Manažer kvality roku

Cena je udělována v návaznosti na mezinárodní cenu European Quality Leader vyhlašovanou Evropskou organizací pro kvalitu. Vyhlašovatelem národní, "postupové" soutěže o titul Manažer kvality roku v České republice se stejným cílem je Česká společnost pro jakost, která je členem EOQ a představitelem ČR v této organizaci.

Pro koho je ocenění určeno?

Cena je určena fyzickým osobám, které působí na pozici manažera kvality (nebo obdobné pozici) v organizaci, která má sídlo na území ČR, po dobu min. 3 let. Titul Manažer kvality roku získá ten manažer, pod jehož vedením a za pomoci změny procesů kvality, které zavedl přímo a nebo prostřednictvím svého týmu, dosáhla organizace výsledků příznivých pro různé zainteresované subjekty. V případě přijetí přihlášek z oblastí soukromého i veřejného sektoru je možné udělit titul Manažer kvality roku samostatně pro každou z uvedených kategorií. 

Jak můžete navrhnout kandidáta?

 • kandidáta na Manažera kvality roku přihlašuje zaměstnavatel nebo jiná právnická osoba či podnikající fyzická osoba
 • vyplněnou přihlášku spolu s doporučujícím dopisem zašlete do 30. 9. na adresu sekretariat@csq.cz

Jaká je forma ocenění?

 • Oceněný obdrží pamětní diplom a ocenění z českého křišťálu. 
 • Oceněný získává právo užívat titul Manažer kvality roku a právo účasti v soutěži European Quality Leader (pouze v případě, že je držitel akreditovaného personálního certifikátu Manažer kvality)

Cenu dosud získali:

rok 2023

Markéta Tomek
manažerka kvality ve společnosti Drylock Technologies s.r.o.

rok 2022

Zuzana Šidlichovská
manažer kvality ve společnosti JABLOTRON SECURITY a.s.

rok 2021

Petr Baudyš
manažer kvality ve společnosti Penny Market s.r.o.

rok 2020

Eva Janovská
manažerka kvality ve společnosti SOPHIA, jazykové služby s.r.o.

rok 2019

Miroslav Paclík
Úřad průmyslového vlastnictví

rok 2018

Dipl. Ing. Frank Schreier
ŠKODA AUTO a.s.

rok 2017

Ing. Antonín Krejčí
KOMAS, spol. s r.o.

rok 2016

Ing. Pavel Mikoška, CSc.
AHOLD Czech Republic, s. r. o.

rok 2015

Ing. Jan Svobodník, EurChem
QUALIFORM, a.s.

rok 2014

Ing. Milan Dufek
Škoda Auto, a.s.

rok 2013

Ing. Jiří Dráb
MOTOR Jikov Group, a.s.

rok 2012

Ing. Alice Váchová
PENAM, a. s.

rok 2011

Ing. Jan Moravec, CSc. 
Škoda Auto, a. s.

rok 2010

Ing. Eduard Horčík
DIAMO, státní podnik

rok 2009

doc. Ing. Milan Hutyra, CSc. 
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

rok 2008

Ladislav Herc
Continental Automotive Czech Republic, s. r. o.

rok 2007    

Ing. Vratislav Osička
Úřad městské části Praha 10

Ing. Alice Molnárová (finalistka)
PENAM, a. s.

rok 2006

Ing. Miroslav Staněk
Barum Continental, spol. s r. o.

rok 2005

Ing. Roman Maroušek
TNT Express Česká republika

rok 2004

Ing. František Havel
T-Mobile Czech Republic

Ing. Milan Půček, MBA (finalista)
Městský úřad Vsetín

rok 2003

Ing. Ladislav Drážný
Continental Teves Czech Republic, s. r. o.

RNDr. Roman Hrnčíř (finalista)
družstvo Severochema Liberec

rok 2002

Ing. Bernard Kopec
ŽDB Bohumín, a. s.

doc. Ing. Milan Hutyra, CSc. (finalista)
TESLA SEZAM, a. s.

Ing. Roman Maroušek (finalista)
TNT Express Worldwide
 

Podmínky účasti v soutěži

Soutěž je veřejná, kandidáta na Manažera kvality roku přihlašuje zaměstnavatel nebo jiná právnická osoba či podnikající fyzická osoba. Všechny přihlášky, které budou splňovat předepsané náležitosti, budou zařazeny do soutěže.

Podmínky účasti v soutěži:

 • písemná přihláška
 • kandidát je manažerem kvality v organizaci, která má sídlo na území ČR

Kandidát musí vyhovovat těmto kritériím:

 • doložení předpokladů
 • doložení dosažených výsledků
 • doporučení vrcholového managementu přihlašovatele

Doložení předpokladů:

 • funkce manažera kvality po dobu nejméně tři roky
 • funkční zařazení v oblasti kvality

Doložení dosažených výsledků:

 • dosažené pracovní výsledky
 • získaná osobní ocenění
 • šíření myšlenek o kvalitě (přednášky, publikační činnost aj.)

Doporučení přihlašovatele:

 • pozitivní doporučení
 • podíl kandidáta na realizaci aktivit v oblasti kvality
 • osobní podíl kandidáta na dosažených klíčových výsledcích výkonnosti organizace

Jak můžete navrhnout kandidáta?

Aby byl Váš návrh zařazen do výběru v soutěži, je třeba nejpozději do 30. 9.  zaslat vyplněnou přihlášku spolu s doporučujícím dopisem na adresu: sekretariat@csq.cz 

Rozhodli jste se přihlásit kandidáta?