Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 
Úvod Spolková činnost  Udílené ceny a soutěže  Ambasador kvality České republiky (soukromý sektor)

Ambasador kvality České republiky (soukromý sektor)

Proč bylo toto ocenění vyhlášeno?

Česká společnost pro jakost ve snaze  podpořit rozvoj a propagaci zásad kvality v České republice vyhlásila ocenění, v rámci kterého jsou hodnoceny firmy nejen podle současných ekonomických výsledků, ale především je hodnocen jejich přístup ke kvalitě jako fenoménu, který je předpokladem dlouhodobé úspěšnosti, ekonomického a společenského rozvoje.

Kvalita je v rámci tohoto programu oceňování chápána nejen jako komplex přístupů zajišťujících výrobu produktů a poskytování služeb splňujících požadavky zákazníků, ale také jako souhrn dalších přístupů, které: 

 • dokladují aktivity firmy při propagaci kvality u zákazníků, dodavatelů, široké veřejnosti, státních orgánů, podnikatelských uskupení, odborových organizací i jednotlivých občanů,
 • podporují inovaci produktů, posilují dobré jméno, jsou společensky odpovědné,
 • plně respektují zásady udržitelného rozvoje, kdy využívání zdrojů a dopady firmy neohrožují rozvoj komunity, regionu či státu,
 • realizují komunikaci se zaměstnanci, dodavateli, zákazníky a orgány veřejné správy. Komunikace je zaměřena na prosazování Compliance (tj.shody s požadavky, předpisy a etické jednání) a kvality jako nástroje zlepšování vztahů na všech úrovních, plnění vzájemných závazků a hledání cest ke zlepšování spokojenosti zainteresovaných stran, ověřují konformitu produktů, procesů, systémů a hledání optimálních řešení v oblasti rizik a neshod.

 

Kdo se může o ocenění ucházet?

Toto ocenění je určeno pro všechny organizace podnikatelského sektoru (firmy) bez rozdílu velikosti a oboru podnikání, které jednak nadstandardně dbají na zajištění kvality svých produktů a služeb, chovají se odpovědně a dále aktivně napomáhají k šíření a propagaci kvality.

(Pro organizace ve veřejném sektoru je určena zvláštní kategorie)

Jaká jsou pravidla soutěže?

 • Soutěž je vyhlašována každoročně, firmy se mohou přihlašovat od 1.6. do 30.9. 
 • Ocenění je udělováno jednou ročně v rámci slavnostního večera pořádaného během Evropského týdne kvality (zpravidla v listopadu a prosinci).
 • Uchazeči vyplní formulář přihlášky, který obsahuje jednoduchý dotazník 
 • Hodnotitelé posoudí údaje uvedené v přihlášce (dotazníku). U prvních šesti firem proběhne hodnocení na místě. Řídící výbor rozhodne, na základě hodnocení žádosti a hodnocení na místě, o výsledném pořadí.
 • Firmy se mohou opakovaně hlásit do soutěže ve dvouletých intervalech.

Jaká jsou kritéria hodnocení?

Hodnotitelé se v rámci hodnocení zaměřují na následující oblasti:

 • Základní ekonomické ukazatele.
 • Ocenění za kvalitu.
 • Aktivity na podporu kvality.
 • Udržitelný rozvoj, ochrana životního prostředí, vztah ke společnosti, kvalita života.
 • Ochrana a podpora zákazníků.

Jaké ocenění uchazeči získají?

 • Firmy na prvních třech místech obdrží diplomy a věcné dary (předání na pódiu).
 • Firmy na čtvrtém až šestém místě (s minimálním bodovým ziskem 80% bodů) obdrží diplomy (předání na pódiu + získání titulu Oceněný finalista).
 • Všichni uchazeči obdrží pamětní certifikát.
 • Vítěz je oprávněn používat titul Ambasador kvality České republiky po dobu dvou let od jeho udělení. Titul je možné využívat v rámci odborných a marketingových aktivit držitele.

Jak se mohu přihlásit?

Dejte vědět Váš zájem na email sekretariat@csq.cz (případně telefonicky 221 082 602), spojíme se s Vámi, zašleme přihlášku, projednáme další postup a zodpovíme vaše dotazy.

Je účast zpoplatněna?

Přihlášení do soutěže je bezplatné.
Organizace platí pouze v případě, že u nich dojde k posuzování na místě (tj. u prvních šesti na základě posouzené přihlášky) - poplatek činí 18.000,-Kč (bez DPH) navýšené o skutečné cestovní náklady hodnotitelů.

Cenu dosud získali

rok 2020

1. místo Koyo Bearings Česká republika, s.r.o.

rok 2019

1. místo Albert Česká republika, s.r.o.

 rok 2018

1. místo ŠKODA AUTO, a.s.

2. místo Makro Cash&Carry ČR s.r.o.

3. místo Penam a.s.

 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

       GDPR
Vyrobila Omega DesignOmega Design