Ambasador kvality České republiky (soukromý sektor)

Kdo se může o ocenění ucházet?

Toto ocenění je určeno pro všechny organizace podnikatelského sektoru bez rozdílu velikosti a oboru, které jednak nadstandardně dbají na zajištění kvality svých produktů a služeb, chovají se odpovědně a dále aktivně napomáhají k šíření a propagaci kvality

(Pro organizace ve veřejném sektoru je určena zvláštní kategorie)

Jaká jsou pravidla soutěže?

 • Soutěž je vyhlašována každoročně, firmy se mohou přihlašovat od 1. 6. do 30. 9. 
 • Uchazeči vyplní formulář přihlášky, který obsahuje jednoduchý dotazník. 
 • Hodnotitelé posoudí údaje uvedené v přihlášce (dotazníku). U prvních šesti firem proběhne hodnocení na místě. Řídící výbor rozhodne, na základě hodnocení žádosti a hodnocení na místě, o výsledném pořadí.
 • Firmy se mohou opakovaně hlásit do soutěže ve dvouletých intervalech.

Jaké ocenění uchazeči získají?

 • Firmy na prvních třech místech obdrží diplomy a věcné dary (předání na pódiu).
 • Firmy na čtvrtém až šestém místě (s minimálním bodovým ziskem 80% bodů) obdrží diplomy (předání na pódiu + získání titulu Oceněný finalista).
 • Všichni uchazeči obdrží pamětní certifikát.
 • Vítěz je oprávněn používat titul Ambasador kvality České republiky po dobu dvou let od jeho udělení. Titul je možné využívat v rámci odborných a marketingových aktivit držitele.

Jak se mohu přihlásit?

Zasláním vyplněné přihlášky (dotazníku) na adresu sekretariat@csq.cz. Případně se s námi spojte telefonicky (221 082 602), projednáme další postup a zodpovíme Vaše dotazy.

Je účast zpoplatněna?

Přihlášení do soutěže je bezplatné.
Organizace platí pouze v případě, že u nich dojde k posuzování na místě (tj. u prvních šesti na základě posouzené přihlášky) - poplatek činí 18.000,-Kč (bez DPH) navýšené o skutečné cestovní náklady hodnotitelů.

Cenu dosud získali:

rok 2023

 1. místo Drylock Technologies s.r.o.
 2. místo Fraenkische CZ s.r.o.
 3. místo Kaufland Česká republika v.o.s.

rok 2022

 1. místo Edwards s.r.o.

rok 2021

 1. místo Kaufland Česká republika v.o.s.

rok 2020 

     1. místo Koyo Bearings Česká republika s.r.o.

rok 2019

 1. místo Albert Česká republika, s.r.o.

rok 2018

 1. místo ŠKODA AUTO, a.s.
 2. místo Makro Cash&Carry ČR s.r.o.
 3. místo Penam a.s.

Dotazník pro uchazeče o ocenění Ambasador kvality České republiky - soukromý sektor