Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 

Odborné centrum Spolehlivost

Naším posláním je vytváření platformy pro rozvoj a šíření osvěty v oblasti spolehlivosti (pohotovosti, bezporuchovosti, životnosti, udržovatelnosti, zajištěnosti údržby, bezpečnosti aj.) jako významné charakteristiky kvality produktů a služeb.

Jsme aktivní od založení ČSJ pod vedením Dr. Anežky Žaludové, CSc., Ing. Jiřího Chodounského, CSc., a od roku 1998 pod vedením prof. Ing. Václava Legáta, DrSc. a od roku 2016 pod vedením Ing. Jana Kamenického,  Ph.D. Výbor Odborné skupiny pro spolehlivost (VOSS) od tohoto roku uspořádal více než 65 seminářů, podílel se na organizování sekce spolehlivosti na ostravských a pražských konferencích jakosti/kvality.

Sborníky ze seminářů jsou zveřejněny v záložce "Uskutečněné semináře". Někteří členové VOSS (prof. Vintr, prof. Vališ a doc. Fuchs) se významně podíleli na organizování světové konference ESREL, která se konala v roce 2009 v Praze.

Výrazný je podíl některých současných i bývalých členů VOSS, zejména však RNDr. Jaroslava Matějčka, CSc., prof. Ing. Davida Vališe, Ph.D. a v poslední době i Ing. Jana Kamenického, Ph.D., na normotvorné činnosti při zavádění norem z oblasti spolehlivosti a bezpečnosti, a to jak na národní, tak na mezinárodní úrovni (např. TNK-5 - Technická normalizační komise "Spolehlivost", IEC TC 56 "Dependability" aj.).

V současné době má VOSS celkem 9 členů a i nadále hodlá pokračovat v započaté činnosti tím, že i v roce 2020 připraví a zajistí čtyři semináře, jeden z toho na Univerzitě obrany v Brně a bude se podílet i na dalších vyžádaných vzdělávacích akcích.

Cíle odborného centra pro spolehlivost

  • Sdružovat odborné pracovníky a zájemce o spolehlivost, poskytovat prostor pro výměnu názorů
  • Provádět osvětovou a vzdělávací činnost v oblasti spolehlivosti
  • Navrhovat a realizovat obsahovou náplň seminářů o spolehlivosti
  • Podílet se na projektech ČSJ z oblasti spolehlivosti
  • Účastnit se mezinárodní spolupráce
 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

       GDPR
Vyrobila Omega DesignOmega Design