Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 
Úvod Certifikace  Systémů managementu a produktů  Certifikace spotřebitelského řetězce

Certifikace spotřebitelského řetězce - PEFC

Charakteristika

Certifikace spotřebitelského řetězce lesních produktů C-o-C podle norem PEFC je vhodná pro všechny organizace zapojené v dodavatelském řetězci lesních produktů, které chtějí:

  • zlepšit svůj přístupu na trhy
  • prezentovat svůj odpovědný přístup k trvale udržitelnému rozvoji a ochraně životního prostředí
  • zvýšit výkonnost svého podnikání prostřednictvím systému sledování původu dřevní suroviny
  • zlepšit image celého dřevozpracujícího průmyslu
  • podpořit spotřebu dřeva a zvýšení jeho konkurenceschopnosti vůči jiným materiálům (ocel, plasty, beton apod.)
  • splnit požadavky výběrových řízení

Doplňkové informace

Stručný postup certifikace

Krok Činnost Kdo činnost provádí
1.Poptávka certifikace Zákazník
2.Nabídka na certifikaciČSJ
3.Žádost o certifikaciZákazník
4.Příprava a uzavření smlouvy na certifikaciČSJ
5. Certifikační audit 
Cíl auditu: Prověření funkčnosti celého spotřebitelského řetězce lesních produktů C-o-C vůči všem požadavkům normy, identifikace případných neshod
Hlavní výstup: Zpráva z auditu, Protokoly o zjištění
Auditoři ČSJ 
u zákazníka
6. Realizace nápravných opatření (pokud byly zjištěny neshody) Zákazník
7. Zasedání certifikační komise a rozhodnutí o vydání certifikátu ČSJ
8. Vydání certifikátu (na období 5 let) ČSJ
9. Provedení dozorových auditů po prvním, druhém, třetím a čtvrtém roce od udělení certifikace Auditoři ČSJ
u zákazníka
10. Recertifikační audit a vydání nového certifikátu (po uplynutí pětileté platnosti vydaného certifikátu) Auditoři ČSJ 
u zákazníka

Detailní postup a pravidla certifikace Vám poskytnou pracovníci certifikačního orgánu.

Česká společnost pro jakost je pro certifikaci C-o-C akreditována Českým institutem pro akreditaci, aktuální rozsah akreditace je uveden na Osvědčení o akreditaci. Česká společnost pro jakost je pro certifikaci C-o-C rovněž notifikována ze strany správce schématu PEFC Česká republika.

 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

       GDPR
Vyrobila Omega DesignOmega Design