Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 
Úvod Certifikace  Systémů managementu a produktů  Závazek vrcholového vedení CO k nestrannosti

Závazek vrcholového vedení Certifikačního orgánu pro certifikaci systémů managementu a produktů České společnosti pro jakost k nestrannosti týkající se certifikačních činností

V návaznosti na požadavky norem ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2015 a ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 týkajících se nestrannosti akreditovaných certifikačních orgánů pro certifikaci systémů managementu (3081) a produktů (3152) působících v rámci České společnosti pro jakost se vrcholové vedení zavazuje k naplňování níže uvedených zásad. 


Řídíme konflikt zájmů a zabezpečujeme objektivitu svých činností. Průběžně identifikujeme, analyzujeme a periodicky přezkoumáváme možný konflikt zájmů a zavazujeme se k zajišťování všech potřebných opatření pro zabezpečení objektivity a nestrannosti svých činností při certifikaci.


Poskytujeme služby nediskriminačním způsobem a umožňujeme přístup ke svým službám všem žadatelům bez ohledu na jejich velikost, v souladu s dokumentovanými postupy, a v rozsahu své akreditace.

V souladu s požadavky výše uvedených mezinárodních norem provádíme nestranné, objektivní a nezávislé posuzování.


Neprovádíme poradenství v oblasti systémů managementu a produktů, v kterých provádíme akreditovanou certifikaci a nemáme žádné vztahy k poradenským organizacím v oblastech, které by znamenaly ohrožení nestrannosti.


Identifikujeme, analyzujeme a dokumentujeme možnosti konfliktu zájmů vyplývajících z provádění certifikace včetně jakýchkoli konfliktů zájmů odvíjejících se od jeho vztahů. 

V Praze, 1. 4. 2017     Ing. Petr Koten; Ing. Eliška Michálková

 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

       GDPR
Vyrobila Omega DesignOmega Design