Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 
Úvod Certifikace  Systémů managementu a produktů  Systém managementu hospodaření s energií podle ISO 50001

Systém managementu hospodaření s energií podle ISO 50001 - EnMS

Charakteristika

Certifikace systému hospodaření s energií podle ISO 50001 je vhodná pro všechny organizace, které chtějí:

  • efektivně hospodařit s energií,
  • zlepšovat využívání a spotřebu energie,
  • snižovat svůj dopad na životní prostředí,
  • snižovat náklady na energii díky systémovému přístupu,
  • zvýšit svou konkurenceschopnost.

Doplňkové informace

Stručný postup certifikace

KrokČinnostKdo činnost provádí
1.Poptávka certifikaceZákazník
2.Nabídka na certifikaciČSJ
3.Žádost o certifikaciZákazník
4.Příprava a uzavření smlouvy na certifikaciČSJ
5.Certifikační audit 1. stupně
Cíl auditu: Seznámení se s auditovanou organizací, zjištění základních informací o systému managementu, naplánování certifikačního auditu 2. stupně
Hlavní výstup: Zpráva z auditu obsahující identifikaci silných stránek a oblastí, kde by mohly být shledány neshody vůči normě
Auditoři ČSJ
u zákazníka
6.Certifikační audit 2. stupně
Cíl auditu: Prověření funkčnosti celého systému managementu vůči všem požadavkům příslušné normy, identifikace případných neshod
Hlavní výstup: Zpráva z auditu, Protokoly o zjištění
Auditoři ČSJ
u zákazníka
7.Realizace nápravných opatření (pokud byly zjištěny neshody)Zákazník
8.Zasedání certifikační komise a rozhodnutí o vydání certifikátuČSJ
9.Vydání certifikátu (na období 3 let)ČSJ
10.Provedení dozorových auditů po prvním a po druhém roce od udělení certifikaceAuditoři ČSJ
u zákazníka
11.Recertifikační audit a vydání nového certifikátu (po uplynutí tříleté platnosti vydaného certifikátu)Auditoři ČSJ
u zákazníka

Detailní postup a pravidla certifikace Vám poskytnou pracovníci certifikačního orgánu.

Česká společnost pro jakost je pro certifikaci podle ISO 14001 akreditována Českým institutem pro akreditaci, aktuální rozsah akreditace je uveden na Osvědčení o akreditaci.

 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

       GDPR
Vyrobila Omega DesignOmega Design