Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 
Úvod Spolková činnost  Odborné skupiny  Etika a management

Odborná skupina Etika a management

Smyslem odborné skupiny je upozorňovat na důležitost tématu "etika a management" jak mezi členy ČSJ, tak v rámci širší veřejnosti.

Odborná skupina má zájem realizovat svoje setkání, ale také aktivně vystupovat na seminářích a konferencích ČSJ. V rámci osvětových aktivit budou prezentovány nejen teoretické přístupy, ale především praktické ukázky nejlepší či nejhorší (odstrašující) praxe. Budeme spolupracovat i s dalšími subjekty, které se danou oblastí zabývají (např. spotřebitelská sdružení).

Setkání odborné skupiny je vždy každý 2. čtvrtek v měsíci od 15.00 na Novotného lávce - výstupy

Do práce OS Etika a management se můžete zapojit i Vy. Napište nám na jjakubcova@email.cz jaké jsou Vaše zkušenosti s etikou, navrhněte téma debaty na setkání a aktivně se zapojte mezi nás.

"Tipy na lepší etiku" můžete vidět ZDE.

Odborná skupina Etika a management na 

 

Aktuálně:

Milé kolegyně a kolegové, 

máme zase druhý čtvrtek v měsíci a tak i říjnové setkání Odborné skupiny Etika a management. 

Probereme aktuality a naše hlavní téma, na kterém jsme se dohodli na minulém setkání - "Etika a Coronavirus


Kdy: 8. 10. 2020 v 15:00 hod.

Kde: Novotného lávka 200/5, Praha 1

Jménem OSEM

Jitka Jakubcová 

Dne 11.6. jsme se po více než dvouměsíční přestávce sešli, abychom vytvořili Karty a tak zpřístupnili "Tipy na lepší etiku" širší veřejnosti.

Během kreativní dvouhodinové debaty a práce, kdy názory na to, jak by měla hra vypadat byly opravdu nejrůznější, některé karty nám chyběly či přebývaly (nejčastěji to byla "válka"), jsme vytvořili návrh pravidel hry.

Věříme, že se v dalším kroku podaří karty i vyrobit.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci, dle všeho 2. čtvrtek v srpnu.

Fotky v příloze - obr. 1, obr. 2, obr. 3, obr. 4

1. Pracovní verze "logických" čtveřic a "nepatřičné karty"

2. Návrh na speciální doplňkové karty 

 

 

 

Dne 13.2. jsme uskutečnili první letošní akci "Na pozvání". Hostem byl Adrian Podsklian, autor knihy "Adaptivní organizace".

Jako připomenutí či ochutnávku o čem koncept adaptivní organizace je doporučujeme:

https://www.slideshare.net/AdrianPodskanPhD/budovn-a-rozvoj-adaptivn-organizace

 

Adrianovi děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

1.         „25 tipů na lepší etiku“ z dílny OSEM pod názvem „Proactive approach for better business ethics and society“ jsme prezentovali na 32 kongresu EBEN ve Valencii. EBEN je mezinárodní nezisková organizace, která sdružuje zejména pedagogické vysokoškolské pracovníky a která zabývá na vysoké akademické úrovni etikou. Jejím posláním je hledat odpovědi na aktuální otázky v sociálním a ekonomickém kontextu, mezinárodním, odborným, interdisciplinárním přístupem. Konference má velký vliv na etické obchodní praxe. Letošní červnový kongres nesl možná překvapivý název - „Enterprise in the service of society“, tedy něco jako „Firma ve službách společnosti“. Hlavními okruhy byla role současných firem a institucí z pohledu etické a sociální odpovědnosti a to z různých přístupů - filosofie a teologie, empirické sociální vědy, právo, ekonomika, historie a umění,…Firmám byla v poslední době dána větší odpovědnost než jen tvorba zisku pro akcionáře, bez vlivu na zisk jako takový, a to větší odpovědnost vůči ostatním zainteresovaným stranám a tak sladit obchodní a etický přístup při poskytování služeb. Náš příspěvek prošel náročným posouzením vědecké rady EBEN a byl přijat do sekce Etické výzvy ve strategickém managementu. Považujeme to z ocenění naší dobré práce.

