Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 
Úvod Certifikace  Personální certifikace  Auditor VDA 6.3 - prvotní zkouška + Recertifikace po 3 letech.

Auditor VDA 6.3 - prvotní zkouška + Recertifikace po 3 letech.

Charakteristika

Proces certifikace auditorů VDA 6.3.

Žadatel o zkoušku na Auditora VDA 6.3 musí od 1.4.2020 doložit:
  • - minimálně 5 let praxe, z toho alespoň 2 roky v zabezpečování kvality;
  • - kvalifikace auditora dle ISO 19011 (auditor systému)

-     NOVĚ - je třeba doložit alespoň dvoudenní kurz na Core-Tools:

-     Buď Automotive Core Tools for Process and System Auditors (ID 417) – nově v nabídce ČSJ.

Nebo je možné absolvovat nejméně dvoudenní nelicenční kurz např. u ČSJ - https://www.csq.cz/kurzy/core-tools-zakladni-nastroje-pro-automobilovy-prumysl/ a pak absolvovat online Quiz na stránkách VDA QMC (v češtině k dispozici na www.csq.cz/index.php)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Systém prvotní kvalifikace auditorů VDA 6.3 - v angličtině a v němčině.

- Systém rekvalifikace auditorů VDA 6.3 - v angličtině a v němčině.

- Prvotní zkouška auditorů VDA 6.3 od 1.4.2020 - v češtině.

- Požadavky na kurz Core tools od 1.4.2020 - v češtině.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Požadavky na vzdělání a praxi dokládá žadatel:

  • minimálně středoškolským vzděláním;
  • minimálně 5 let praxe, z toho alespoň 2 roky v zabezpečování kvality;
  • doložením kvalifikace auditora - viz FAQ 5 v příloze.

Ke zkoušce se mohou přihlásit absolventi licenčního kurzu Kvalifikace auditora procesu VDA 6.3 (ID 315). 

Seznam licenčních partnerů VDA QMC naleznete na: http://vda-qmc.de/en/training-and-professional-development/training-licensee/. Kurzy od jiných poskytovatelů nebudou uznány pro účast na zkoušce.

Informace ke zkoušce

Zkouška se skládá v češtině. Termíny zkoušek se stanovují na základě zájmu. Po úspěšném absolvovaní zkoušky obdrží žadatel od VDA QMC certifikát s platností 3 roky. Zkouška je v licenci VDA QMC.

Podrobnosti o průběhu zkoušky.

Cena zkoušky

PřihlášeníCena (bez DPH)
Řádné (včetně vystavení certifikátu)10.000 Kč (395 Euro)
Opravná zkouška - písemná část3.000 Kč (120 Euro)
Opravná zkouška - ústní část

4.000 Kč (160 Euro)

Zájemce o tuto zkoušku musí vyplnit přiloženou přihlášku a zaslat ji na adresu ČSJ nebo oskenanou e-mailem na hofmanova@csq.cz.

Přihlášky jsou v češtině.

Žádost o zkoušku (od 1.4.2020).

Žádost o zkoušku v rámci týdenního kurzu - PZ (od 1.4.2020).

 

 Opravné zkoušky (ústní nebo písemná část):

- při neúspěchu u zkoušky podle VDA 6.3 opakujete jen tu část, v které jste neuspěli. Po úspěšném absolvování Vám bude vystaven certifikát Auditora VDA 6.3.

Doplňkové informace

POZOR: Změny recertifikace auditorů VDA 6.3,  v souvislosti s šířením koronoviru.

Držitelé certifikátů auditora VDA 6.3 s platností do 30.6.2021 mají možnost podat žádost o recertifikaci do 30.9.2021. Do této doby také zůstávají v platnosti jejich certifikáty.

Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu:

- v češtině

Požadavky na obnovení certifikátu Auditor VDA 6.3 po 3 letech:


1.    Termín podání žádostí o recertifikaci:

-     Žádost o recertifikaci lze podat nejdříve 4 týdny před skončením platnosti certifikátu a nejpozději 3 měsíce po skončení jeho platnosti. Pokud Vám propadne platnost certifikátu o více, jak 3 měsíce, pak bude nutné znova absolvovat zkoušku. - nyní je tento požadavek zmírněný v souvislosti s opatřeními ohledně šíření koronoviru - viz výše.

2.    Doložení kurzů pro recertifikaci:

-     Pro splnění podmínek recertifikace je třeba úspěšně absolvovat Quiz.

V češtině je k dispozici na www.csq.cz/index.php. Absolvování Quizu je zdarma, ale je možné ho absolvovat pouze 1x.

V němčině a angličtině je Quiz k dispozici na stránkách VDA QMC na vda-qmc.de/aus-und-weiterbildung/automotive-core-tools-online-quiz/.

(doložení absolvování alespoň dvoudenního kurzu na Core-Tools je nepovinné).

- pokud žadatel neuspěje v Quizu, pak bude muset absolvovat licenční kurz - Automotive Core Tools pro procesní a systémové auditory - ACT VDA.

-  uznává se i absolvování licenčního kurzu Automotive Core Tools pro procesní a systémové auditory bez předchozího absolvování Quizu.

3.    Doložení auditů pro recertifikaci:

-     Pro splnění podmínek recertifikace je třeba doložit alespoň 5 procesních auditů, v minimální délce trvání 10 auditodnů. Alespoň 1x je třeba doložit auditování každého prvku P2- P7 (nemusí být v rámci jednoho auditu).

- Uznány budou maximálně 2 vzdálené nebo hybridní audity procesu. Hybridní audit je takový audit, který je z části proveden vzdáleně. Následující doporučení VDA se týká vzdálených auditů VDA 6.3:viz VDA 6.3_Remoteaudits


-    Při nesplnění této podmínky bude nutné absolvovat jednodenní Workshop pro certifikované auditory procesu - VDA 6.3 WS. Tento workshop od 1.1.2020 nahradil dvoudenní Doškolení certifikovaných auditorů. 

Přihláška k recertifikaci VDA 6.3 v češtině - od 1.4.2020.

Přihláška k recertifikaci VDA 6.3 v češtině - od 1.4.2021.

Cena (bez DPH)

Cena za recertifikaci 3.700 Kč (150 Euro)

od 1.4.2021

Cena za recertifikaci 4.100 Kč (165 Euro)

Bližší informace:

Ing. Romana Hofmanová, tel. +420 221 082 253, hofmanova@csq.cz 

(Při recertifikaci VDA 6.3 se zkouška neskládá, pokud žadatel splní všechny požadavky. Včetně podání žádosti o recertifikaci v požadovaném časovém intervalu )

Termíny prvotní zkoušky pro Auditory VDA 6.3:

Termíny

Termín Místo Stav
21.05.2021
ČSJ Praha Volno
25.06.2021
Bratislava, Slovensko Volno
29.06.2021
ČSJ Praha Volno
16.07.2021
ČSJ Praha Volno
23.08.2021
ČSJ Praha Volno
20.09.2021
ČSJ Praha Volno
22.10.2021
ČSJ Praha Volno
19.11.2021
ČSJ Praha Volno
10.12.2021
ČSJ Praha Volno
 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

       GDPR
Vyrobila Omega DesignOmega Design