Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 
Úvod Certifikace  Personální certifikace  Odvolání, stížnosti

Odvolání, stížnosti.

Proti jakémukoliv rozhodnutí certifikačního orgánu pro certifikaci osob (COp)  je možno se písemně odvolat k řediteli  úseku certifikace osob a to do 14 dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti kterému se hodlá pracovník odvolat. Ředitel úseku certifikace osob přijímá písemné stížnosti na činnost certifikačního orgánu.

Stížnosti na ředitele úseku certifikace osob řeší předseda ČSJ.

Adresa pro podání stížnosti:
Česká společnost pro jakost, z.s.
Certifikační orgán
Ředitel úseku certifikace osob
Novotného lávka 200/5
110 00  Praha 1

Pokud žadatel hodlá podat odvolání proti rozhodnutí vedoucího COp o neudělení certifikátu, pak současně s odvoláním musí složit kauci ve výši 2.000,- Kč. Tato částka mu bude v případě, že odvolání bude uznáno jako oprávněné, vrácena, v opačném případě se nevrací a slouží k pokrytí režijních nákladů COp spojených s odvoláním.

Je povinností ředitele úseku certifikace osob svolat do 3 týdnů odvolací komisi, která musí odvolání neprodleně řešit. Pracovníci COp  jsou povinni předložit na její zasedání veškerou dostupnou dokumentaci. Proti rozhodnutí komise se nelze odvolat. Rozhodnutí odvolací komise je konečné.

Stížnosti směrované řediteli úseku certifikace osob lze řešit i mimo jednání odvolací komise v pracovním pořádku.

 

Newsletter

Pokud máte zájem odebírat novinky, přihlašte se k odebírání našeho newsletteru. » Více

Aktuality

Nové vydání občasníku BeQ!

Přinášíme Vám rozhovor s lektorem VDA kurzů. Dočtete se o podzimních akcích ČSJ, nově vydaných... [více]

Režim kurzů ČSJ od 12. 10. 2020

S ohledem na skutečnost, že od pondělí 12. 10.2020 je usnesením vlády č. 996 zakázáno pořádat... [více]

Vydali jsme publikaci

VDA 2 - Zajišťování kvality před sériovou výrobou [více]

» Archiv aktualit

 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

       GDPR
Vyrobila Omega DesignOmega Design