Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 
Úvod Certifikace  Personální certifikace  Lead Auditor kvality

Lead Auditor kvality - LQA

Charakteristika

Požadavky na vzdělání a praxi dokládá žadatel:

 • min. středoškolským vzděláním;
 • platným certifikátem QM (uděleným certifikačním orgánem ČSJ pro certifikaci osob nebo CERT Kladno nebo DT Ostrava);
 • prokázáním nejméně čtyřleté všeobecné praxe na plný úvazek, z toho nejméně 2 roky v managementu kvality.

 • požadované znalosti pro zkoušku lze získat např na kurzu Quality Lead Auditor 
 • Všeobecnou praxi dokládá popisem (charakteristikou zastávaných funkcí), zaměřením (oborem) působení firmy (nejlépe OKEČ) a délkou pracovního poměru.
 • Žadatel je povinen absolvovat výcvikový kurz auditora 3. stranou dle ČSN EN ISO 17021 v rozsahu 40 hodin pořádaný Českou společností pro jakost nebo organizací, se kterou má Česká společnost pro jakost uzavřenou smlouvu o uznávání školení (CERT-ACO, DT Ostrava).
 • Žadatel musí splňovat požadavky normy ČSN EN ISO 17021 a  ČSN EN ISO 19011.
 • Žadatel musí písemně doložit absolvování nejméně 4 auditů v rozsahu 20 auditodnů (min. 12 dní na místě); 3 audity musí být provedeny ve funkci vedoucího auditu, a to v rozsahu min. 15 auditodnů (min. 9 dní na místě a nejméně 5 ve vedení týmu). Do auditů se započítavají audity ve výcviku i provedený witness audit.
 • Pro dokládání odborné způsobilosti auditora se doporučuje vést příslušné záznamy v "Deníku auditora".

Doplňkové informace

Uznávají se audity:

Obecně se uznávají audity systému managementu kvality podle normy ISO 9001 nebo jiné ekvivalentní normy stanovující požadavky na systém managementu kvality. Podmínkou je, že organizace, ve které působí auditor (jako zaměstnanec), má  management a procesy nezávislé od organizace, která je předmětem auditu.

V úvahu přicházejí audity:

 • třetí stranou (certifikační),
 • druhou stranou (u dodavatelů),
 • audit probíhající v rámci akreditace.
Audity musí být provedeny v průběhu tří let před vystavením akreditovaného certifikátu.
 • Audity ve výcviku:

  Každý audit ve výcviku musí být přehledně zaznamenán na formuláři "Doložení auditů ve výcviku" (je součástí "Deníku auditora"), který potvrzuje auditor, pod jehož dohledem žadatel audit prováděl. Žadatel zpracuje vlastní zprávu z auditu a její úroveň  mu auditor potvrdí na 1. straně zprávy z auditu, kterou musí žadatel přiložit k přihlášce ke zkoušce. Je nezbytné doložit alespoň u jednoho auditu prověření všech prvků QMS podle normy ČSN EN ISO 9001 (kompletní audit ve smyslu prvků 6.3 - 6.6 normy ČSN EN ISO 19011). Audity ve výcviku musí být provedeny pod vedením zkušeného auditora IPC nebo EOQ.

 • Witness audit:

  Smyslem witness auditu je komplexně vyhodnotit výkon auditora.
  • Alespoň jeden dvoudenní audit (který se započítává do povinné 20denní praxe) je proveden pod dohledem Ověřujícího auditora - witnessora. Ověřující auditor je auditor - držitel certifikátu IPC anebo EOQ (nemusí být držitelem certifikátu QMS-IPC vydaného uděleným certifikačním orgánem ČSJ pro certifikaci osob) staršího než 24 měsíců.
  • Uchazeč, který plánuje podstoupit audit za účasti witnessora, musí nahlásit jméno auditora vedoucímu střediska COp, který ověří, zda tento splňuje požadavky na witnessora.
  Z witness auditu musí být pořízen záznam ("Záznam o hodnocení výkonu auditora"), který vyplňuje witnessor. Pozn: "Záznam o hodnocení výkonu auditora" je jedním z listů "Deníku auditora".
 • Zkouška a certifikace bez doložených auditů:

  Pokud žadatel o zkoušku a certifikaci neprokáže před zkouškou požadovaný počet auditů ve výcviku, může absolvovat zkoušku s tím, že po úspěšném vykonání zkoušky mu bude vydán certifikát "Lead Auditor kvality ve výcviku".

  Certifikát Lead auditor kvality mu bude vydán, pokud doloží nejpozději do 6 měsíců od provedené zkoušky požadované audity.

  Žadatel – účastník zkoušky LQA musí do doby 6 měsíců od provedené zkoušky doložit požadované audity. Pokud doklad o provedených auditech certifikkačnímu orgánu nedodá, musí se podrobit nové zkoušce.

Bližší informace:

Ing. Monika Ryšánková, tel. +420 221 082 255

Platnost certifikátu:

3 roky

 Žádost o zkoušku (50 kB, MS Word dokument)
 

Newsletter

Pokud máte zájem odebírat novinky, přihlašte se k odebírání našeho newsletteru. » Více

Aktuality

Změna recertifikace auditorů VDA 6.3, v souvislosti s šířením koronoviru.

Držitelé certifikátů auditora VDA 6.3 s platností do 30.6.2020 mají možnost podat žádost... [více]

Česká společnost pro jakost slaví 30. výročí svého působení

V roce 1990, přesně 10. února, byla založena Česká společnost pro jakost. Vždy byla a stále je... [více]

Vydali jsme publikaci

CQI-23 Speciální proces: Hodnocení systému lisování plastů [více]

» Archiv aktualit

 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

       GDPR
Vyrobila Omega DesignOmega Design