Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 

CSR GURU

Česká společnost patří z pohledu propagace a praktického uplatňování principů společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje mezi špičkové nevládní organizace v České republice. Je jedním z prvních signatářů národní sítě společenské odpovědnosti UN Global Compact.  Na  půdě ČSJ vznikl projekt  Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost (CSR) a udržitelný rozvoj (UR) jako aplikace mezinárodního programu hodnocení úrovně CSR organizací Committed to Sustainability (EFQM a Global Compact). V personální oblasti ČSJ realizuje jako člen Evropské organizace pro kvalitu (EOQ) program národní a mezinárodní certifikace „Manažer CSR“.
ČSJ si je vědoma, že za  úspěšností šíření myšlenek a implementaci CSR a UR stojí konkrétní lidé, manažeři, kteří tyto myšlenky uvádějí na půdě organizací ne vždy snadno do života. Pro veřejné ocenění zásluh těchto lidí rozhodlo  předsednictvo ČSJ vyhlásit nový Program  oceňování fyzických osob v oblasti CSR a UR - „CSR GURU“, kterým navazuje na úspěšnou Cenu Anežky Žaludové i ocenění Manažer kvality roku.

Ocenění  CSR GURU - STATUT

Cenu CSR GURU může získat fyzická osoba (i nečlen ČSJ) za konkrétní  přínos  pro podporu a šíření myšlenek a principů společenské odpovědnosti (CSR)  a  cílů udržitelného rozvoje (UR). Předpokladem pro získání toho ocenění je dlouhodobé profesionální působení kandidáta na  podnikové, regionální nebo celostátní úrovni v oblasti CSR a UR  a  výsledky jeho činností jsou všeobecně známé a respektované.

Konkrétním přínosem a podporou (CSR a UR) se rozumí: 

  • Projekt realizace konceptu CSR na úrovni organizace (podniku, organizace veřejného sektoru) s konkrétním přínosem pro organizaci a pozitivním dopadem na veřejnost.
  • Podíl na tvorbě projektů udržitelného rozvoje na rovni organizace s konkrétními výstupy  (odpadové hospodaření, ekologická stopa,  ekologické výrobní postupy, návrh využití a konec životního cyklu produktů apod.) dle typu projektu i s uvedením  případných finančních či jiných přínosů. 
  • Spolupráce na  tvorbě a realizaci projektů cen za CSR  na úrovni regionu, případně i s celostátním dopadem  (Cena hejtmana, TOP odpovědná firma, Cena Via Bona, Social Impact Award a další). 
  • Řízení nebo spolupráce na realizaci projektu  certifikace nebo osvědčení CSR dle vybraného systémového standardu (např. ČSN 010391, SA 8000, IQNet SR10, GRI).
  • Významná publikace (kniha, studie, příručka) sloužící k podpoře principů CSR a cílů UR na úrovni předškolních dětí a žáků škol, studentů, odborné i neodborné veřejnosti.
  • Víceleté organizování odborných akcí (konferencí, seminářů, kulatých stolů) v oblasti CSR a UR.
  • Řízení (nebo spolupráce) projektu realizace jednoho ze 17 cílů udržitelného rozvoje SDGs (Sustainable Develpment Goals) na úrovni ČR

 

Předpoklady

Cena CSR GURU je určena pro osoby-profesionály, dlouhodobě působících v oblasti CSR a UR  na  podnikové, regionální nebo celostátní úrovni a výsledky jejich činností jsou všeobecně známé a respektované. Svou činností zásadním způsobem přispívají k propagaci CSR v ČR.

Podávání návrhů

Návrh může podat nejméně pět individuálních členů ČSJ nebo dva členové kolektivní, nebo organizace - nečlen ČSJ, která se problematikou CSR a UR dlouhodobě zabývá a její působení je všeobecně známé.

Návrh musí být předložen ve formě přihlášky odeslán e-mailem na adresu sekretariat@csq.cz nebo doporučeným dopisem na sekretariát ĆSJ. Jeho přílohou musí být konkrétní důkazy o činnosti a přínosu navrhované osoby.

Řízení procesu přijetí přihlášky

Po obdržení přihlášky a kontrole všech náležitostí potvrdí pracovník ČSJ e-mailem navrhovateli přijetí přihlášky. V případě drobných nejasností  nebo nesrovnalostí v přihlášce s ním projedná nápravu buď emailem, nebo telefonicky.  Následně je pak přihláška předána k projednání na zasedání předsednictva ČSJ.

Udělování Ceny

Cenu CSR GURU uděluje předsednictvo ČSJ. O návrhu rozhoduje předsednictvo a čestní předsedové ČSJ hlasováním. Stanovisko hlasujících musí být jednomyslné. 

Forma ocenění

Oceněný obdrží pamětní diplom a ocenění z českého křišťálu. Cenu předává předseda ČSJ jedenkrát za rok při slavnostní příležitosti.  Ročně je udělováno jedno ocenění. 

Cenu dosud získali

RokOcenění
2019Lucie Mádlová, zakladatelka a výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti
2018Ing. Alena Plášková, CSc.
 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

       GDPR
Vyrobila Omega DesignOmega Design