Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 
Úvod Certifikace  Systémů managementu a produktů  Systém managementu BOZP podle OHSAS 18001

Systém managementu BOZP podle OHSAS 18001 - SMBOZP

Charakteristika

Certifikace systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle OHSAS 18001 je vhodná pro všechny organizace, které chtějí:

  • odstranit nebo minimalizovat rizika pro všechny svoje pracovníky a další zainteresované strany, jejichž aktivity jsou spojeny s riziky BOZP
  • udržovat a zlepšovat systém BOZP
  • vytvořit mechanismy, které umožňují identifikovat slabá místa podniku z pohledu požadavků BOZP
  • systematicky splňovat legislativních požadavky v oblasti BOZP
  • prokázat shodu s normou OHSAS 18001

Doplňkové informace

Stručný postup certifikace

Krok Činnost Kdo činnost provádí
1.Poptávka certifikace Zákazník
2.Nabídka na certifikaciČSJ
3.Žádost o certifikaciZákazník
4.Příprava a uzavření smlouvy na certifikaciČSJ
5. Certifikační audit 1. stupně
Cíl auditu: Seznámení se s auditovanou organizací, zjištění základních informací o systému managementu, naplánování certifikačního auditu 2. stupně
Hlavní výstup: Zpráva z auditu obsahující identifikaci silných stránek a oblastí, kde by mohly být shledány neshody vůči normě
Auditoři ČSJ
u zákazníka
6. Certifikační audit 2. stupně
Cíl auditu: Prověření funkčnosti celého systému managementu vůči všem požadavkům příslušné normy, identifikace případných neshod
Hlavní výstup: Zpráva z auditu, Protokoly o zjištění
Auditoři ČSJ
u zákazníka
7. Realizace nápravných opatření (pokud byly zjištěny neshody) Zákazník
8. Zasedání certifikační komise a rozhodnutí o vydání certifikátu ČSJ
9. Vydání certifikátu (na období 3 let) ČSJ
10. Provedení dozorových auditů po prvním a po druhém roce od udělení certifikace Auditoři ČSJ
u zákazníka
11. Recertifikační audit a vydání nového certifikátu (po uplynutí tříleté platnosti vydaného certifikátu)

Auditoři ČSJ 
u zákazníka

Detailní postup a pravidla certifikace jsou uvedena v dokumentu  Informace pro zákazníky (922.8 kB, Adobe Acrobat dokument).

Česká společnost pro jakost je pro certifikaci podle OHSAS 18001 akreditována Českým institutem pro akreditaci, aktuální rozsah akreditace je uveden na  Osvědčení o akreditaci (1.3 MB, Adobe Acrobat dokument).

 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

       GDPR
Vyrobila Omega DesignOmega Design