Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 
Úvod Certifikace  Systémů managementu a produktů  Certifikace GLOBALG.A.P. GRASP

Certifikace GLOBALG.A.P. GRASP

Charakteristika

Certifikace podle modulu GLOBALG.A.P. GRASP je určena všem zemědělským producentům, kteří chtějí:

  • zajistit a prokázat splnění požadavků v sociální oblasti a oblasti BOZP
  • získat konkurenční výhodu při uzavírání dodavatelsko-odběratelských smluv
  • minimalizovat pracovní úrazy
  • zlepšovat pracovní prostředí
  • zapojit pracovníky do zlepšování 
  • zlepšit image
  • snížit fluktuaci pracovníků

Doplňkové informace

Stručný postup certifikace

Krok Činnost Kdo činnost provádí
1.Poptávka certifikace Zákazník
2.Nabídka na certifikaciČSJ
3.Žádost o certifikaciZákazník
4.Příprava a uzavření smlouvy na certifikaciČSJ
5. Certifikační audit
Cíl auditu: Prověření naplnění všech kritérií normy
Hlavní výstup: Vyplněný checklist, identifikace neshod
Certifikační orgán
u zákazníka
6. Vypořádání neshod Zákazník
7. Rozhodnutí o vydání certifikátu Certifikační orgán, GLOBALG.A.P
8. Vydání certifikátu (na období 1 roku) Certifikační orgán
Pro zájemce o certifikaci je vhodné opatřit si:

Podmínkou pro zažádání o certifikaci podle modulu GLOBALG.A.P. GRASP je držení certifikátu správné zemědělské praxe podle pravidel GLOBALG.A.P. Vhodné je spojit obě certifikace dohromady (úspora času i finančních nákladů). Způsobilost České společnosti pro jakost k certifikaci GLOBALG.A.P. rovněž potvrdil správce schématu, společnost FoodPlus.  Certifikace je prováděna v českém jazyce, odborně způsobilými auditory, v České a ve Slovenské republice.
 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

       GDPR
Vyrobila Omega DesignOmega Design