Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 
Úvod Certifikace  Personální certifikace  Zkoušky z odborné způsobilosti

Zkoušky z odborné způsobilosti - OZO

Charakteristika

Zkoušky z odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle § 10 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Důležité informace:

- Zkoušky z OZO podle zákona č. 309 je možno konat. Viz Sb. zákonů částka 242 a  usnesení vlády č. 596 ze dne 23. 12. 2020. V bodu 3 písm. c) jsou podmínky, za jakých podmínek lze zkoušky konat. Obecně lze říci, pokud se jedná o zkoušky v prezenční formě, že je lze konat, pokud jejich úspěšné vykonání je předpokladem pro výkon činnosti v praxi dle výčtu právních předpisů, kam patří i zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.. 

 

- Platí zákon č. 539/2020 Sb. ze dne 1. 12. 2020, kterým se schvaluje, že zaměstnanci !!!!! (pouze FO v pracovněprávním vztahu) mají prodlouženou platnost svých osvědčení s výše uvedenou  výjimkou pro řidiče.  „Pokud zaměstnanec splňoval kvalifikační předpoklady stanovené pro výkon práce k 11. 3. 2020, tak platí, že tyto požadavky splňuje po celou dobu od 12. 3.2021 do 30. 6. 2021, pokud mu jeho pracovní poměr nezanikl“.

Česká společnost pro jakost může na základě akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV) provádět:

  • zkoušky z odborné způsobilosti v prevenci rizik podle § 10 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů;
  • periodické zkoušky z odborné způsobilosti v prevenci rizik podle § 10 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Přípravné kurzy pro zkoušky OZO (prvotní i periodické po 5 letech):

- potřebné znalosti ke zkoušce lze získat na kurzu České společnosti pro jakost - Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik – OZO

- nebo na kurzech pořádaných Bc. Zdeňkem Šenkem: celoroční přehled kurzů

Termíny a obsah kurzů OZO/BOZP.

Přihláška na kurzy OZO/BOZP.

Doplňkové informace

Bližší informace:

Ing. Romana Hofmanová, ředitelka úseku certifikace osob (COp)
tel.: +420 221 082 253
GSM: +420 606 727 622
e-mail: hofmanova@csq.cz

Soubory ke stažení ke zkoušce z odborné způsobilosti v prevenci rizik:

Přihláška ke zkoušce

Soubory ke stažení k periodické zkoušce z odborné způsobilosti v prevenci rizik:

Přihláška k periodické zkoušce

Soubory ke stažení ke zkoušce i k periodické zkoušce:

Zkušební řád. 

Zadání písemné práce pro zkoušku i periodickou zkoušku. 

Titulní list písemné práce - vzor.

Potvrzení praxe - formulář.

Cena zkoušek:

Cena (bez 21% DPH)
Zkouška z odborné způsobilosti5.500 Kč
Periodická zkouška 4.600 Kč

Opravná zkouška

Opravná zkouška - periodická

2.300 Kč

2.300 Kč

Platnost osvědčení:

5 let

Informace o osvědčeních z odborné způsobilosti naleznete na portálu:

Český Focal Point pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
 

Termíny

Termín Místo Stav
26.03.2021
ČSJ Praha Volno
30.06.2021
ČSJ Praha Volno
16.09.2021
ČSJ Praha Volno
12.11.2021
ČSJ Praha Volno
 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

       GDPR
Vyrobila Omega DesignOmega Design