Recertifikace

Podmínky pro recertifikaci

Držitel osobního certifikátu musí k provedení recertifikace bez zkoušky po skončení platnosti certifikátu splnit podmínky, jejichž přesná specifikace je uvedena ve směrnici COp ČSJ - CE - 136 Informace pro držitele certifikátu ČSJ. 

Jako nutná podmínka pro recertifikaci je tímto dokumentem uložena povinnost účasti alespoň na jednom doškolovacím kurzu, příp. semináři či konferenci (pořádaných ČSJ či jinými organizacemi) ročně. Alespoň jeden z absolvovaných kurzů musí být zakončen písemným testem, s vyznačením této skutečnosti na osvědčení o absolvování.

U licenčních kurzů VDA není třeba dokládat osvědčení s vyznačením absolvování testu, protože tyto kurzy jsou standardně zakončeny testem. Postačí doložit osvědčení VDA a kurz bude uznán jako kurz k recertifikaci s testem.

Držitel certifikátu může doložit absolvování akce u ČSJ nebo u jiné školicí organizace; účast na akci jiné organizace je třeba prokázat osvědčením o absolvování a případně i doložit obsah akce.

Nové

Od 1.2.2016 je třeba ke každé žádosti o recertifikaci připojit prohlášení držitele certifikátu.

Tento požadavek vychází z nové normy ČSN EN ISO/IEC 17024:2013.

Doškolovací kurzy a semináře ČSJ

Pro recertifikaci jsou vhodné všechny kurzy a semináře pořádáné ČSJ.

Vhodnost kurzů pro recertifikaci personální certifikátů se určuje dle zařazení kurzu do jednotlivých oborů (barevné čtverečky). Některé kurzy jsou vhodné pro recertifikaci více oborů - např. SYMA, Listopadová konference a kurzy z oblasti měkkých dovedností.

V případě jakýchkoliv nejasností a dotazů se obracejte na pracovnice úseku certifikace osob.

 

Změna podmínek recertifikace v souvislosti s šířením COVID-19.

 

Vedoucí certifikačního orgánu pro certifikaci osob vyhlašuje zmírnění požadavků pro podání žádosti o recertifikaci. Od 1.6.2020 je možné podávat žádost k recertifikaci do 12 měsíců od skončení platnosti personálního certifikátu, aniž by bylo nutné znova skládat zkoušku.

Tato změna byla stanovena na základě platných opatření vlády ČR, kdy nebylo možné pořádat prezenční kurzy, firmy byly nuceny omezit výdaje na vzdělácání, nebylo možné cestovat apod.

Změna platí do 31.12.2021.

  • Tyto podmínky a dokumenty (včetně přihlášky, ročních zpráv a prohlášení držitele certifikátu) platí pro personální certifikáty vydané pod akreditací ČIA, o.p.s.

  • NEPLATÍ pro držitele certifikátů Auditor VDA 6.3 a  Auditor IATF 16949 1., 2. nebo 3. stranou. Podmínky pro recertifikaci u těchto typů certifikátů naleznete přímo na stránce s informacemi pro žadatele o daný certifikát.

  • Certifikáty pro testery softwaru mají neomezenou platnost.