Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 

Datum

Název přednáškyPrezentace
19. 11. 2015V. Horálek: Homogenní i nehomogenní procesy rození, imigrace a umíránísoubor
17. 9. 2015

E. Jarošová, D. Noskievičová: Přehled metod regulace procesů při různých typech chování proces

 soubor (1.1 MB, Adobe Acrobat dokument)
18. 6. 2015D. Noskievičová: Regulační diagramy CUSUM soubor (1.5 MB, Adobe Acrobat dokument)
16. 4. 2015J. Michálek: Vyhodnocení výkonnosti Pp a Ppk pro nenormálně rozdělená data soubor (696.8 kB, Adobe Acrobat dokument)
20. 2. 2015E. Jarošová: Regulační diagramy EWMA soubor (1.5 MB, Adobe Acrobat dokument)
20. 11. 2014V. Horálek: Úplný přehled systémů statistických přejímek v mezhinárodních normách a v ČSN - 2. část Kontrola měřením soubor (431 kB, Adobe Acrobat dokument)
18. 9. 2014K.Brodecká: Ekonomické aspekty statistické regulace pro vysoce způsobilé procesy  soubor (1 MB, Adobe Acrobat dokument)
19. 6. 2014Eva Jarošová: Způsobilost systému měření podle normy ČSN ISO 22514-7 soubor (1.2 MB, Adobe Acrobat dokument)
21. 11. 2013J. Michálek: Metodologie Six Sigma v ISO normách a v ČSN ISO normách soubor (297.5 kB, Adobe Acrobat dokument)
17. 10. 2013D. Noskievičová: Pokročilejší metody SPC soubor (2.2 MB, Adobe Acrobat dokument)
18. 9. 2013V. Horálek: Systémy statistických přejímek soubor (404.7 kB, Adobe Acrobat dokument)
20. 6. 2013J. Michálek: Q - diagramy soubor (151 kB, Adobe Acrobat dokument)
16. 5. 2013E. Jarošová: Regulační diagramy typu CUSUM pro atributivní znaky soubor (1.8 MB, Adobe Acrobat dokument)
21. 3. 2013J. Král: Analýza výrobního procesu pomocí vybraných běžně dostupných statistických programů soubor (1.7 MB, Adobe Acrobat dokument)
21. 2. 2013V. Horálek: Normy ČSN, ČSN ISO a ČSN EN z oblasti aplikované statistiky - aktualizovaný přehled soubor (124.6 kB, Adobe Acrobat dokument)
22. 11. 2012 RNDr. Jiří Michálek, CSc.: Vícerozměrné regulační diagramy soubor (516.7 kB, Adobe Acrobat dokument)
18. 10. 2012 Doc. Ing. Eva Jarošová, CSc.: Optimalizace provozních podmínek pomocí regresní analýzy a dalších metod soubor (2 MB, Adobe Acrobat dokument)
20. 9. 2012 Ing. Eliška Cézová: Ekonomická analýza statistické regulace výrobního procesu s údržbou soubor (2 MB, Adobe Acrobat dokument)
21. 6. 2012 RNDr. Jiří Michálek, CSc., Ing. Jan Král: SPC v případě autokorelovaných dat soubor (201.6 kB, Adobe Acrobat dokument)
17. 5. 2012 Prof. Ing. František Fabian CSc.: Lze vůbec něco změřit?
19. 4. 2012 Prof. Ing. Darji Noskievičová, CSc.: Vybrané praktické aplikace statistické regulace procesu (SPC) soubor 1 (664.3 kB, Adobe Acrobat dokument),  soubor 2 (1.9 MB, Adobe Acrobat dokument)
15. 3. 2012 Doc. Ing. Olga Tůmová, CSc.: Nejistoty měření v teorii a praxi  soubor (218.7 kB, Adobe Acrobat dokument)
15. 2. 2012 RNDr. Jiří Michálek, CSc., Ing. Josef Křepela: Nestandardní regulační diagramy soubor (319.1 kB, Adobe Acrobat dokument)
19. 1. 2012 Doc. Ing. Olga Tůmová, CSc.: Kvalita měřicího procesu - chyby měření a měřicích přístrojů  soubor (433.5 kB, Adobe Acrobat dokument)
24. 11. 2011 RNDr. Jiří Michálek, CSc.: Simultánní hodnocení způsobilosti více znaků kvality soubor (304.9 kB, Adobe Acrobat dokument)
15. 9. 2011 Ing. Vratislav HorálekDrSc.:Rozdělení sedlovitého tvaru, jejich vlastnosti a úskalí při využití při stanovování nejistoty měření typu B soubor (351.9 kB, Adobe Acrobat dokument)
23. 6. 2011 Ing. Eliška Cézová: Optimální regulační diagramy soubor (879 kB, Adobe Acrobat dokument)
19. 5. 2011 Prof. František Fabian, CSc.: Praktické využití simulace a metody Monte Carlo
