Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 
Úvod Spolková činnost  Udílené ceny a soutěže  Ambasador kvality České republiky (veřejný sektor)

Ambasador kvality České republiky (veřejný sektor)

Proč bylo toto ocenění vyhlášeno?

Česká společnost pro jakost (ČSJ) v roce 2018 vyhlásila první ročník soutěže Ambasador kvality České republiky, který byl určen organizacím soukromého sektoru. Díky pozitivní odezvě vedení ČSJ rozhodlo o otevření zvláštní kategorie soutěže pro veřejný sektor - čímž napomáhá zvyšování kvality a společenské odpovědnosti organizací veřejného sektoru v České republice. 

V rámci této soutěže jsou organizace posuzovány podle jejich přístupu ke kvalitě jako fenoménu, který zahrnuje všechny oblasti života společnosti a je předpokladem pro naplňování jejích nových očekávání a zajištění dlouhodobé úspěšnosti.

Nejen podnikatelský sektor, ale i veřejná správa jsou s ohledem na současný vývoj ve světě nuceny prokazovat zlepšování výkonnosti a kvality veřejných služeb a naplňovat tak měnící se potřeby a očekávání občanů. Kvalitu chápe tento projekt jako komplex přístupů, aktivit a činností, jejichž cílem je vytvoření podmínek pro kvalitní funkci organizací veřejného sektoru. Tato soutěž slouží i jako nástroj k využívání technik řízení kvality ke zvyšování své výkonnosti. 

Zájemci o získání titulu Ambasador kvality ve veřejném sektoru:

 • uplatňují ve své organizaci kulturu excelence a principy TQM,
 • dokladují veřejně aktivity své organizace při propagaci kvality směrem k široké veřejnosti, státním orgánům, zákazníkům, dodavatelům, podnikatelským uskupením, organizacím spotřebitelů, odborovým organizacím i jednotlivým občanům,
 • působí jako most spojující různé modely řízení kvality jak ve veřejném, tak i soukromém sektoru,
 • průběžně inovují svoje produkty a služby, dbají na dobré jméno organizace, chovají se společensky odpovědně,
 • plně respektují zásady udržitelného rozvoje, kdy využívání zdrojů a produkce odpadů/znečištění neohrožují rozvoj komunity, regionu či státu,
 • svoji společenskou roli jako organizace 21. století vidí mimo jiné i v komunikaci se zaměstnanci, dodavateli, zákazníky a orgány veřejné správy, přičemž komunikaci zaměřují na prosazování kvality jako nástroje zlepšování vztahů na všech úrovních, plnění vzájemných závazků a hledání cest odstraňování neshod, neshodných produktů, služeb a procesů a hledání optimálních řešení.

 

Kdo se může o ocenění ucházet?

Tato kategorie ocenění je určena pro všechny organizace veřejného sektoru působící v České republice, organizace veřejné správy, zdravotnictví, školství a jiné, výsledkem jejichž činnosti není zisk.

(Pro organizace v soukromého sektoru je určena zvláštní kategorie)

Jaká jsou pravidla soutěže?

 • Soutěž je vyhlašována každoročně, organizace se mohou přihlašovat od 1.6. do 30.9. 
 • Ocenění je udělováno jednou ročně v rámci slavnostního večera pořádaného během Evropského týdne kvality (zpravidla v listopadu a prosinci).
 • Uchazeči vyplní  jednoduchý dotazník 
 • Hodnotitelé posoudí údaje uvedené v dotazníku. U prvních tří organizací proběhne hodnocení na místě. Řídící výbor rozhodne, na základě hodnocení žádosti a hodnocení na místě, o výsledném pořadí.
 • Organizace se mohou opakovaně hlásit do soutěže ve dvouletých intervalech.

Jaká jsou kritéria hodnocení?

Hodnotitelé se v rámci hodnocení zaměřují na následující oblasti:

 • Strategie a plánování, řízení procesů
 • Ocenění za kvalitu.
 • Aktivity vedení organizace na podporu povědomí zaměstnanců o kvalitě, zvyšování výkonnosti a neustálém zlepšování.
 • Udržitelný rozvoj, společenská odpovědnost, ochrana životního prostředí.
 • Ochrana a podpora příjemců služeb (zákazníků/občanů).

Jaké ocenění uchazeči získají?

 • Organizace na prvních třech místech obdrží diplomy a věcné dary (předání na pódiu).
 • Organizace na čtvrtém až šestém místě obdrží diplomy (předání na pódiu) 
 • Všichni uchazeči obdrží pamětní certifikát

Vítěz je oprávněn používat titul Ambasador kvality České republiky – veřejný sektor po dobu dvou let od jeho udělení. Titul je možné využívat v rámci odborných a marketingových aktivit držitele.

Jak se mohu přihlásit?

Stačí poslat vyplněný dotazník, případně dejte vědět Váš zájem na email sekretariat@csq.cz (případně telefonicky 221 082 602), spojíme se s Vámi, projednáme další postup a zodpovíme vaše dotazy.

Je účast zpoplatněna?

Přihlášení do soutěže je bezplatné. 

Organizace platí pouze v případě, že u nich dojde k posuzování na místě (tj. u prvních třech na základě posouzené přihlášky) - poplatek činí 15.000,-Kč (bez DPH) navýšené o skutečné cestovní náklady hodnotitelů.

Cenu dosud získali

rok 2020

1. místo Statutární město Děčín

2. místo Fyzikální ústav AV ČR v.v.i./ pracoviště ELI Beamlines

3. místo Úřad průmyslového vlastnictví

rok 2019 - proběhl pilotní ročník soutěže

1. místo  Úřad městské části Praha 10

2. místo město Hranice

3. místo Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

       GDPR
Vyrobila Omega DesignOmega Design