Pro správné zobrazení a funkci webových stránek si prosím aktivujte JavaScript ve svém prohlížeči!
Jazyk CZ | EN
 

Zapojení se do mezinárodní spolupráce

Nejefektivnějším způsobem zapojení se do tvorby a připomínkování je stát se členem technické normalizační komise (TNK). Člen TNK má přístup ke všem dokumentům z technických komisí ISO a CEN v dané oblasti a může k dokumentům dávat připomínky a ovlivňovat konečné stanovisko České republiky. Členové TNK se dále podílejí na zavádění norem do soustavy Českých technických norem. V případě zájmu o členství v některé z existujících TNK je nutné kontaktovat jejího tajemníka.

V případě, že není pro určitou oblast zřízena technická normalizační komise, lze na připomínkování norem pracovat jako expert pod Centrem technické normalizace (platí pro komise, které jsou spravovány CTN).

Další možností je působit jako expert přímo v pracovních skupinách zřízených pod technickými komisemi ISO a CEN. Techničtí experti se podílejí na samotném vytváření textu mezinárodních a evropských norem a předpokládá se u nich aktivní, osobní účast na zasedáních pracovních skupin. ÚNMZ v těchto případech hradí pouze část nákladů spojených s účastí na zasedáních pracovních orgánů ISO a CEN.

V případě evropských norem je možné jejich připomínkování ve fázi veřejného připomínkování. Tyto dokumenty jsou za tímto účelem vystaveny na stránkách ÚNMZ.

 

Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
Česká republika

tel.: +420 221 082 269
fax: +420 221 082 229
e-mail: sekretariat@csq.cz  

       GDPR
Vyrobila Omega DesignOmega Design