Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 
Úvod Vzdělávání Semináře a konference Od papíru k virtuální realitě - online

Od papíru k virtuální realitě - online

Charakteristika semináře

Moderní trendy řízení dokumentů ve výrobních společnostech s využitím sofistikovaných SW nástrojů - ONLINE

Zaměření semináře

Seznámení se s novými nástroji, které kladou maximální důraz na digitalizaci a automatizaci procesu řízení dokumentace s využitím moderních technologií, jako jsou virtuální a rozšířená realita.

Co vám seminář přinese?

Jiný pohled na způsob a formu řízení dokumentace. Seminář je určen manažerům a pracovníkům z oblasti výroby, logistiky, kvality, integrovaných systémů řízení, IT, BOZP. Pracovníkům, kteří odpovídají za tvorbu a řízení všech druhů řízené dokumentace.

Obsah semináře a program:

8:30 -  9:00

Prezence

9:00 - 10:30

Přípravná fáze

    typy řídicích dokumentů s ohledem na míru detailu informací v nich obsažených

o    politika / směrnice / instrukce / proces, …

         cílové skupiny jednotlivých typů dokumentů a jak určit míru nutného seznámení

o    je možné znát nazpaměť tisíce stran textu a řídit se jimi?

         co všechno je vhodné, aby řídicí dokumentace popisovala s ohledem na certifikační normy

o    také nepopisujeme, že má člověk dýchat, ale pokud něco lze udělat několika způsoby a správně je jeden, musí to být popsáno

         rozumná délka řídicího dokumentu

         popis procesu - text? obrázek? procesní model? video? virtuální realita? rozšířená realita?

         náležitosti řízeného dokumentu - co, kam a proč na dokument uvádět

         jak označovat verze

         jak dokumenty revidovat

         náležitosti schvalování

o    kdy a na co použít připomínkování

o    jak nastavit, kdo má jakou úroveň detailu schválit?

         ředitel asi nebude úplně rozumět technologickému postupu, mistr nebude schvalovat politiku

o    kdo všechno má dokument schválit

 

VR I – návrh a optimalizace pracovišť ve VR (projektování) cca 15 minut

-        Odladění pracoviště před jeho fyzickou existencí

-        Ukázka ve VR brýlích a Motion Capture obleku

-        Určeno pro pracovníky technické přípravy výroby

11:00 - 12:00

Fáze realizační

 

         jak školit řídicí dokumentaci?

         jak určit míru nutného a potřebného seznámení se s dokumenty?

         jak zajistit, že dokumenty bude někdo opravdu používat?

         jak evidovat, kdo se s dokumentem seznámil a být schopen toto prokázat?<

         jak využít možnosti virtuální a rozšířené reality pro pochopení obsahu a získání zpětné vazby?

         co z obsahu dokumentu ověřovat testem?

 

VR II – časově je to doba rozběhu výroby/nové linky/stroje/produktu - cca 15 minut

-        Zaškolování pracovníků ve virtuální realitě (Virtuální školící centrum)

-        Ukázky aplikací ve VR brýlích

-        Určeno pro pracovníky daného úseku

-        Seznámení s výkonem práce a BOZP (PO a OŽP)

12:00 - 13:00

Přestávka 

13:00 - 14:00

Fáze provozu

  

         THP - mají počítač a email, nejjednodušší

         úroveň mistrů/team leaderů - mají email, často sdílený počítač a sdílený účet

         dělnické profese - jak zajistit, aby nikdo nepropadl sítem školení a u všech existovali potřebné záznamy

         agenturní pracovníci - velká fluktuace, přes to musí být prokazatelně proškoleni

         jak zajistit evidenci tištěných verzí

 

VR III – školení a navigování pracovníků přímo na pracovišti - cca 15 minut

-        VR návodky zobrazované na 2D zařízení

-        Odlišné přístupy tvorby podle koncové skupiny

-        Určeno pro dělníky/údržbáře/seřizovače

-        Ukázky návodek na projektoru a dotykovém průmyslovém počítači

14.00 

Diskuze a závěr

Seminářem Vás provedou: Ing. Petr Sunek, IPM a Ing. Konstatnin Novikov, CIE Consulting

Pořadatel si vyhrazuje případnou změnu programu semináře.

 

Doplňkové informace

Místo konání:

Online – adresa pro připojení Vám bude poslána předem. Webinář bude probíhat v MS Teams

Odborný garant:

Ing. Petr Sunek, IPM s.r.o.

Poznámky:

  • Řádně vyplněnou a potvrzenou závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 4. 12. 2020
  • Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu programu semináře.
  • Obchodní podmínky zde.

Související aktivity a doporučené kurzy:


Bližší informace:

Václava Smolíková, tel. +420 221 082 261
smolikova@csq.cz

Cena

Cena pro nečleny: 1 700 Kč bez DPH (2 057 Kč včetně DPH)
Cena pro členy: 1 250 Kč (1 513 Kč včetně DPH) více informací o členství
 

Newsletter

Pokud máte zájem odebírat novinky, přihlašte se k odebírání našeho newsletteru. » Více

Aktuality

Koyo Bearings Česká republika a Statutární město Děčín se staly Ambasadory kvality

Česká společnost pro jakost oceňovala organizace a jednotlivce, pro které je kvalita posláním [více]

Vydali jsme publikaci

Výroba a dodávání produktu - Robustní výrobní proces [více]

Nové vydání občasníku BeQ!

Přinášíme Vám rozhovor s lektorem VDA kurzů. Dočtete se o podzimních akcích ČSJ, nově vydaných... [více]

» Archiv aktualit

 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

       GDPR
Vyrobila Omega DesignOmega Design