Cena Anežky Žaludové

Proč bylo toto ocenění vyhlášeno?

Od roku 1998 oceňuje ČSJ každoročně čestnou cenou osoby z České republiky, které se mimořádným způsobem zasloužily o rozvoj péče o kvalitu v naší zemi. Toto vysoké ocenění bylo nazváno Cena Anežky Žaludové na počest světově uznávané mimořádné osobnosti, čestné předsedkyně ČSJ a čestné členky Evropské organizace pro kvalitu. (Dr. Anežka Žaludová, rodným jménem Agnes Waddellová, *22. 7. 1919 v Kilwinningu ve Skotsku, †13. 1. 1999 v Londýně)

Jak můžete navrhnout kandidáta?

Návrhy kandidátů na toto ocenění mohou podávat všichni individuální i kolektivní členové České společnosti pro jakost (návrh musí být podán nejméně 5 individuálními nebo 2 kolektivními členy ČSJ), případně mohou vzejít i ze sféry mimo ČSJ. Aby byl Váš návrh zařazen do soutěže, je třeba nejpozději do 30. září  zaslat vyplněnou přihlášku na e-mail: sekretariat@csq.cz 

Jaká je forma ocenění?

Ročně je udělováno jedno ocenění. Oceněný obdrží pamětní diplom a skleněný objekt.

Cenu dosud získali:

rok 2023

Anna Mládková
Čestná členka České společnosti pro jakost

rok 2022

Miroslav Jedlička
Čestný předseda České společnosti pro jakost

rok 2021

Stanislav Křeček
Lektor České společnosti pro jakost, garant licenčních kurzů a překladatel.

rok 2020

Eduard Horčík
vedoucí odboru systému managementu organizace ve státním podniku Diamo

2019

Pavel Mikoška

2018

Vlastimil Krčma

2017

Marie Šebestová

2016

Alena Plášková

2015

Petr Kunčický

2014

Václav Legát

2013

Pavel Řezníček

2012

Zdeněk Vorlíček

2011

Robert Szurman

2010

Jaroslav Nenadál

2009

Zdeněk Juračka

2008

Otakar Král

2007

Milan Hutyra

2006

Jiří Přibek

2005

Jan Hnátek

2004

Josef Křepela

2003

Zdeněk Janeček

2002

Pavel Ryšánek

2001

Vladimír Votápek st.

2000

Jindřich H. Frank

1999

Vratislav Horálek

1998

Růžena Petříková

Přihláška do soutěže "Cena Anežky Žaludové"

Kdo byla Anežka Žaludová

Rodným jménem Agnes Waddellová (*1919, †1999) byla spolu s prof. F. Egermayerem nejvýznamnější, světově uznávanou osobností, která se zasloužila o moderní chápání kvality (jakosti) v našem státě. Zcela mimořádné byly její zásluhy o československé/české kvalitářské hnutí a Českou společnost pro jakost, jejíž byla zakládající členkou a od počátku čestnou předsedkyní.

Původem Skotka, do Československa přišla v roce 1945 se svým manželem, za války čs. vojákem v Anglii, a v Praze pak trvale žili a pracovali. Těžiště její práce bylo v oblastí teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky, průmyslových aplikací matematickostatistických metod, metod zaměřených na potřeby řízení kvality, spolehlivosti, zkušebnictví a technické normalizace, ekonomických hledisek v matematických modelech pro oblast řízení kvality a začleňování statistických metod do technických norem a technologických postupů, zároveň však i řešení konkrétních úloh technologických procesů, a zejména pak nových směrů při realizaci komplexních systémů řízení kvality (TQM).

Vždy aktivně pracovala v řadě profesních a odborných organizací.  V roce 1967 byla jedním z iniciátorů ustavení tehdejší Československé společnosti pro jakost. Po nástupu normalizace a násilné likvidaci Společnosti aktivně pomáhala proskribovaným kolegům a zasazovala se o možnosti jejich odborného působení. Po celou dobu normalizace byla jednou z vůdčích osobností Komitétu pro jakost a spolehlivost a jakmile se uvolnil prostor, aktivně působila ke vzniku České společnosti pro jakost. Není ve Společnosti žádná oblast činnosti, ve které by se neangažovala, v práci každého odborného orgánu ČSJ je stále vidět její přínos.

Byla členkou mnoha významných zahraničních i tuzemských odborných organizací a za svou práci získala řadu osobních ocenění, mj. čestné členství v Evropské organizaci pro kvalitu (EOQ). Díky svým odborným i osobním kontaktům dokázala přinášet do tehdejšího Československa množství tehdy vzácných odborných publikací  a ostatních informací, konzultovat je s tuzemskými odborníky, poznatky propagovat a aplikovat.

Mimořádně uznávaná a oblíbená byla i pro své osobní vlastnosti.