Akreditované zkoušky

Zkouška pro prvotní certifikaci manažerů se skládá ze dvou částí:

1. Písemná část

 • test znalostí,
 • případová studie.

  2. Ústní část

  • ústní otázka - ověření požadovaných znalostí,
  • obhajoba případové studie.

  Zkouška pro prvotní certifikaci auditorů se skládá ze dvou částí:

  1. Písemná část

  • test znalostí,
  • písemná příprava na simulovaný audit.

  2. Ústní část

  • ověření požadovaných znalostí,
  • prezentace  - simulace auditu.