Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 
Úvod Spolková činnost  Udílené ceny a soutěže  Ambasador kvality České republiky (soukromý sektor)

Ambasador kvality České republiky (soukromý sektor)

Proč bylo toto ocenění vyhlášeno?

Česká společnost pro jakost ve snaze  podpořit rozvoj a propagaci zásad kvality v České republice vyhlásila ocenění, v rámci kterého jsou hodnoceny firmy nejen podle současných ekonomických výsledků, ale především je hodnocen jejich přístup ke kvalitě jako fenoménu, který je předpokladem dlouhodobé úspěšnosti, ekonomického a společenského rozvoje.

Kvalita je v rámci tohoto programu oceňování chápána nejen jako komplex přístupů zajišťujících výrobu produktů a poskytování služeb splňujících požadavky zákazníků, ale také jako souhrn dalších přístupů, které: 

 • dokladují aktivity firmy při propagaci kvality u zákazníků, dodavatelů, široké veřejnosti, státních orgánů, podnikatelských uskupení, odborových organizací i jednotlivých občanů,
 • podporují inovaci produktů, posilují dobré jméno, jsou společensky odpovědné,
 • plně respektují zásady udržitelného rozvoje, kdy využívání zdrojů a dopady firmy neohrožují rozvoj komunity, regionu či státu,
 • realizují komunikaci se zaměstnanci, dodavateli, zákazníky a orgány veřejné správy. Komunikace je zaměřena na prosazování Compliance (tj.shody s požadavky, předpisy a etické jednání) a kvality jako nástroje zlepšování vztahů na všech úrovních, plnění vzájemných závazků a hledání cest ke zlepšování spokojenosti zainteresovaných stran, ověřují konformitu produktů, procesů, systémů a hledání optimálních řešení v oblasti rizik a neshod.

 

Kdo se může o ocenění ucházet?

Toto ocenění je určeno pro všechny organizace podnikatelského sektoru (firmy) bez rozdílu velikosti a oboru podnikání, které jednak nadstandardně dbají na zajištění kvality svých produktů a služeb, chovají se odpovědně a dále aktivně napomáhají k šíření a propagaci kvality.

(Pro organizace ve veřejném sektoru je určena zvláštní kategorie)

Jaká jsou pravidla soutěže?

 • Soutěž je vyhlašována každoročně, firmy se mohou přihlašovat od 1.6. do 30.9. 
 • Ocenění je udělováno jednou ročně v rámci slavnostního večera pořádaného během Evropského týdne kvality (zpravidla v listopadu a prosinci).
 • Uchazeči vyplní formulář přihlášky, který obsahuje jednoduchý dotazník 
 • Hodnotitelé posoudí údaje uvedené v přihlášce (dotazníku). U prvních šesti firem proběhne hodnocení na místě. Řídící výbor rozhodne, na základě hodnocení žádosti a hodnocení na místě, o výsledném pořadí.
 • Firmy se mohou opakovaně hlásit do soutěže ve dvouletých intervalech.

Jaká jsou kritéria hodnocení?

Hodnotitelé se v rámci hodnocení zaměřují na následující oblasti:

 • Základní ekonomické ukazatele.
 • Ocenění za kvalitu.
 • Aktivity na podporu kvality.
 • Udržitelný rozvoj, ochrana životního prostředí, vztah ke společnosti, kvalita života.
 • Ochrana a podpora zákazníků.

Jaké ocenění uchazeči získají?

 • Firmy na prvních třech místech obdrží diplomy a věcné dary (předání na pódiu).
 • Firmy na čtvrtém až šestém místě (s minimálním bodovým ziskem 80% bodů) obdrží diplomy (předání na pódiu + získání titulu Oceněný finalista).
 • Všichni uchazeči obdrží pamětní certifikát.
 • Vítěz je oprávněn používat titul Ambasador kvality České republiky po dobu dvou let od jeho udělení. Titul je možné využívat v rámci odborných a marketingových aktivit držitele.

Jak se mohu přihlásit?

Dejte vědět Váš zájem na email sekretariat@csq.cz (případně telefonicky 221 082 602), spojíme se s Vámi, zašleme přihlášku, projednáme další postup a zodpovíme vaše dotazy.

Je účast zpoplatněna?

Přihlášení do soutěže je bezplatné.
Organizace platí pouze v případě, že u nich dojde k posuzování na místě (tj. u prvních šesti na základě posouzené přihlášky) - poplatek činí 18.000,-Kč (bez DPH) navýšené o skutečné cestovní náklady hodnotitelů.

Cenu dosud získali

 rok 2019

1. místo Albert Česká republika, s.r.o.

 rok 2018

1. místo ŠKODA AUTO, a.s.

2. místo Makro Cash&Carry ČR s.r.o.

3. místo Penam a.s.

 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

       GDPR
Vyrobila Omega DesignOmega Design