21. 4. 2011 Ing. Jan Král:   Statistická regulace pomocí výběrových průměrů z nenormálně rozdělených dat. soubor (3.8 MB, Adobe Acrobat dokument)
17. 3. 2011 Doc. Ing. Olga Tůmová, CSc.: Vybrané statistické metody pro tvorbu pravděpodobnostních map soubor (3 MB, Adobe Acrobat dokument)
17. 2. 2011 RNDr. Jiří Michálek, CSc.: Matematický model kontrolního stanoviště montážní linky soubor (163.1 kB, Adobe Acrobat dokument)
20. 1. 2011 Ing. Vratislav Horálek DrSc.: Nová řada norem ČSN ISO 3951 Statistické přejímky měřením  soubor (491.3 kB, Adobe Acrobat dokument)
18. 11. 2010 Doc. Ing. Eva Jarošová, CSc. a Doc. Ing. Olga Tůmová, CSc.: Využití metody bootstrapping při analýze dat soubor  1 (1.9 MB, Adobe Acrobat dokument),  soubor 2 (1.7 MB, Adobe Acrobat dokument)
21. 10. 2010 Doc. Ing. Eva Jarošová, CSc.: Regresní analýza soubor (2.4 MB, Adobe Acrobat dokument)
16. 9. 2010 Doc. Ing. Darja Noskievičová, CSc.: Regulačníí diagramy pro Lean Six Sigma soubor (2.3 MB, Adobe Acrobat dokument)
20. 5. 2010 Doc. Ing. Eva Jarošová, CSc., Ing. Jan Procházka: Uplatnění metodiky Six Sigma v nevýrobních procesechsoubor
15. 4. 2010 Doc. Ing. Eva Jarošová CSc., RNDr. Jiří Michálek, CSc.: Statistická regulace procesu při krátkých výrobních sériích soubor (378.9 kB, Adobe Acrobat dokument)
11. 3. 2010Ing. Vratislav Horálek, DrSc.: Platné, nové a připravované normy ČSN, ČSN ISO a ČSN EN z oblasti aplikované statistikysoubor
18. 2. 2010 RNDr. Jiří Michálek, CSc.: Způsobilost procesů v případě nenormálně rozděleného znaku kvality soubor (609.6 kB, Adobe Acrobat dokument)
21. 1. 2010 Ing. Vratislav Horálek, DrSc.: Chyby vznikající při aplikaci statistických metod v managementu jakosti   Část 2 :
· Terminologické chyby – část 2 
· Chyby při aplikaci SPC a dalších statistických nástrojů
 soubor (343.9 kB, Adobe Acrobat dokument)
19. 11. 2009  Ing. Vratislav Horálek, DrSc.:Chyby vznikající při aplikaci statistických metod  v managementu jakosti Část 1 :
· Terminologické chyby
· Chyby při aplikaci statistických přejímek
 soubor (1.2 MB, Adobe Acrobat dokument)
15. 10. 2009 Doc. Ing. Olga Tůmová, CSc.:  Nejistoty měření a elektromagnetická kompatibilita soubor (874.6 kB, Adobe Acrobat dokument)
17. 9. 2009 Prof. Ing. František Fabian, CSc.:Hodnocení Teorie informace v řízení jakostisoubor
18. 6. 2009 RNDr. Jiří Michálek, CSc.:Hodnocení výkonnosti procesu u atributivního znaku jakosti soubor (199.3 kB, Adobe Acrobat dokument)
21. 5. 2009 Ing. Eliška Cézová Ekonomické aspekty statistické regulace soubor (967.6 kB, Adobe Acrobat dokument)
16. 4. 2009 RNDr. Jiří Michálek, CSc.: Problémy  s ukazateli  způsobilosti  a  výkonnosti  v  praxi soubor (763.8 kB, Adobe Acrobat dokument)
19. 3. 2009 Ing. Jan Král: Získávání a prezentace experimentálních dat s využití
programu Microsoft excel
 soubor (1.9 MB, Adobe Acrobat dokument)
19. 2. 2009 Setkání věnované Dr. Anežce Žaludové,čestné předsedkyni České společnosti pro jakost,u příležitosti jejich dvou životních výročí soubor (3.8 MB, Adobe Acrobat dokument)
15. 1. 2009 Ing. Vratislav Horálek, DrSc.: Vzorkování a hodnocení jakosti hromadných materiálů - Část 2:
- Experimentální metody pro získání složek rozptylu různých stupních vzorkování
- základní kontrolní způsoby při vzorkování (ČSN 01 5110 a další normy) a jejich praktické aplikace
soubor
13. 11. 2008 Ing. Vratislav Horálek, DrSc., Prof.Ing. František Fabián, CSc.:Vzorkování a hodnocení jakosti hromadných materiálůsoubor
16. 10. 2008 Ing. Vratislav Horálek, DrSc., Ing. Václav Chmelík, CSc.. Statistické metody v laboratořích – Část 2:
Hodnocení a analýza výsledků kruhových zkoušek
-
