Cena Františka Egermayera

Cena za nejlepší studentské práce v oblasti kvality a systémů jejího řízení, systémů ochrany životního prostředí, systémů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i v oblasti péče o kvalitu života našich občanů včetně ochrany jejich zájmů.

Témata zadaná školou - kategorie:

 • Odborné práce v průběhu studia na středních školách (seminární, ročníkové a jiné)
 • Bakalářské a absolventské práce
 • Diplomové práce
 • Disertační práce

Témata zadaná ČSJ - kategorie:

 • Odborné práce na téma zadané ČSJ (seminární, ročníkové a jiné)
 • Poster na téma zadané ČSJ (seminární, ročníkové a jiné)
 • Podcast na téma zadané ČSJ (seminární, ročníkové a jiné)

Zadané téma ČSJ 2024:

Témata:

 • Co je uhlíková stopa a jak zvládnout její výpočet v malém a středním podniku
 • ESG

Vítězové národního kola v kategorii témata zadaná ČSJ postupují do mezinárodního kola soutěže. 
Mezinárodní soutěž pro studenty vysokých škol 

Jaká jsou pravidla soutěže?

 • Účastníky přihlašuje příslušná škola/fakulta (dále přihlašovatel).
 • Každý přihlašovatel může zaslat do příslušné kategorie nejvýše 5 prací z aktuálního školního roku.  Počet prací na téma zadané ČSJ není omezen.
 • Návrh musí být předložen ve formě přihlášky a odeslán na adresu sekretariat@csq.cz do 30. 9.
 • Délka podcastu 10 - 20 min.
 • Práce posuzuje a o ocenění rozhoduje nezávislá hodnotící komise jmenovaná předsednictvem ČSJ

Forma ocenění:

Vítěz v každé kategorii obdrží pamětní diplom, bezplatnou účast na vybrané odborné akci ČSJ, věcný dar a prezentaci v odborném časopise Perspektivy kvality, vydávaném ČSJ.

Dosud Cenu Františka Egermayera obdrželi:

rok 2023

Kategorie Odborné práce na středních a vysokých školách: 
Poster

 • Petr Vaněk, Technická univerzita v Liberci

Podcast

 • Libuše Šimáčková a Jana Navrátilová, Technická univerzita v Liberci

Kategorie Bakalářská práce 

 • Barbora Suchá, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Kategorie Diplomová práce 

 • Albert Caban, České vysoké učení technické v Praze

Kategorie Disertační práce 

 • Jan Slavík, Vysoké učení technické v Brně

Vítězové 16. ročníku - 2022

Kategorie Odborné práce na středních a vysokých školách: 
Poster 

 • Marcela Mazancová (autorka)
 • Jan Dvořák a Jana Richterová (spoluautoři)

z Technické univerzity v Liberci.

Semestrální práce 

 • Kolektiv studentů (Mazánková Markéta, Vait Filip, Varga Lukáš) z Technické univerzity v Liberci 

Podcast

 • Alexandra Rojas, Technická univerzita Liberec 

Kategorie Bakalářská práce 

 • Radek Stůj, Technická univerzita Liberec

Kategorie Diplomová práce 

 • Anita Vaňová, Technická univerzita Liberec
 • Jan Střeleček, České vysoké učení technické

Vítězové 16. ročníku - 2021

Kategorie Odborné práce na středních a vysokých školách: 
Poster 

 • Kolektiv studentů (D. Barták, A. Krajbichová, P. Petrová, L. Somolíková) z Technické univerzity v Liberci.

Semestrální práce 

 • Kolektiv studentů (A. Babková, J. Bendák, M. Kotek, A. Zelenková) z Technické univerzity v Liberci 

Podcast

 • Kolektiv studentů (Z. Pavlasová, A. Franzová, M. Kozel, A. Rosůlková) z Technické univerzity v Liberci 

Kategorie Bakalářská práce 

 • Václav Nechyba z Vysoké školy ekonomické v Praze

Kategorie Diplomová práce 

 • Petr Bartík z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Kategorie Dizertační práce 

 • Muhammad Yousaf z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 

Vítězové 15. ročníku - 2020

 • Ing. Štěpán Smejkal (kategorie Diplomové práce)
 • Dominik Kolář (kategorie Bakalářské práce)

Vítězové 14. ročníku - 2018

 • Bc. Sabrina Hamplová (kategorie Diplomové práce)
 • Olga Radchych (kategorie Bakalářské práce)

Finalisté 14. ročníku - 2018

 • Ruslana Hubková
 • Ing. Zbyněk Kaštalán

Vítězové 13. ročníku - 2017

 • Stanislav Bleha (kategorie Diplomové práce)
 • Bc. Eva Tylečková (kategorie Bakalářské práce)
 • Bc. Štěpán Smejkal (kategorie Bakalářské práce)

Vítězové 12. ročníku - 2016

 • Bc. Zdenka Karasová  (kategorie Diplomové práce)

Finalisté 12. ročníku - 2016

 • Bc. Richard Nádvorník (kategorie Diplomové práce)
 • Ing. David Hrubý (kategorie Diplomové práce)

Vítězové 11. ročníku - 2015

 • Bc. Miroslav Kučera (kategorie Bakalářské práce)
 • Ing. Pavel Charwot (kategorie Diplomové práce)

