Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 
Úvod Certifikace  Systémů managementu a produktů  Překladatelské služby podle ISO 17100

Překladatelské služby podle ISO 17100 - PPS

Charakteristika

Certifikace procesu překladatelských služeb podle ISO 17100 je vhodná pro všechny poskytovatele překladatelských služeb, kteří chtějí:

  • trvale zabezpečovat vysokou kvalitu překladů 
  • zajišťovat a zvyšovat odbornou způsobilost klíčových pracovníků, kteří se podílejí na procesu poskytování překladatelských služeb - překladatelů, revizorů, lektorů a manažerů projektu
  • standardizovat svoje procesy poskytování překladatleských služeb
  • uplatňovat systematickou kontrolu nad kvalitou překladů
  • důsledně plnit požadavky zákazníků
  • snižovat náklady plynoucí z nekvalitních překladů
  • splnit požadavky výběrových řízení

Doplňkové informace

Stručný postup certifikace

Krok Činnost Kdo činnost provádí
1.Poptávka certifikace Zákazník
2.Nabídka na certifikaciČSJ
3.Žádost o certifikaciZákazník
4.Příprava a uzavření smlouvy na certifikaciČSJ
5. Certifikační audit 
Cíl auditu: Prověření funkčnosti celého procesu poskytování překladatelských služeb vůči všem požadavkům normy, identifikace případných neshod
Hlavní výstup: Zpráva z auditu, Protokoly o zjištění
Auditoři ČSJ
u zákazníka
6. Realizace nápravných opatření (pokud byly zjištěny neshody) Zákazník
7. Zasedání certifikační komise a rozhodnutí o vydání certifikátu ČSJ
8. Vydání certifikátu (na období 3 let) ČSJ
9. Provedení dozorových auditů po prvním a druhém roce od udělení certifikace Auditoři ČSJ
u zákazníka
10. Recertifikační audit a vydání nového certifikátu (po uplynutí tříleté platnosti vydaného certifikátu) Auditoři ČSJ
u zákazníka

Detailní postup a pravidla certifikace Vám poskytnou pracovníci certifikačního orgánu.

Česká společnost pro jakost je pro certifikaci procesu překladatelských služeb akreditován Českým institutem pro akreditaci, aktuální rozsah akreditace je uveden na Osvědčení o akreditaci.

 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

       GDPR
Vyrobila Omega DesignOmega Design