Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 
Úvod Certifikace  Personální certifikace  Auditor bezpečnosti potravin

Auditor bezpečnosti potravin - A-BP

Charakteristika

Požadavky na vzdělání a praxi (pro získání národního i evropského certifikátu) dokládá žadatel:

 • platným certifikátem M-BP (EOQ-BP)
 • nebo platným certifikátem Manažer kvality z kurzu České společnosti pro jakost pro pracovníky v potravinářství. V tomto případě je nutné při zkoušce obhájit případovou studii z oblasti BP;
 • prokázáním nejméně 4leté praxe v oboru na plný úvazek v případě VŠ, v případě SŠ prokázáním 7 let praxe v oboru;
 • kopií dokladu o ukončeném vzdělání
 • Deník auditora

Termíny zkoušek pro A-BP jsou shodné jako pro Manažery bezpečnosti potravin - viz zkoušky M-BP.

Doplňkové informace

Požadované znalosti v oblasti BP:

 1. Žadatel je povinen absolvovat výcvikový kurz Auditora kvality nebo Quality Lead Auditor v rozsahu 40 hodin pořádaný Českou společností pro jakost nebo organizací uznanou MZe ČR, který obsahuje minimálně výklad k souvisejícím normám a předpisům, k typům auditů, k etapám procesu auditu, k vlastnostem auditorů, k zásadám techniky a taktiky provádění auditů a k zásadám pro řízení programu auditů.
 2. Žadatel musí splňovat požadavky normy ČSN EN ISO 19011.
 3. Žadatel musí písemně doložit absolvování nejméně 4 auditů v rozsahu 12 auditodnů, a to zpracováním vlastních zpráv z auditů. Se zprávami doloží i hodnocení úrovně těchto zpráv zpracované kvalifikovaným auditorem na 1. straně zprávy z auditu.

Uznávají se audity:

 • třetí stranou (certifikační),
 • druhou stranou (u dodavatelů),
 • vnitřní (pro potřeby firmy).

Audity provede žadatel o certifikát ve funkci Auditor v přípravě pod vedením kvalifikovaného auditora (vedoucího auditora, nejméně auditora).

KVALIFIKOVANY AUDITOR je auditor, který je schopen doložit svoji kvalifikaci certifikátem Auditor BP, A-BP EOQ nebo je auditorem nadnárodní certifikační organizace, která zajišťuje jeho školení (kupř. LLOYD, DNV, BUREAU VERITAS, TÜV apod.). V případě sporu o uznání kvalifikace rozhoduje vedoucí certifikačního orgánu.

Každý audit musí být doložen vyjádřením auditora (vedoucího auditora), ve spolupráci s kterým žadatel audit prováděl. Žadatel zpracuje vlastní zprávu z auditu a její úroveň mu vedoucí auditor potvrdí na 1. straně zprávy z auditu, kterou musí žadatel přiložit k přihlášce ke zkoušce.

 • Je přípustné doložit provedení auditu ve spolupráci s organizacemi akreditovanými pro certifikaci systému BP v ČR nebo s organizacemi zahraničními, které mají oprávnění k certifikaci BP udělené v zemích západní Evropy, pod vedením kvalifikovaného auditora.
 • Kvalifikace vedoucího auditora (auditora) musí být všeobecně známa nebo musí být doložena (pokud audit neprobíhá ve smyslu předchozího bodu).

Pokud žadatel o zkoušku a certifikaci neprokáže požadovaný počet auditů, může absolvovat zkoušku s tím, že po úspěšném vykonání zkoušky mu bude vydáno osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce A-BP. Certifikát Auditora BP mu bude vydán, pokud doloží nejpozději do 2 roků požadované audity. Pokud potvrzení o provedených auditech certifikačnímu orgánu nedodá do doby 2 roků od provedení zkoušky, musí se žadatel o certifikát podrobit nové zkoušce.

Bližší informace:

Ing. Romana Hofmanová, tel. +420 221 082 253

Platnost certifikátu:

3 roky

 Žádost o zkoušku (50 kB, MS Word dokument)
 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

       GDPR
Vyrobila Omega DesignOmega Design