Finalisté 11. ročníku - 2015

 • Stanislav Bleha (kategorie Bakalářské práce)
 • Daniel Kohl (kategorie Bakalářské práce)
 • Ing. Petr Havelka (kategorie Diplomové práce)
 • Ing. Jan Hýža (kategorie Diplomové práce)

Vítězové 10. ročníku - 2014

 • Monika Vaňková (Absolventské práce v průběhu studia na středních a vyšších školách)
 • Bc. David Hrubý (kategorie Bakalářské práce)
 • Bc. Radka Vondráková (kategorie Diplomové práce)
 • Ing. Kateřina Brodecká, Ph.D. (kategorie Disertační práce)

Vítězové 9. ročníku - 2013

 • Luboš Plhák (kategorie Absolventské a bakalářské práce)
 • Ing. Sandra Ryjáčková (kategorie Diplomové práce)

Vítězové 8. ročníku - 2012

 • Monika Vaňková (kategorie Odborné práce v průběhu studia na středních školách)
 • Miroslav Soukup (kategorie Absolventské a bakalářské práce)
 • Tomáš Kubovic (kategorie Diplomové práce)
 • Ing. Michal Návorka, Ph.D. (kategorie Disertační práce)

Vítězové 7. ročníku - 2011

 • Diana Marková (kategorie Odborné práce v průběhu studia na středních školách)
 • Bc. Jaromír Štverák (kategorie Absolventské a bakalářské práce)
 • Bc. Marcela Hadravová (kategorie Diplomové práce)
 • Ing. Karel Veisheipl, MBA, Ph.D. (kategorie Disertační práce)

Vítězové 6. ročníku - 2010

 • PhDr. Jitka Kmentová (kategorie Absolventské a bakalářské práce)
 • Bc. Eva Jiříčková (kategorie Diplomové práce)
 • Ing. David Burget, Ph.D. (kategorie Disertační práce)

Vítězové 5. ročníku - 2009

 • Tereza Nožičková (kategorie Studentská odborná činnost v průběhu studia na středních školách)
 • Elen Klimešová (kategorie Absolventské a bakalářské práce)
 • Ing. Petra Krohová (kategorie Diplomové práce)
 • Ing. Vlastimil Kapsa, Ph.D. (kategorie Disertační práce)

Vítězové 4. ročníku - 2008

 • Jindřich Mašín (kategorie Studentská odborná činnost v průběhu studia na středních školách)
 • Josef Pelikán (kategorie Absolventské a bakalářské práce)
 • Ing. Michal Albert (kategorie Diplomové práce)
 • Ing. Vilém Kunz, Ph.D. (kategorie Disertační práce)

Vítězové 3. ročníku - 2007

 • Lucie Ptáčníková (kategorie Odborné práce v průběhu studia na středních školách)
 • Ladislava Dekařová (kategorie Absolventské a bakalářské práce)
 • Patrik Vraspír (kategorie Diplomové práce)
 • Ing. Stanislav Mastek, Ph.D. (kategorie Disertační práce)

Vítězové 2. ročníku - 2006

 • Eliška Svobodová (kategorie Ročníkové práce)
 • Jiří Mrázek, DiS. (kategorie Absolventské práce)
 • Ing. Radim Kucharczyk (kategorie Diplomové práce)
 • Ing. Lenka Švecová, Ph.D. (kategorie Disertační práce)

Vítězové 1. ročníku - 2005

 • Stanislav Pěč (kategorie Odborné práce v průběhu studia na středních školách)
 • Jaroslav Žáček (kategorie Bakalářské a absolventské práce)
 • Ing. David Trák (kategorie Diplomové práce)
 • Ing. Jiří Wolgemuth (kategorie Diplomové práce)
 • Dr. Ing. Markéta Kubálková (kategorie Disertační práce)

Cena Františka Egermayera

Kdo byl František Egermayer

  Prof. RNDr. František Egermayer, DrSc.

(*1913, †1989) byl jedním ze zakladatelů a nejvýznamnějších průkopníků moderního chápání kvality (jakosti) v našem státě. Již v období první republiky a zejména po II. světové válce pochopil, že jakost výrobků a služeb bude kritériem úspěchu v konkurenci. Byl nejen znalým teoretikem, ale rovněž úspěšně pracoval v průmyslové praxi, byl vynikajícím pedagogem, organizátorem i manažerem. Díky svým kontaktům se světovými odborníky v oblasti jakosti i díky členství a funkcím v Evropské organizaci pro řízení jakosti (EOQC, následně EOQ) k nám již od padesátých let dvacátého století přinášel nejnovější poznatky z oblasti TQM, které předával studentům i odborníkům z praxe.

Inicioval a řídil Celostátní odbornou skupinu pro jakost, ve které integroval vedoucí pracovníky útvarů řízení jakosti, pedagogy a nadšence pro nově se rozvíjející obor.

Svou činností spolu s dalšími osobnostmi, zejména dr. A. Žaludovou, připravil podmínky pro ustavení ČSJ v roce 1989. Spoluvytvořil tak základ pro rozvoj systémů kvality v celém průmyslu, ve službách a nyní i ve veřejné správě, založený na kvalifikovaném využívání nástrojů kvality a na cílevědomé výchově v oblasti managementu kvality.