2.         Přepišme učebnice ekonomie. Dosud bylo jak na prvních stránkách učebnic ekonomie i typickou manažerskou praxí velkých firem uvažováno se základním posláním firmy, kterým je maximalizovat zisk pro akcionáře. Tento princip vypadá na první pohled logicky, ale ve své podstatě brání změnám. A co nejhůř, změnám, které jsou potřebné ba dokonce nutné, jako je například přechod na ekologičtější dopravu v hustě obydlených místech. Poněkud jinak se na základě poznání současného stavu světa k tomuto klíčovému principu postavilo 200 manažerů největších amerických firem, kteří zasedli ke Kulatému stolu. Dokázali se dohodnout a podepsali následující deklaraci.

„Obyvatelé Ameriky si zasluhují zemi/ekonomiku, ve které mohou uspět díky tvrdé práci a kreativitě a žít smysluplný a důstojný život. Věříme, že tržní ekonomika je nejlepší nástroj vytváření dobrých pracovních míst, silné a odolné ekonomiky, inovací, zdravého prostředí a ekonomických příležitostí pro všechny.“ A dále v textu „ Zatímco každá z firem slouží svému vlastnímu účelu, sdílíme společný závazek vůči zainteresovaným stranám ve společnosti, ve které působíme:

1.                   Vytvářet hodnotu pro zákazníky, pokračovat v tradici naplňování a překračování jejich očekávání.

2.                   Investovat do našich zaměstnanců, což začíná u férových mezd a benefitů. Zahrnuje také  podporu při školení a vzdělávání, které napomáhá vytvoření nových dovedností pro rychle se měnící svět. Podporovat diversitu a inkluzi, důstojnost a respekt.

3.                   Férové a etické jednání s dodavateli. Být dobrými partnery pro ostatní, velké i malé, kteří napomáhají naplňovat naše poslání.

4.                   Podporovat společnost, ve které fungujeme. Vážit si lidí v naší společnosti a chránit prostředí díky využívání udržitelných praxí.

5.                    Vytvářet dlouhodobou hodnotu pro akcionáře, kteří poskytli kapitál, který umožní firmám investovat, růst a inovovat, být vůči nim transparentní a zapojovat je.

Každá z našich zainteresovaných stran je nepostradatelná. Zavazujeme se tvořit hodnotu pro všechny pro budoucí úspěch našich firem, společnosti, země.”

Požádali jsme o názor na tento přelomový krok předsedu představenstva České spořitelny, a.s., Jacka Stacka. Zde jeho slova:

"The announcement by the American Business Roundtable  about the purpose of a corporation being

solely to maximize shareholder returns confirms what has been happening gradually  for the past 20 years. 

American corporations have realized that the 21st century demands corporate citizenship,

which inherently is much more than shareholder returns.“

Jack Stack 25.8.2019

Volný překlad:

Oznámení Kulatého stolu Amerických podnikatelů o účelu existence firem, jejich účelem bylo pouze maximalizovat návratnost investic pro akcionáře potvrzuje trend posledních 20 let. Americké firmy si uvědomily, že 21. Století potřebuje „občanství firem“, které je mnohem více než jen zisky pro akcionáře.

Zástupci OSEM se zúčastnili pracovní snídaně s prezentací výsledků průzkumu věnovaného etice ve veřejné správě ČR. Dotazníkové šetření proběhlo v rámci výzkumného projektu „Etika ve veřejné správě“, jehož cílem je pomocí specializovaných kurzů přispět ke kultivaci etiky ve veřejné správě a k omezování rizik etických selhání na individuální i kolektivní úrovni. Na projektu, který získal podporu od grantové agentury TAČR, se podílejí Národohospodářský ústav AV ČR, VÚT Brno a Mendelova univerzita.  Průzkum byl realizován ve spolupráci s agenturou STEM/MARK. Vedoucím projektu a garantem je Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc.

              

Tvořili jsme program na rok 2018...

Vznik OS Etika a management

Prvním viditelným krokem, který vedl ke vzniku OS Etika a management, byl úspěch sekce na konferenci SYMA 2013.

Etika a managementEtika a management
Etika a management, ČSJEtika a management, ČSJ

Zakládání odborné skupiny Etika a management nám dalo zabrat...

Etika a management, ČSJEtika a management, ČSJ

 .......... 16. 4. 2013  založeno!

 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

       GDPR
Vyrobila Omega DesignOmega Design