Národní technická skupina GLOBALG.A.P. (NTWG)

Pod heslem „přemýšlej globálně, jednej lokálně“ podporuje GLOBALG.A.P. po celém světě národní technické pracovní skupiny (dále NTWG), ve spolupráci s nimiž implementuje a rozvíjí standardy GLOBALG.A.P. V každém státě funguje vždy jen jedna NTWG, která je výhradním kontaktním místem nejen pro organizaci GLOBALGAP, ale také pro širokou veřejnost v otázkách výkladu, aplikace požadavků standardu apod.

Mezi hlavní úkoly NTWG patří

  •  zajišťování oficiálních překladů standardu do národního jazyka
  •  vytváření národních interpretačních směrnic (NIG) a směrnic dodatku GRASP
  • provádění korektur překladů (terminologická, jazyková)
  • udržování dokumentů v aktuálním stavu
  • poskytování podpory organizaci GLOBALG.A.P.
  • zpětná vazba kontrolních orgánů, státní správy, producentů i řetězců (změny protokolů a dokumentů GLOBALG.A.P.)

Česká Národní technická pracovní skupina vznikla v roce 2006. Jejími členy jsou zástupci vysokých škol (VŠCHT, ČZU), neziskových organizací (Česká společnost pro jakost, z.s.), certifikačních orgánů a nezávislých odborníků pro různé oblasti zemědělství, ochrana životního prostředí a bezpečnost práce. NTWG aktivně pracuje se zpětnou vazbou orgánů státní správy, kontrolních orgánů, řetězců i jednotlivých certifikovaných producentů/ družstev.

Pro více informací se obraťte na manažerku GLOBALG.A.P. Ing. Veroniku Krejčovou
E: krejcova@csq.cz  T: +420 724 909 907