Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 
Úvod Spolková činnost  Udílené ceny a soutěže  Cena Františka Egermayera

Od roku 2005 uděluje Česká společnost pro jakost

Cenu Františka Egermayera

za nejlepší studentské práce v oblasti kvality a systémů jejího řízení, systémů ochrany životního prostředí, systémů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i v oblasti péče o kvalitu života našich občanů včetně ochrany jejich zájmů.

Organizace a průběh soutěže:

Soutěž je veřejná a mohou se jí zúčastnit studenti středních škol a učilišť, vyšších odborných škol i vysokých škol v České republice svými ročníkovými, seminárními, absolventskými, bakalářskými, diplomovými a disertačními pracemi z výše uvedených odborných oblastí. Účastníky přihlašuje příslušná škola/fakulta (dále přihlašovatel). Každý přihlašovatel může zaslat do příslušné kategorie nejvýše 5 prací z aktuálního školního roku v termínu do 30. září. Všechny přihlášky, které budou spolu se zaslanou soutěžní prací splňovat předepsané náležitosti, budou do soutěže zařazeny.

Soutěž se koná každoročně a její výsledky jsou slavnostně vyhlašovány na konferenci, kterou ČSJ pořádá v rámci akce  Galavečer s Českou společností pro jakost.

Kategorie:

 • Odborné práce v průběhu studia na středních školách (seminární, ročníkové a jiné)
 • Bakalářské a absolventské práce
 • Diplomové práce
 • Disertační práce

Kritéria hodnocení:

Práce posuzují a o ocenění rozhodují nezávislé hodnotící komise, které na návrh Odborné skupiny pedagogů jmenuje pro každou kategorii zvlášť předsednictvo ČSJ.

Práce jsou posuzovány/hodnoceny podle těchto kritérií:

 • Aktuálnost řešeného problému
 • Realizovaný rozsah řešení
 • Odborná úroveň
 • Logická stavba a formální úprava
 • Stupeň splnění cíle
 • Osobní přínos autora
 • Spojení s praxí při řešení odborného problému
 • Využitelnost výsledků

Forma ocenění:

Vítěz v každé kategorii obdrží plaketu, bezplatnou účast na vybrané odborné akci ČSJ, věcný dar a prezentaci v odborném časopise Perspektivy kvality, vydávaném ČSJ.

Kontaktní adresa:

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00  Praha 1
e-mail: sekretariat@csq.cz nebo smolikova@csq.cz

Dosud Cenu Františka Egermayera obdrželi:

Vítězové 14. ročníku - 2018

 • Bc. Sabrina Hamplová (kategorie Diplomové práce)
 • Olga Radchych (kategorie Bakalářské práce)

Finalisté 12. ročníku - 2018

 • Ruslana Hubková
 • Ing. Zbyněk Kaštalán

Vítězové 13. ročníku - 2017

 • Stanislav Bleha (kategorie Diplomové práce)
 • Bc. Eva Tylečková (kategorie Bakalářské práce)
 • Bc. Štěpán Smejkal (kategorie Bakalářské práce)

Vítězové 12. ročníku - 2016

 • Bc. Zdenka Karasová  (kategorie Diplomové práce)
Finalisté 12. ročníku - 2016
 • Bc. Richard Nádvorník (kategorie Diplomové práce)
 • Ing. David Hrubý (kategorie Diplomové práce)

Vítězové 11. ročníku - 2015

 • Bc. Miroslav Kučera (kategorie Bakalářské práce)
 • Ing. Pavel Charwot (kategorie Diplomové práce)
Finalisté 11. ročníku - 2015

 • Stanislav Bleha (kategorie Bakalářské práce)
 • Daniel Kohl (kategorie Bakalářské práce)
 • Ing. Petr Havelka (kategorie Diplomové práce)
 • Ing. Jan Hýža (kategorie Diplomové práce)

Vítězové 10. ročníku - 2014

 • Monika Vaňková (Absolventské práce v průběhu studia na středních a vyšších školách)
 • Bc. David Hrubý (kategorie Bakalářské práce)
 • Bc. Radka Vondráková (kategorie Diplomové práce)
 • Ing. Kateřina Brodecká, Ph.D. (kategorie Disertační práce)

Vítězové 9. ročníku - 2013

 • Luboš Plhák (kategorie Absolventské a bakalářské práce)
 • Ing. Sandra Ryjáčková (kategorie Diplomové práce)

Vítězové 8. ročníku - 2012

 • Monika Vaňková (kategorie Odborné práce v průběhu studia na středních školách)
 • Miroslav Soukup (kategorie Absolventské a bakalářské práce)
 • Tomáš Kubovic (kategorie Diplomové práce)
 • Ing. Michal Návorka, Ph.D. (kategorie Disertační práce)

Vítězové 7. ročníku - 2011

 • Diana Marková (kategorie Odborné práce v průběhu studia na středních školách)
 • Bc. Jaromír Štverák (kategorie Absolventské a bakalářské práce)
 • Bc. Marcela Hadravová (kategorie Diplomové práce)
 • Ing. Karel Veisheipl, MBA, Ph.D. (kategorie Disertační práce)

Vítězové 6. ročníku - 2010

 • PhDr. Jitka Kmentová (kategorie Absolventské a bakalářské práce)
 • Bc. Eva Jiříčková (kategorie Diplomové práce)
 • Ing. David Burget, Ph.D. (kategorie Disertační práce)

Vítězové 5. ročníku - 2009

 • Tereza Nožičková (kategorie Studentská odborná činnost v průběhu studia na středních školách)
 • Elen Klimešová (kategorie Absolventské a bakalářské práce)
 • Ing. Petra Krohová (kategorie Diplomové práce)
 • Ing. Vlastimil Kapsa, Ph.D. (kategorie Disertační práce)

Vítězové 4. ročníku - 2008

 • Jindřich Mašín (kategorie Studentská odborná činnost v průběhu studia na středních školách)
 • Josef Pelikán (kategorie Absolventské a bakalářské práce)
 • Ing. Michal Albert (kategorie Diplomové práce)
 • Ing. Vilém Kunz, Ph.D. (kategorie Disertační práce)

Vítězové 3. ročníku - 2007

 • Lucie Ptáčníková (kategorie Odborné práce v průběhu studia na středních školách)
 • Ladislava Dekařová (kategorie Absolventské a bakalářské práce)
 • Patrik Vraspír (kategorie Diplomové práce)
 • Ing. Stanislav Mastek, Ph.D. (kategorie Disertační práce)

Vítězové 2. ročníku - 2006

 • Eliška Svobodová (kategorie Ročníkové práce)
 • Jiří Mrázek, DiS. (kategorie Absolventské práce)
 • Ing. Radim Kucharczyk (kategorie Diplomové práce)
 • Ing. Lenka Švecová, Ph.D. (kategorie Disertační práce)

Vítězové 1. ročníku - 2005

 • Stanislav Pěč (kategorie Odborné práce v průběhu studia na středních školách)
 • Jaroslav Žáček (kategorie Bakalářské a absolventské práce)
 • Ing. David Trák (kategorie Diplomové práce)
 • Ing. Jiří Wolgemuth (kategorie Diplomové práce)
 • Dr. Ing. Markéta Kubálková (kategorie Disertační práce)
 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

       GDPR
Vyrobila Omega DesignOmega Design