  Zajištění stability výsledků získaných v laboratořích (SPC)
soubor
18. 9. 2008 Prof. Ing. František  Fabian, CSc.: Důsledky absence „statistického myšlení“ při implementaci statistických metod v praxisoubor
19. 6. 2008Doc. Ing. Olga Tůmová, Lukáš Kupka: Využití umělých neuronových sítí pro řešení úredikačních, regresních a klasifikačních problémů soubor (9.3 MB, Adobe Acrobat dokument)
17. 4. 2008RNDr. Jiří Michálek, CSc.:Hodnocení způsobilosti výrobních procesů soubor (501.9 kB, Adobe Acrobat dokument)
20. 3. 2008Doc. Ing. Eva Jarošová, CSc.: Navrhování  experimentů a  jejich  analýza   soubor (165.2 kB, Adobe Acrobat dokument)
21.2. 2008Ing. Vratislav Horálek, DrSc.: Nové a připravované normy ČSN  A  ČSN ISO z oblasti aplikované statistiky  soubor (55 kB, Adobe Acrobat dokument)
20. 12. 2007 RNDr. Jiří Michálek, CSc., Ing. antonie Poskočilová: Metoda kumulovaných souččtů CUSUM soubor (610.9 kB, Adobe Acrobat dokument)
18. 10. 2007Ing. Karel Kupka, PhD. :Vícerozměrné metody a regulační diagramy s podporou softwaru QC. Expert  soubor
17. 5. 2007RNDr. Jiří Michálek, CSc.: Taguchiho robustní návrhy experimentůsoubor
15. 3. 2007Vít Tibitanzl: Studium metodiky Six Sigma v zahraničí USA – Sequa corporation  soubor (305.9 kB, Adobe Acrobat dokument)
18. 1. 2007Ing. Vratislav Horálek, DrSc.: Nové a připravované normy ISO z oblasti aplikované statistikysoubor
14. 9. 2006Doc. Ing. Eva Jarošová, CSc. :Analýza rozptylu a její využití při vyhodnoceování erxperimentálních dat soubor (270 kB, Adobe Acrobat dokument)
15. 6. 2006Ing. Václav Chmelík, Ing. Jiří Tonar: Výpočet koeficientů regulačních diagramů pro obecné riziko soubor  (4.3 MB, Adobe Acrobat dokument)
18. 5. 2006Doc. Ing. Eva Jarošová, CSc., Ing. Jan Král : Ověřování předpokladu normality soubor (702.2 kB, Adobe Acrobat dokument)
20. 4. 2006 Ing. Jan Král: Stanovení měr opakovatelnosti a reprodukovatelnosti při kontrole měřením a srovnáváním soubor (1.9 MB, Adobe Acrobat dokument)
16. 3. 2006 Doc. Ing. Eva Jarošová, CSc.: Hierarchický experiment soubor  (191.9 kB, Adobe Acrobat dokument)
16. 2. 2006RNDr. Jiří Michálek, CSc.: Poloviční 2k  faktoriální návrh soubor  (325.2 kB, Adobe Acrobat dokument)
19. 1. 2006Ing. Vratislav Horálek, DrSc., Ing. Josef Křepela: Statistické přejímky soubor 1 (427.9 kB, Adobe Acrobat dokument),  soubor 2, (257.1 kB, Adobe Acrobat dokument)  soubor 3 (1.7 MB, Adobe Acrobat dokument)
15. 12. 2005Ing. Vratislav Horálek, DrSc., Ing. Jan Král: Statistické metody v laboratořích soubor (2 MB, Adobe Acrobat dokument)
24. 11. 2005RNDr. Jiří Michálek, CSc., Ing. Jan Král: Základní informace o metodice Six Sigma soubor (891.5 kB, Adobe Acrobat dokument)
20. 10. 2005Doc. Ing. Eva Jarošová, RNDr. Jiří Michálek, CSc.: Navrhování experimentů DOE soubor (1.2 MB, Adobe Acrobat dokument)
15. 9. 2005Ing. Vratislav Horálek, DrSc.: Statistické přejímky soubor 1 (401.5 kB, Adobe Acrobat dokument),  soubor 2, soubor 3 (692.7 kB, Adobe Acrobat dokument)
16. 6. 2005Ing. Vratislav Horálek, DrSc., Ing. Josef Křepela:  Analýza způsobilosti soubor (743.1 kB, Adobe Acrobat dokument)
19. 5. 2005RNDr. Jiří Michálek, CSc., Ing. Jan Král: Řízení procesů SPC soubor (702.2 kB, Adobe Acrobat dokument)
21. 4. 2005Ing. Josef Křepela, Ing. Jiří Tonar: Základy zpracování, vyhodnocování a prezentování dat soubor (3.8 MB, Adobe Acrobat dokument)
17. 3. 2005Ing. Vratislav Horálek, DrSc.: Využití sttistických metod při aplikaci zásad norem ISO souboru 9000 z roku 2000 soubor (410.1 kB, Adobe Acrobat dokument)
 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

       GDPR
Vyrobila Omega DesignOmega Design