Download ScatScat Video DownloadPorno Scatting In HD DownloadNew Porn Video Download In HDFetish Porn Video Download
Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 
Úvod Vzdělávání Semináře a konference Komentované vydání ČSN ISO 45001

Komentované vydání ČSN ISO 45001 - ZDARMA

Charakteristika semináře

Zaměření semináře

Nové vydání normy ČSN ISO 45001: 2018 přináší s sebou do systému managementu BOZP nový pohled na řídicí procesy, jako trvalé a neustálé preventivně zaměřené procesy řízení systému BOZP v organizacích. Vzhledem k tomu, že autoři normy připravili požadavky normy na řízení SM BOZP z co nejobecnějšího hlediska, aby bylo možné normu uplatnit jak u malých i velkých organizací, tak u organizací z hlediska bezpečnosti provozu s malými riziky či naopak s širokou škálou rizik. Tento seminář je zaměřen na praktická doporučení, jak pojmout požadavky nově koncipované normy, využít dosavadní úroveň BOZP u organizace a vyhotovenou dokumentaci.

Co vám seminář přinese?

Účastníci získají přehled o přijatelných a osvědčených způsobech managementu rizik, aplikovatelných v organizacích s ohledem na jejich zaměření.

Obsah semináře a program:

9:30 - 10:00Prezence
10:00 - 14:00

Kontext organizace, a spoluúčast zaměstnanců
Ing. Jiří Tilhon, VÚBP, v. v. i.

Vedení a plánování
Ing. Jiří Tilhon, VÚBP, v. v. i.

Podpora a provoz
Ing. Jiří Tilhon, VÚBP, v. v. i.

Hodnocení výkonnosti a zlepšování
Ing. Jiří Tilhon, VÚBP, v. v. i.

14:00 - 14:30
Diskuse a závěr

Doplňkové informace

Místo konání:

VŠB – TU Ostrava, Nová aula, NA 2, 17. listopadu 15, Ostrava - Poruba 

Spojení:

příjezd tramvají č. 7, 8, 9, 17, zastávka Hlavní třída
příjezd autem z ulice Dr. Slabihoudka

Odborní garanti:

Ing. Dagmar Dreiseitelová, Ph.D., předsedkyně pobočky Ostrava České společnosti pro jakost, tel. Č. 604 226 597

prof. Ing. Jiří Plura, CSc., vedoucí Katedry managementu kvality, Fakulta materiálově-technologická VŠB-TU Ostrava

Poznámky:

  • Řádně vyplněnou a potvrzenou závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 27. 3. 2019
  • Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu programu semináře.
  • Obchodní podmínky.
  • Více informací 

Bliží informace:

Ing. Čestmír Elbel, Šrobárova 19, 720 00 Ostrava – Hrabová,
tel. 606 700 683, e-mail: celbel@telecom.cz
Václava Smolíková, tel. 221 082 261, e-mail: smolikova@csq.cz

Cena

Cena pro nečleny: 0 Kč bez DPH (0 Kč včetně DPH)
Cena pro členy: 0 Kč (0 Kč včetně DPH) více informací o členství

Termíny

Variabilní symbol Termín Místo Stav Košík
101901
03.04.2019
VŠB – Technická univerzita Ostrava, Nová aula, NA 2 Volno
 

Newsletter

Pokud máte zájem odebírat novinky, přihlašte se k odebírání našeho newsletteru. » Více

Aktuality

Změna kurzu PSB na PSCR

Od termínu 15. 4. 2019 jsou všechny kurzy PSB změněny na kurz PSCR (Zmocněnec za bezpečnost a shodu... [více]

Vydali jsme publikaci

Komentované vydání ČSN EN ISO 19011 [více]

dr. Noriaki Kano ve Slovinsku

18.-19.4.2019, Lublaň, Slovinsko [více]

» Archiv aktualit

 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

       GDPR
Vyrobila Omega DesignOmega Design