Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 
Úvod Oblasti  Nástroje pro excelentní řízení  Společenská odpovědnost organizací

Kontaktní osoba

Mgr. Danuše Fišerová

fiserova@csq.cz

+420 723 607 497

Společenská odpovědnost organizací

Společenská odpovědnost organizací (CSR - corporate social responsibility) je koncept, v rámci kterého organizace na dobrovolné bázi integrují sociální a environmentální aspekty do svých každodenních činností a vztahů se zainteresovanými stranami. Nová definice Evropské komise z roku 2011 ji shrnuje jako odpovědnost organizací za jejich vliv na společnost.

Koncept CSR je relativně nový. Spojení ekonomických, environmentálních a společenských cílů, které ve vaší organizaci často již existují, avšak paralelně vedle sebe, vám přinese jasnou konkurenční výhodu. CSR nic nenařizuje, do ničeho nenutí. Říká, jak můžete dělat věci jinak a lépe, abyste mohli dosáhnout lepších výsledků a vyšších dlouhodobých zisků s ohledem na své okolí.

CSR je směr, který klade důraz na změnu orientace organizací z krátkodobých na dlouhodobé cíle. CSR není, jak se mnozí domnívají, jen firemní filantropie či širší záběr firmy v public relations. Je postavena na třech vzájemně provázaných pilířích - ekonomickém, environmentálním a společenském. Chce-li být organizace úspěšná, musí se každodenně stejnou měrou věnovat všem třem oblastem - uplatňovat principy corporate governance, pracovat na každodenním zlepšování vztahů se zákazníky a dodavateli, ve zvýšené míře dbát na zlepšování pracovních podmínek zaměstnanců, prosazovat uplatňování principů rovných příležitostí, ekologicky vyrábět a uplatňovat ekologickou politiku atd. CSR je dlouhodobou investicí do rozvoje organizace.

Dlouhodobé, systematické uplatňování odpovědného chování ve všech třech oblastech přináší firmě řadu výhod - větší ekonomický růst, vyšší transparentnost obchodních operací, zvýšenou loajalitu a produktivitu zaměstnanců, větší loajalitu zákazníků, snížení nákladů na řízení rizik, zlepšení vztahů s okolím, přímé finanční úspory spojené s ekologickou praxí.

Jak Vám můžeme pomoci

Vzdělávání: Nabízíme otevřené kurzy pro organizace soukromého, ale i veřejného sektoru, které vás seznámí s problematikou CSR a její praktickou aplikací. Školení je možné přizpůsobit konkrétním potřebám vaší organizace a uspořádat ho přímo u vás v organizaci.

Personální certifikace: Pro ty, kteří se CSR věnují profesionálně a působí např. jako manažeři CSR v organizacích, nabízíme možnost získání personálního certifikátu.

Certifikace systému společenské odpovědnosti: Jsme akreditováni pro certifikaci CSR podle Národního programu posuzování shody CSR, který na rozdíl od ostatních norem umožňuje ověřit celý systém managementu CSR.

Národní cena České republiky za společenskou odpovědnost: Plníme roli odborného garanta Ceny a můžeme vám pomoci se na účast v této Ceně připravit.

  • Národní cena České republiky za společenskou odpovědnost

Odborná sekce Rady kvality ČR Společenská odpovědnost organizací a udržitelný rozvoj

V souladu se strategií Národní politiky kvality na léta 2008-2013 byla Radou kvality ČR ustavena i odborná sekce Společenská odpovědnost organizací a udržitelný rozvoj. Česká společnost pro jakost se stala jejím gestorem.

Činnost sekce můžete podrobně sledovat zde .

Jak se Karel ke společenské odpovědnosti dostal

Nevíte, co si pod zkratkou CSR představit v praxi? Přečtěte si náš komiks, který vás seznámí nejen s obsahem společenské odpovědnosti organizací, ale i s tím, jak společenskou odpovědnost může uplatňovat každý z nás.


Spolupracujeme

Business Leaders Forum je platformou pro společensky odpovědné podnikatele, kterým záleží na lidech a prostředí, v němž působí. Je součástí prestižních mezinárodních organizací International Business Leaders Forum a CSR Europe.

Asociace společenské odpovědnosti je neziskovou organizací tvořící platformu, jež sdružuje, propojuje a reprezentuje zájmy stovky společensky odpovědných subjektů v ČR. Je rovněž hostitelskou organizací Národní sítě Global Compact Česká republika, největší iniciativy společenské odpovědnosti a udržitelného podnikání na světě pod záštitou OSN.

 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

       GDPR
Vyrobila Omega DesignOmega Design