Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 
Úvod Spolková činnost  Centrum technické normalizace  Novinky v technické normalizaci

Novinky v technické normalizaci

Nově vydané mezinárodní normy

24. 7. 2018

ISO 22000 Food safety management systems -- Requirements for any organization in the food chain (norma bude přeložena a vydána jako ČSN)

ISO 9004 Quality management -- Quality of an organization -- Guidance to achieve sustained success (norma bude přeložena a vydána jako ČSN)

ISO 10005 Quality management -- Guidelines for quality plans (norma bude přeložena a vydána jako ČSN)

ISO 10001, 10002, 10003 a 10004 - normy týkající se spokojenosti zákazníků (o překladu norem bude jednáno, minimálně budou vydány převzetím originálu)

Nominace expertů do CEN/TC 447/WG 2 – Performance management

12. 9. 2017

Do technické komise Horizontální normy pro poskytování služeb a její pracovní skupiny WG 2 Management výkonnosti je možné nejpozději do 25. 9. 2017 nominovat experty za ČR. Pokud by někdo měl zájem pracovat v této pracovní skupině CEN, dejte nejpozději do 21. 9. 2017 vědět e-mailem na adresu hyks@csq.cz.

Technická specifikace ISO/TS 30407:2017

3. 4. 2017

V ISO byl vydán dokument ISO/TS 30407:2017 Human resource management - Cost-Per-Hire. Zavedení do soustavy ČSN se v současné době neplánuje.

Norma ISO 37001

13. 12. 2016

V rámci ISO byla vydána nová norma ISO 37001 Anti-bribery management systems - Requirements with guidance for use. Norma bude do soustavy ČSN zavedena převzetím originálu (nebude přeložena, ale bude jako ČSN v originálním znění dostupná v databázi ČSN).

Dokument ISO/TS 9002

22. 10. 2016

1. 11. 2016 byl v ISO vydán dokument ISO/TS 9002 Quality management systems -- Guidelines for the application of ISO 9001:2015. Není plánováno vydat dokument jako ČSN. Důvodem je dřívější vydání Komentovaného vydání ČSN EN ISO 9001:2016.

Nová oblast normalizace

6. 6. 2016

BSI v rámci ISO podal návrh na zřízení zcela nové komise Corporate Governance. Výsledky hlasování o návrhu budou k dispozici pravděpodobně v průběhu září.

Nový projekt spotřebitelský řetězec

6. 5. 2016

V ISO byl předložen ke schválení projekt na vypracování všeobecné normy s názvem Spotřebitelský řetězec - Transparentnost a sledovatelnost - Všeobecné požadavky na subjekty ve spotřebitelském řetězci. Mělo by se jednat o normu, která bude využitelná ve všech organizacích, bez ohledu na poskytované produkty nebo služby. V případě zájmu o podrobnější informace, vyjádření stanoviska o schválení/zamítnutí návrhu projektu, případně zájmu o aktivní účast na projektu v roli experta (více o práci v roli experta zde) kontaktujte manažera CTN nejpozději do 28. 6. 2016.

Revize ISO/TS 16949

21. 4. 2016

Byl potvrzen plánovaný termín vydání revize ISO/TS 16949 na konci roku 2016. Stanovené přechodové období bude končit 14. 9. 2018. Více informací o přechodu na novou verzi ISO/TS 16949 najdete zde.

Revize ISO 19011

14. 4. 2016

V rámci ISO byla vytvořena nová projektová komise ISO/PC 302 Směrnice pro auditování systémů managementu. Vydání revidované normy se dá očekávat přibližně za tři roky. Česká republika zažádala v projektové komisi o p-členství (účast na práci a možnost hlasovat) a CTN České společnosti pro jakost zároveň zažádalo o přidělení projektové komise do své působnosti.

Revize ISO/TR 10013

12. 4. 2016

Byl schválen návrh specifikace revize ISO/TR 10013 Směrnice pro dokumentaci systému managementu jakosti. Nová verze by měla přejít z technické zprávy do plnohodnotné normy v horizontu přibližně tří let. V současné době ISO žádá o nominování expertů do pracovní skupiny pro tvorbu textu revidované normy. Termín pro nominace je 8. 7. 2016, v případě zájmu o aktivní práci a účast na zasedáních pracovní skupiny je možné kontaktovat manažera Centra technické normalizace.

 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

       GDPR
Vyrobila Omega DesignOmega Design