Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 
Úvod Spolková činnost  Centrum technické normalizace  Jak funguje technická normalizace

Jak funguje technická normalizace?

Technická normalizace má obecně za cíl maximalizovat kompatibilitu řešení, bezpečnost, opakovatelnost postupů a kvalitu. Za tímto účelem vznikají mezinárodní, evropské a národní normy.

Mezinárodní normy ISO

Mezinárodní organizace pro normalizaci (International Organization for Standardization – ISO) sídlí v Ženevě, byla založena v roce 1946 a v současné době je jejím členem 161 národních normalizačních orgánů z celého světa. Vytváření mezinárodních norem a dalších dokumentů je prováděno prostřednictvím technických komisí (TC), mezi které jsou rozděleny jednotlivé oblasti, ve kterých normy vznikají. Česká republika se může prostřednictvím ÚNMZ rozhodnout, zda se bude účastnit práce v jednotlivých komisích. V případě zájmu o určitou oblast existují dvě možnosti členství:

  • p-členství – plné členství s právem i povinností hlasovat k předloženým dokumentům,
  • o-členství – statut pozorovatele s přístupem k dokumentům a možností podávat připomínky, nicméně bez možnosti hlasovat.

Tvorba každé normy je řízena jako projekt, který zpravidla trvá tři roky a  má fáze popsané v níže uvedené tabulce.

FázeZkratka
Předběžná pracovní položkaPWI
Schválená pracovní položkaAWI
Nový projektNP
Pracovní návrhWD
Návrh komiseCD
Návrh mezinárodní normyDIS
Konečný návrh mezinárodní normyFDIS
Mezinárodní normyISO

Česká republika hlasuje a případně dává připomínky k PWI, NP, CD, DIS a FDIS, pokud je p-členem dané technické komise. K dokumentům WD se mohou vyjadřovat pouze experti, kteří jsou nominováni do jednotlivých pracovních skupin technických komisí.

Více informací o tvorbě mezinárodních norem ISO lze nalézt zde.

Evropské normy EN

Evropská komise pro normalizaci (European Committee for Standardization – CEN) sídlí v Bruselu, byla založena v roce 1961 a v současné době je jejím členem 33 států zastoupených národními normalizačními orgány. Vytváření mezinárodních norem a dalších dokumentů je prováděno prostřednictvím technických komisí (TC), mezi které jsou rozděleny jednotlivé oblasti, ve kterých normy vznikají. Česká republika se, jako člen CEN, musí povinně vyjadřovat ke všem předkládaným dokumentům ze všech technických komisí CEN.

Tvorba každé normy je řízena jako projekt, který má následující fáze:

  • návrh na vytvoření EN,
  • přijetí návrhu,
  • příprava návrhu normy,
  • veřejné připomínkování,
  • hlasování o konečném návrhu evropské normy,
  • vydání evropské normy.

Ve fázi veřejného připomínkování umísťuje Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví návrhy evropských norem na své stránky.

České technické normy ČSN

Jediným subjektem, který může v České republice podle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky vydávat České technické normy (ČSN), je Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ). ČSN vznikají buď převzetím mezinárodní nebo evropské normy nebo jako původní ČSN.

Do tvorby Českých technických norem je možné se zapojit prostřednictvím členství v technické normalizační komisi, případně se přihlásit do připomínkového řízení při tvorbě původních ČSN nebo překladu mezinárodní nebo evropské normy. Seznam probíhajících prací lze nalézt ve Věstníku ÚNMZ, pro oblasti zabezpečované CTN České společnosti pro jakost je pak seznam umístěn v části Na čem právě pracujeme.

Pro odborné zajištění plnění úkolů v technické normalizaci využívá ÚNMZ technické normalizační komise (TNK) nebo centra technické normalizace (CTN).

Technická normalizační komise

Technické normalizační komise jsou odbornými poradními orgány ÚNMZ a jsou zřizovány vždy k určité konkrétní oblasti (například TNK 6 Management kvality a zabezpečování kvality). Členové TNK zastupují jednotlivé zainteresované strany v dané oblasti. V případě zájmu o členství v určité TNK je třeba kontaktovat jejího tajemníka. Seznam TNK a jejich členů (včetně tajemníků) je uveden na stránkách ÚNMZ.

Centrum technické normalizace

Centra technické normalizace pro ÚNMZ zajišťují kompletní zpracování úkolů technické normalizace, od schválení projektu v ISO nebo CEN, až po překlad a publikování České technické normy. Seznam a rozsah působnosti jednotlivých CTN je uveden na stránkách ÚNMZ.

 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

       GDPR
Vyrobila Omega DesignOmega Design