Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 

Organizace a průběh soutěže

Soutěž je veřejná, kandidáta na Manažera kvality roku přihlašuje zaměstnavatel nebo jiná právnická osoba či podnikající fyzická osoba. Všechny přihlášky, které budou splňovat předepsané náležitosti, budou zařazeny do soutěže.

Podmínky účasti v soutěži:

 • písemná přihláška
 • kandidát je manažerem kvality v organizaci, která má sídlo na území ČR

Kandidát musí vyhovovat těmto kritériím:

 • doložení předpokladů
 • doložení dosažených výsledků
 • doporučení vrcholového managementu přihlašovatele

Doložení předpokladů:

 • funkce manažera kvality po dobu nejméně tři roky
 • funkční zařazení v oblasti kvality

Doložení dosažených výsledků:

 • dosažené pracovní výsledky
 • získaná osobní ocenění
 • šíření myšlenek o kvalitě (přednášky, publikační činnost aj.)

Doporučení přihlašovatele:

 • pozitivní doporučení
 • podíl kandidáta na realizaci aktivit v oblasti kvality
 • osobní podíl kandidáta na dosažených klíčových výsledcích výkonnosti organizace

Jak můžete navrhnout kandidáta?

Aby byl Váš návrh zařazen do výběru v soutěži, je třeba nejpozději do 31. 10.  zaslat vyplněnou přihlášku spolu s doporučujícím dopisem na adresu organizátora soutěže:

Česká společnost pro jakost, z.s.
Soutěž Manažer kvality roku
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1

E-mail: sekretariat@csq.cz

Ukončení soutěže:

Výsledky soutěže budou vyhlášeny v listopadu v rámci akce Listopad - Měsíc kvality.

 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

       GDPR
Vyrobila Omega DesignOmega Design