Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 
Úvod Spolková činnost  Centrum technické normalizace  Novinky v technické normalizaci

Novinky v technické normalizaci

Nově vydané ČSN

23. 7. 2019

V posledních měsících byly ve spolupráci s Centrem technické normalizace při ČSJ překladem vydány normy:

ČSN ISO 10005 Management kvality - Směrnice pro plány kvality (duben 2019)

ČSN ISO 10006 Management kvality - Směrnice pro management kvality v projektech (červen 2019)

ČSN ISO 30401 Systémy managementu znalostí - Požadavky (červenec 2019)

V prvních dvou případech se jedná o revize již existujících norem, třetí norma je zcela nová. Aktuálně je připravován překlad revize normy ISO 10007 týkající se managementu konfigurace.

Nově vydané mezinárodní normy

24. 7. 2018

ISO 22000 Food safety management systems -- Requirements for any organization in the food chain (norma bude přeložena a vydána jako ČSN)

ISO 9004 Quality management -- Quality of an organization -- Guidance to achieve sustained success (norma bude přeložena a vydána jako ČSN)

ISO 10005 Quality management -- Guidelines for quality plans (norma bude přeložena a vydána jako ČSN)

ISO 10001, 10002, 10003 a 10004 - normy týkající se spokojenosti zákazníků (o překladu norem bude jednáno, minimálně budou vydány převzetím originálu)

Nominace expertů do CEN/TC 447/WG 2 – Performance management

12. 9. 2017

Do technické komise Horizontální normy pro poskytování služeb a její pracovní skupiny WG 2 Management výkonnosti je možné nejpozději do 25. 9. 2017 nominovat experty za ČR. Pokud by někdo měl zájem pracovat v této pracovní skupině CEN, dejte nejpozději do 21. 9. 2017 vědět e-mailem na adresu hyks@csq.cz.

Technická specifikace ISO/TS 30407:2017

3. 4. 2017

V ISO byl vydán dokument ISO/TS 30407:2017 Human resource management - Cost-Per-Hire. Zavedení do soustavy ČSN se v současné době neplánuje.

Norma ISO 37001

13. 12. 2016

V rámci ISO byla vydána nová norma ISO 37001 Anti-bribery management systems - Requirements with guidance for use. Norma bude do soustavy ČSN zavedena převzetím originálu (nebude přeložena, ale bude jako ČSN v originálním znění dostupná v databázi ČSN).

Dokument ISO/TS 9002

22. 10. 2016

1. 11. 2016 byl v ISO vydán dokument ISO/TS 9002 Quality management systems -- Guidelines for the application of ISO 9001:2015. Není plánováno vydat dokument jako ČSN. Důvodem je dřívější vydání Komentovaného vydání ČSN EN ISO 9001:2016.

Nová oblast normalizace

6. 6. 2016

BSI v rámci ISO podal návrh na zřízení zcela nové komise Corporate Governance. Výsledky hlasování o návrhu budou k dispozici pravděpodobně v průběhu září.

Nový projekt spotřebitelský řetězec

6. 5. 2016

V ISO byl předložen ke schválení projekt na vypracování všeobecné normy s názvem Spotřebitelský řetězec - Transparentnost a sledovatelnost - Všeobecné požadavky na subjekty ve spotřebitelském řetězci. Mělo by se jednat o normu, která bude využitelná ve všech organizacích, bez ohledu na poskytované produkty nebo služby. V případě zájmu o podrobnější informace, vyjádření stanoviska o schválení/zamítnutí návrhu projektu, případně zájmu o aktivní účast na projektu v roli experta (více o práci v roli experta zde) kontaktujte manažera CTN nejpozději do 28. 6. 2016.

Revize ISO/TS 16949

21. 4. 2016

Byl potvrzen plánovaný termín vydání revize ISO/TS 16949 na konci roku 2016. Stanovené přechodové období bude končit 14. 9. 2018. Více informací o přechodu na novou verzi ISO/TS 16949 najdete zde.

Revize ISO 19011

14. 4. 2016

V rámci ISO byla vytvořena nová projektová komise ISO/PC 302 Směrnice pro auditování systémů managementu. Vydání revidované normy se dá očekávat přibližně za tři roky. Česká republika zažádala v projektové komisi o p-členství (účast na práci a možnost hlasovat) a CTN České společnosti pro jakost zároveň zažádalo o přidělení projektové komise do své působnosti.

Revize ISO/TR 10013

12. 4. 2016

Byl schválen návrh specifikace revize ISO/TR 10013 Směrnice pro dokumentaci systému managementu jakosti. Nová verze by měla přejít z technické zprávy do plnohodnotné normy v horizontu přibližně tří let. V současné době ISO žádá o nominování expertů do pracovní skupiny pro tvorbu textu revidované normy. Termín pro nominace je 8. 7. 2016, v případě zájmu o aktivní práci a účast na zasedáních pracovní skupiny je možné kontaktovat manažera Centra technické normalizace.

 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

       GDPR
Vyrobila Omega DesignOmega Design