Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 
Úvod Certifikace  Systémů managementu a produktů  Systém managementu bezpečnosti potravin podle ISO 22000

Systém managementu bezpečnosti potravin podle ISO 22000 - SMBP

Charakteristika

Certifikace systému managementu bezpečnosti potravin podle ISO 22000 je vhodná pro všechny organizace zapojené v potravinovém řetězci, které chtějí:

  • prokázat schopnost řídit nebezpečí ohrožující bezpečnost a kvalitu potravin
  • zvyšovat spokojenost zákazníků
  • plnit požadavky platné legislativy a další požadavky v oblasti bezpečnosti potravin
  • neustále zlepšovat produkty
  • minimalizovat riziko vzniku neshod a podstatně snížit náklady spojené s nekvalitní výrobou
  • zvýšit svoji konkurenceschopnost a efektivnost
  • prokázat svoji způsobilost v rámci výběrových řízení a dotačních programů
 

Doplňkové informace

Stručný postup certifikace

Krok Činnost Kdo činnost provádí
1.Poptávka certifikace Zákazník
2.Nabídka na certifikaciČSJ
3.Žádost o certifikaciZákazník
4.Příprava a uzavření smlouvy na certifikaciČSJ
5. Certifikační audit 1. stupně
Cíl auditu: Seznámení se s auditovanou organizací, zjištění základních informací o systému managementu, naplánování certifikačního auditu 2. stupně
Hlavní výstup: Zpráva z auditu obsahující identifikaci silných stránek a oblastí, kde by mohly být shledány neshody vůči normě
Auditoři ČSJ
u zákazníka
6. Certifikační audit 2. stupně
Cíl auditu: Prověření funkčnosti celého systému managementu vůči všem požadavkům příslušné normy, identifikace případných neshod
Hlavní výstup: Zpráva z auditu, Protokoly o zjištění
Auditoři ČSJ
u zákazníka
7. Realizace nápravných opatření (pokud byly zjištěny neshody) Zákazník
8. Zasedání certifikační komise a rozhodnutí o vydání certifikátu ČSJ
9. Vydání certifikátu (na období 3 let) ČSJ
10. Provedení dozorových auditů po prvním a po druhém roce od udělení certifikace Auditoři ČSJ 
u zákazníka
11. Recertifikační audit a vydání nového certifikátu (po uplynutí tříleté platnosti vydaného certifikátu) Auditoři ČSJ
u zákazníka

Detailní postup a pravidla certifikace Vám poskytnou pracovníci certifikačního orgánu.

Česká společnosti pro jakost je pro certifikaci podle ISO 22000 akreditována Českým institutem pro akreditaci, aktuální rozsah akreditace je uveden na Osvědčení o akreditaci.

 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

       GDPR
Vyrobila Omega DesignOmega Design