Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 
Úvod Certifikace  Systémů managementu a produktů  Systém managementu příspěvkových organizací dle normativu DYNATECH

Systém managementu příspěvkových organizací dle normativu DYNATECH - SMPO

Charakteristika

Certifikace systému managementu příspěvkových organizací podle normativu DYNATECH je vhodná pro všechny zřizovatele příspěvkových organizací (především kraje a obce), kteří chtějí:

  • aplikovat jednotný přístup k řízení skupiny zřizovaných organizací jako celku
  • systematicky naplňovat příslušné legislativní požadavky
  • eliminovat nejvýznamnější rizika v oblasti řízení příspěvkových organizací zřizovatelem
  • aplikovat nejlepší manažerské praxe
  • zvýšit kvalitu veřejných služeb
  • mít lepší kontrolu a přehled nad hospodaření s prostředky
  • mít vyšší efektivitu a transparentnost investic
  • úspěšně řídit evrospké dotace

Doplňkové informace

Stručný postup certifikace

Krok Činnost Kdo činnost provádí
1.Poptávka certifikace Zákazník
2.Nabídka na certifikaciČSJ
3.Žádost o certifikaciZákazník
4.Příprava a uzavření smlouvy na certifikaciČSJ
5. Certifikační audit
Cíl auditu: Prověření systému managementu řízení příspěvkových organizací zřizovatelem vůči požadavkům normativu DYNATECH. 
Hlavní výstup: Zpráva z auditu s konstatování míry shody s normativem DYNATECH, identifikované silné stránky a oblasti pro zlepšení
Auditoři ČSJ
u zákazníka
6. Vydání certifikátu s 1 až 5 hvězdičkami (na období 1 roku) ČSJ

Detailní postup a pravidla certifikace Vám poskytnou pracovníci certifikačního orgánu.

Česká společnost pro jakost je pro certifikaci systému managementu řízení příspěvkových organizací pověřena společností DYNATECH, která je tvůrcem normativu a zároveň správcem certifikačního schématu. 

 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

       GDPR
Vyrobila Omega DesignOmega Design