Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 

Technik HACCP - T-HACCP

Charakteristika

Držitel certifikátu T-HACCP prokazuje, na základě vykonané písemné zkoušky, odbornou způsobilost k identifikaci kritických bodů a zavádění systémů kritických bodů do výroby potravin rostlinného a živočišného původu.

Požadavky na vzdělání a praxi:

Pro výrobu potravin a pokrmů a jejich uvádění do oběhu:           

·  Vysokoškolské studium v oboru vzdělávání zemědělského, potravinářského, veterinárního, zdravotnického nebo hygienického směru, nebo

 ·  Středoškolské studium v oboru vzdělání potravinářského, veterinárního, zdravotnického nebo hygienického směru, minimálně 1 rok praxe v oboru


Požadavky odborných znalosti:

Pro získání certifikátu jsou požadovány odborné znalosti uchazečů týkající se zajišťování bezpečnosti potravin. Jedná se především o tyto hlavní oblasti:

 · Systém HACCP

Znalost a pochopení hlavních principů systému HACCP.

Schopnost praktické aplikace tohoto systému do potravinářských provozů, zejména do provozů veřejného stravování.

Zkušenosti s provozováním, udržováním a ověřováním systému HACCP.

 · Postupy správné výrobní a hygienické praxe (GMP/GHP)

Základní činnosti a postupy správné výrobní a hygienické praxe a jejich význam.

 · Legislativa

Obecné zásady a požadavky potravinového práva, hygiena potravin a povinnosti provozovatelů potravinářských podniků vyplývající ze současné platné právní úpravy (legislativa EU a národní legislativa).

Dozorové orgány a jejich kompetence.

 · Mikrobiologie

Mikrobiologická nebezpečí z potravin.

Příčiny vzniku mikrobiologických nebezpečí.

Základní principy růstu a přežívání mikroorganismů.

Alimentární onemocnění z potravin.

Principy hodnocení zdravotní nezávadnosti potravin a prostředí.

 ·  Základní principy výroby a konzervace potravin

Základy konzervace potravin, principy ovládání mikrobiologických nebezpečí

Změny během zpracování a skladování potravin

Hlavní metody konzervace potravin.      

Doplňkové informace

Přihlášení na zkoušku:

Pro přihlášení na zkoušku je třeba vyplnit přiloženou žádost. Žádost se zasílá elektronicky na e-mail: hofmanova@csq.cz


Průběh zkoušky:

· Zkouška probíhá na počítači. Zkušební soubory jsou umístěny na stránkách https://elearning.csq.cz.

· Zkouška žadatelů o certifikát se skládá pouze z části písemné. Účastník se přihlásí pomocí svého uživatelského jména a hesla do systému.

Více informací viz přiložená směrnice "Informace pro žadatele o certifikát T-HACCP"


Cena certifikace:

PřihlášeníCena (bez DPH)
Prvotní zkouška (včetně vystavení certifikátu)400 Kč
Recertifikace

400 Kč

V rámci poplatku za prvotní zkoušku je možné opakovat zkoušku 2x.

Bližší informace:

Ing. Romana Hofmanová, tel. +420 221 082 253, hofmanova@csq.cz 

 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

       GDPR
Vyrobila Omega DesignOmega Design