Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 
Úvod Certifikace  Systémů managementu a produktů  Správná zemědělská praxe podle GLOBALG.A.P.

Správná zemědělská praxe podle GLOBALG.A.P.

Charakteristika

Certifikace správné zemědělské praxe podle norem GLOBALG.A.P. je určena všem zemědělským producentům, kteří chtějí:

 • zabezpečit bezpečnou a kvalitní zemědělskou produkci
 • získat konkurenční výhodu při uzavírání dodavatelsko-odběratelských smluv
 • zajistit snadnější přístup na trh
 • snížit náklady na shodnou produkci
 • díky transparentnosti procesů zefektivnit chod vlastní organizace
 • minimalizovat negativní dopady na životní prostředí a na bezpečnost pracovníků
 • prokázat maloobchodním řetězcům výrobu bezpečných zemědělských produktů

Jak získat certifikát standardu GLOBALG.A.P.?
 1. stáhnout si nové standardy z www.globalgap.org v češtině
 2. implementovat změny do řízení farmy – samostatně nebo s pomocí poradce
 3. provést sebehodnocení (interní inspekce)
 4. podat žádost o certifikaci na ČSJ (krejcova@csq.cz)
Proč si vybrat právě ČSJ?

Výhody pro naše klienty: 
 • Zdarma normativní dokumenty přeložené do češtiny revidované českou NTWG (národní pracovní technická skupina)
 • V e-shopu najdete výkladovou příručku ke standardu GLOBALG.A.P. s důrazem na praxi 
 • Certifikační orgán akreditovaný na širokou škálu podoborů GLOBALG.A.P. – Rostlinná výroba (Ovoce a zelenina, Polní plodiny), Živočišná výroba (Přežvýkavci – Mléčný skot, Hovězí dobytek a ovce; Prasata), doplněk sociální praxe GRASP 
 • Pracujeme rozšíření akreditace o podobory Květiny a okrasné rostliny a Rostlinný rozmnožovací materiál
 • Tým proškolených inspektorů a auditorů s bohatou praxí
 • Certifikát, který něco znamená – důraz na kvalitu

 

Doplňkové informace

Stručný postup certifikace

Krok Činnost Kdo činnost provádí
1.Poptávka certifikace Zákazník
2.Nabídka na certifikaciČSJ
3.Žádost o certifikaciZákazník
4.Příprava a uzavření smlouvy na certifikaciČSJ
5. Certifikační audit
Cíl auditu: Prověření naplnění všech kritérií normy
Hlavní výstup: Zpráva z auditu, vyplněné checklisty, identifikace neshod
Certifikační orgán
u zákazníka
6. Vypořádání neshod Zákazník
7. Rozhodnutí o vydání certifikátu Certifikační orgán
8. Vydání certifikátu (na období 1 roku) Certifikační orgán

Detailní postup a pravidla certifikace Vám poskytnou pracovníci certifikačního orgánu.

Česká společnost pro jakost je pro certifikaci GLOBALG.A.P. akreditována Českým institutem pro akreditaci, aktuální rozsah akreditace je uveden na Osvědčení o akreditaci. Způsobilost České společnosti pro jakost k certifikaci GLOBALG.A.P. rovněž potvrdil správce schématu, společnost FoodPlus.  Certifikace je prováděna v českém jazyce, odborně způsobilými auditory pro oblast rostlinné i živočišné výroby.

 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

       GDPR
Vyrobila Omega DesignOmega Design