Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 

Model excelence EFQM

"Excelentní organizace dosahují a trvale udržují vynikající úrovně výkonnosti splňující nebo překračující očekávání všech svých zainteresovaných stran.“

Aby byly organizace úspěšné, potřebují si bez ohledu na odvětví, velikost, strukturu nebo vyzrálost vytvořit vhodný manažerský rámec. Model excelence EFQM je praktickým, dobrovolným rámcem, který umožňuje organizacím:

  • hodnotit, kde se nacházejí na cestě k excelenci - jde o nástroj, který jim pomáhá pochopit klíčové silné stránky a potenciální mezery ve vztahu ke  stanovené vizi a poslání;
  • připravit společný slovník a způsob uvažování o organizaci usnadňující efektivní sdělování myšlenek jak uvnitř organizace, tak mimo ni;
  • sjednotit existující a plánované iniciativy a přitom odstraňovat duplicity a identifikovat mezery;
  • připravit základní strukturu pro systém managementu organizace.

Přestože se běžně používá řada nástrojů a metod řízení, Model excelence EFQM poskytuje ucelený pohled na organizaci a lze jej použít pro zjištění, jak jsou tyto jednotlivé metody vzájemně v souladu a jak se navzájem doplňují. Model lze tedy používat spolu s libovolnými dalšími nástroji jako zastřešující rámec pro rozvoj trvale udržitelné excelence.

Šipky zdůrazňují dynamický charakter Modelu. Znázorňují, jak učení se, kreativita a inovace napomáhají zlepšovat předpoklady, které zpětně vedou ke zlepšeným výsledkům.

EFQM vznikla s cílem uznávat a propagovat trvale udržitelný úspěch a poskytovat rady těm, kteří usilují o jeho dosažení. To je realizováno pomocí tří integrovaných prvků, které tvoří Model excelence EFQM:

  • Základní koncepce excelence: základní principy, které jsou pro každou organizaci nezbytným základem pro přijetí a budování kultury trvale udržitelné excelence.
  • Kritéria Modelu excelence EFQM: diagram příčin a následků, který umožňuje ve struktuře "9 boxů" popsat, co organizace dělá a jakých výsledků při tom dosahuje.
  • Logika RADAR: dynamický rámec hodnocení a účinný nástroj managementu nabízející strukturovaný přístup k hodnocení současné výkonnosti organizace i plánování jejího dalšího rozvoje.

Jak Vám můžeme pomoci

Česká společnost pro jakost je již od roku 2002 národní partnerskou organizací EFQM, a jako jediná v České republice je tak oprávněna nabízet produkty k Modelu excelence EFQM. Nad rámec námi poskytovaných služeb Vám rádi doporučíme někoho z našich spolupracujících poradců, u nichž můžeme garantovat jejich kvalifikaci a profesionalitu.

Vzdělávání: Nabízíme otevřené kurzy, které vás seznámí s Modelem excelence EFQM a jeho praktickou aplikací. Kurzy je možné přizpůsobit konkrétním potřebám Vaší organizace a uspořádat ho přímo u Vás v organizaci.

Pro ty, kteří chtějí Model rozvíjet interně, doporučujeme:

Pro ty, kteří se chtějí stát profesionálními hodnotiteli EFQM (+ Národní cena kvality České republiky a Národní cena České republiky za společenskou odpovědnost), doporučujeme:

Publikace: Vydáváme vybrané publikace EFQM v českém jazyce. V případě vašeho zájmu o původní anglické verze nás neváhejte kontaktovat a my pro vás koupi zprostředkujeme.

Stupně excelence: Prostřednictvím ČSJ máte možnost získat mezinárodně platné ocenění EFQM v programech Committed to Excellence Validation, Committed to Excellence Assessment a Recognised for Excellence. Případným zájemcům však doporučujeme účast v programech Národních cen ČR, konkrétně Národní ceně kvality České republiky a Národní ceně ČR za společenskou odpovědnost, které jsou na těchto programech vystaveny a účast v nichž je zdarma.

Poradenství: Potřebujete při svých prvních krocích na cestě k excelenci průvodce? S dílčími dotazy se na nás neváhejte obracet přímo prostřednictvím poradny Centra excelence, v případě potřeby rozsáhlejší poradenské pomoci Vám doporučíme někoho z našich zkušených poradců.

Školení a workshopy na míru dle Vašich potřeb.

Centrum excelence: Pro organizace i jednotlivce, kteří se zajímají o systematické zlepšování a metody business excellence, jsme vytvořili platformu pro vzájemné setkávání a sdílení dobré praxe.

Kontaktní osoba
Modelu excelence EFQM

Mgr. Danuše Fišerová

fiserova@csq.cz

+420 723 607 497

 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

       GDPR
Vyrobila Omega DesignOmega Design