Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 
Úvod Vzdělávání Semináře a konference Měsíc kvality - listopad 2019

Měsíc kvality - listopad 2019 - ZDARMA

Charakteristika semináře

Zaměření semináře

Seminář/workshop je určen pro okruh zájemců z velkých, středních a malých firem zabývajících se navrhováním výrobků, jejich výrobou a zajišťováním služeb, kteří mají zájem o výměnu názorů, zkušeností a poznatků v oblasti managementu kvality, a studentů oborů zaměřených na management kvality.

Co vám seminář přinese?

Budou zde prezentovány také výsledky z EFRR projektu „Platforma pro výzkum orientovaný na Průmysl 4.0 a robotiku v ostravské aglomeraci“, reg. číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008425 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, do jehož řešení je zapojena i katedra managementu kvality FMT VŠB-TUO.

Obsah semináře a program:

8:30 – 9:00

Prezence účastníků

9:00 – 13:20

Činnost pobočky České společnosti pro jakost v Ostravě
Ing. Dagmar Dreiseitelová, Ph.D.

Zpětnovazební systémy managementu kvality a jejich rozvoj.
prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc., Ing. Eva Tylečková

Digitalizace pracovních instrukcí.
Bc. Lukáš Hendrych, Ing. Petr Jurák, Libor Kulišťák, prof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.

Možnosti podrobnější analýzy výsledků studie opakovatelnosti a reprodukovatelnosti systému měření. 
prof. Ing. Jiří Plura, CSc., Ing. Pavlína Mikulová

Umělá inteligence a lidský faktor.
Ing. Filip Tošenovský, Ph.D.

CSR v každodenním životě společnosti.
Bc. David Šviderský

Přestávka

O problému multikolinearity při modelování technologických procesů.
prof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc. 

Aktuální informace z činnosti ČSJ. 
Ing. Romana Hofmanová

Value Stream Mapping 4.0.
Ing. Tereza Smajdorová, Ph.D.

Průmysl 4.0. – příležitost nebo hrozba? 
Ing. Pavel Škoda, Ph.D.

Současné možnosti zlepšení sběru a vyhodnocování dat ve výrobním prostředí. 
Jiří Laky, Ing. Kateřina Stanková, Libor Kulišťák, prof. Ing. Darja Noskievičová, CSc. 

13:20 – 13:30

Závěr semináře

Doplňkové informace

Místo konání:

VŠB – TU Ostrava, Nová aula, NA 2, 17. listopadu 15, Ostrava - Poruba 

Spojení:

příjezd tramvají č. 7, 8, 9, 17, zastávka Hlavní třída
příjezd autem z ulice Dr. Slabihoudka

Odborní garanti:

Ing. Dagmar Dreiseitelová, Ph.D., předsedkyně pobočky Ostrava České společnosti pro jakost, tel. Č. 604 226 597

prof. Ing. Jiří Plura, CSc., vedoucí Katedry managementu kvality, FMMI VŠB-TU Ostrava

Poznámky:

  • Řádně vyplněnou a potvrzenou závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 11. 11.2019
  • Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu programu semináře.
  • Obchodní podmínky.
  • Více informací 

Bliží informace:

Ing. Čestmír Elbel, Šrobárova 19, 720 00 Ostrava – Hrabová,
tel. 606 700 683, e-mail: celbel@telecom.cz
Václava Smolíková, tel. 221 082 261, e-mail: smolikova@csq.cz

Cena

Cena pro nečleny: 0 Kč bez DPH (0 Kč včetně DPH)
Cena pro členy: 0 Kč (0 Kč včetně DPH) více informací o členství

Termíny

Variabilní symbol Termín Místo Stav Košík
101902
18.11.2019
VŠB – Technická univerzita Ostrava, Nová aula, NA 2 17. listopadu 15, Ostrava - Poruba Volno
 

Newsletter

Pokud máte zájem odebírat novinky, přihlašte se k odebírání našeho newsletteru. » Více

Aktuality

Vydali jsme publikaci

Specifické požadavky zákazníka [více]

Změna procesu certifikace auditorů VDA 6.3 nově až od 1.4. 2020.

Žadatel o zkoušku na Auditora VDA 6.3 musí nově až od 1.4.2020 doložit:- minimálně 5 let praxe, z... [více]

Změna procesu recertifikace auditorů VDA 6.3 od 1.4. 2020

Nově až od 1.4.2020 dochází k několika změnám v procesu recertifikaci. Tyto změny... [více]

» Archiv aktualit

 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

       GDPR
Vyrobila Omega DesignOmega Design