Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 

Model CAF

Jedním z cílů celoevropské strategie modernizace veřejné správy a veřejných služeb v členských státech EU je i zavádění systémů řízení kvality a sledování výkonnosti na úřadech veřejné správy. Jako vhodný nástroj pro zlepšování kvality služeb i fungování úřadů se osvědčil model CAF.

Model CAF je nástroj řízení kvality, který byl vytvořen speciálně pro podmínky organizací veřejného sektoru. Je výsledkem spolupráce ministrů států EU odpovědných za veřejnou správu a od roku 2000, kdy byla představena jeho první verze, je Evropským institutem veřejné správy (EIPA) dále rozvíjen. Základem modelu CAF je sebehodnocení, které pomáhá organizaci jednak identifikovat její silné stránky, jednak získat přehled aktivit vedoucích k trvalému zlepšování její výkonnosti. Použití modelu CAF je ve srovnání s ostatními modely TQM poměrně snadné, takže je vhodné zvláště pro organizace, které s řízením kvality začínají.

Metody a nástroje řízení kvality určené pro veřejnou správu jsou velice vhodné i pro aplikaci ve školství. Kromě zlepšení a zefektivnění řízení škol je lze využít např. i pro zpracování autoevaluačních zpráv škol a pro neustálé zlepšování směřující až k účasti v Národní ceně kvality ČR.

Jak Vám můžeme pomoci

Česká společnost pro jakost se dlouhodobě aktivně podílí jak na implementaci zahraničních metod a nástrojů řízení kvality pro veřejnou správu do prostředí ČR, tak i na vývoji a realizaci nových vzdělávacích produktů pro tuto oblast.

Vzdělávání: Nabízíme otevřené kurzy pro organizace veřejného sektoru, které Vás seznámí s problematikou modelu CAF a jeho praktickou aplikací. Školení je možné přizpůsobit konkrétním potřebám Vaší organizace a uspořádat ho přímo u Vás v organizaci.

Personální certifikace: Pro ty, kteří se modelu CAF věnují profesionálně a působí např. jako vedoucí CAF-týmů v organizacích, nabízíme možnost získání personálního certifikátu.

Poradenství a realizace projektů implementace modelu CAF: Máme zkušenosti se zaváděním modelu CAF v desítkách organizací veřejného sektoru, a to jak v rámci dotačních projektů financovaných z prostředků EU, tak mimo ně.

Kontaktní osoba
Model CAF

Mgr. Danuše Fišerová

fiserova@csq.cz

+420 723 607 497

 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

       GDPR
Vyrobila Omega DesignOmega Design