele.

Jak se mohu přihlásit?

Zasláním vyplněné přihlášky (dotazníku) na adresu sekretariat@csq.cz. Případně se s námi spojte telefonicky (221 082 602), projednáme další postup a zodpovíme Vaše dotazy.

Je účast zpoplatněna?

Přihlášení do soutěže je bezplatné.
Organizace platí pouze v případě, že u nich dojde k posuzování na místě (tj. u prvních šesti na základě posouzené přihlášky) - poplatek činí 18.000,-Kč (bez DPH) navýšené o skutečné cestovní náklady hodnotitelů.

Cenu dosud získali:

rok 2020

 1. místo Koyo Bearings Česká republika s.r.o.

rok 2019

 1. místo Albert Česká republika, s.r.o.

rok 2018

 1. místo ŠKODA AUTO, a.s.
 2. místo Makro Cash&Carry ČR s.r.o.
 3. místo Penam a.s.

Dotazník pro uchazeče o ocenění Ambasador kvality České republiky - soukromý sektor