Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 
Úvod Oblasti  Automobilový průmysl

Automobilový průmysl

» Automobilový průmysl

Nabízíme

Kurzy

» Harmonizovaná FMEA 2019 » Analýza kořenových příčin » Praktická aplikace metodiky 8D » Boj s dokumentací aneb praktický přístup k tvorbě dokumentů, záznamů a jejich vzájemné konfiguraci » CQI-14 Hodnocení procesu analýza warranty reklamací » Hodnocení tepelného zpracování » Specifické požadavky OEMs » Obecná bezpečnost výrobku a odpovědnost za výrobek » Moderátor FMEA » Personalistika v systémech managementu » VDA 6.5 Audit produktu - Slovensko » Štíhlá logistika » Kvalifikace auditora procesu VDA 6.3 » Práce s návody na hodnocení speciálních procesů dle CQI 11,12,15,17,23,27 » Řešení konfliktů a konfliktní lidé při auditu » VDA 6.5 Audit produktu » Auditor IATF 16949 1. a 2. stranou » Formel Q - kompakt » Základy IATF 16949 » Certifikační auditor IATF 16949 » Kvalifikace auditora procesu VDA 6.3 - Slovensko » Efektivní vedení auditu » Harmonizovaná FMEA VDA a AIAG (licenční kurz VDA QMC) » Upgrade z PSB na PSCR » Požadavky na interní laboratoř v automotive » Metoda 5S » Společenská odpovědnost v kontextu normy IATF 16949 » Interní auditor ISO 9001 a IATF 16949 » Audity podle normy ISO 19011 » Statistické metody pro řešení problémů » Úvod do Lean Managementu » Shopfloor management – Dílenské řízení jednoduše a efektivně » Core Tools - Základní nástroje pro automobilový průmysl » Plánovaná údržba a TPM » Aktualizace normy ISO/IEC 17025 » Zmocněnec za bezpečnost a shodu produktu » Zajišťování stupňů zralosti pro nové díly » Praktické dovednosti komunikace a asertivita » Auditor procesu VDA 6.3 pro služby » Analýza vadných dílů z provozu » VDA 2 - Uvolnění výrobního procesu a produktu » Kvalifikace auditora procesu VDA 6.3 včetně certifikační zkoušky » Metrologie pro auditory a pracovníky QMS » Inženýr v dodavatelském řetězci » Statistická akademie ČSJ » Zmocněnec za bezpečnost a shodu produktu - Slovensko » Automotive Core Tools pro systémové auditory a auditory procesu » Manažer rizik » Plánování a řízení projektů v automobilovém průmyslu » Kreativní techniky v systémech managementu » Certified Provisional Assessor Automotive SPICE » Od ISO 9001 k IATF 16949 » Specifické požadavky zákazníka - Volkswagen » Specifické požadavky zákazníka - Škoda Auto » Specifické požadavky zákazníka - AUDI » Specifické požadavky zákazníka - BMW » Specifické požadavky zákazníka - Mercedes Benz » Specifické požadavky zákazníka - FORD » Vrstvené procesní audity » VDA 6.3 – Workshop pro certifikované auditory procesu » Úvod do aSPICE pro pracovníky v kvalitě » Automotive Core Tools pro systémové auditory a auditory procesu - Slovensko » VDA 6.3 – Workshop pro certifikované auditory procesu - Slovensko » Přezkoumání systému managementu » 8D report podle hodnoticí matice zákazníka BMW » CQI-23 Hodnocení systému lisování plastů

Personální certifikace

Školení

Publikace

» VDA 2 - Zajišťování kvality před sériovou výrobou » VDA 1 - Dokumentované informace a jejich uchovávání (4. vydání) » MSA - Analýza systémů měření » VDA 19.2 - Technická čistota při montáži » Sbírka úloh ze statistiky » Základy statistického myšlení » VDA 5 - Vhodnost kontrolních procesů » VDA 6.2 - Audit systému, Služby » SPC - Statistická regulace výrobního procesu » Interní audity ISO 9001:2015 snadno a efektivně » VDA 6.3 - Audit procesu » APQP - Moderní plánování kvality produktu a plán kontroly a řízení » PPAP - Proces schvalování dílů do sériové výroby » Příručka FMEA - analýza možností vzniku vad a jejich následků » Výroba a dodávání produktu - Robustní výrobní proces » VDA 13 - Vývoj systémů řízených softwarem » Vznik produktu - Popis procesu stanovení zvláštních charakteristik » VDA 6 - Požadavky na certifikaci pro VDA 6.1, VDA 6.2 a VDA 6.4 » VDA 6.1 - Audit systému » VDA 6.4 - Audit systému managementu kvality, Výrobní prostředky » VDA 6.5 - Audit produktu » VDA - Trojjazyčný výkladový slovník česko-anglicko-německý » VDA 5.1 - Inline-měřicí technika pro zpětné sledování ve stavbě karoserií » VDA 5.2 - Vhodnost procesů zkoušení utahovacího momentu šroubových spojů » Komentované vydání normy ČSN ISO 21500 pro management projektu » VDA 4 - Zajištění kvality v oblasti procesů » Vznik produktu - zajišťování stupňů zralosti pro nové díly » CQI-8 Víceúrovňový audit procesu » Způsobilost nereplikovatelných procesů kontroly » CQI-17 Speciální proces: Hodnocení systému pájení » Komentované vydání ČSN EN ISO 9001:2016 » VDA 19.1 - Zkoušení technické čistoty » IATF 16949:2016 Norma pro systém managementu kvality v automobilovém průmyslu » Pokyny pro certifikaci v automobilovém průmyslu podle IATF 16949 » VDA - Integrita produktu » Analýza vadných dílů z provozu & standard pro audit » VDA 16 - Dekorativní povrchy zástavbových a funkčních dílů v oblasti exteriéru i interiéru automobilů » VDA 7 - Sdílení informací ve světě kvality » CQI-12 Speciální proces: Hodnocení systému nanášení povlaků » Komentované vydání normy ČSN EN ISO 19011 » Příručka auditora pro IATF 16949 » Specifické požadavky zákazníka » CQI-23 Speciální proces: Hodnocení systému lisování plastů » Management znalostí (Lessons Learned) » 8D - Řešení problému v 8 disciplínách » The Memory Jogger IATF 16949:2016

Semináře a konference

 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

       GDPR
Vyrobila Omega DesignOmega Design